Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)

 • Text
 • Thomafluid
 • Czerwony
 • Czarny
 • Niebieski
 • Cena
 • Zielony
 • Thomaplast
 • Zakres
 • Dobra
 • Odporny
THOMAFLUID ® - Podręcznik I węże dla analiz chemii przemysłu medycyny farmacji z elastomerów Materiały: fluor-kauczuk (FPM) poliolefiny silikon-kauczuk (SI) włókno szklane PVC EVA EPDM/PP EPDM PUR TPEE LDPE/PVC IIR NR NBR

90 WĘŻE-elastomery

90 WĘŻE-elastomery THOMAFLUID ® -PUR-High-Tech-wąż ciśnieniowy dla chemii Typ: THOMAPLAST ® -Sondercompound LCK 113 nr art. ∅ wew. ∅ zew. promień kolor opak. cena mm mm gięcia, m euro mm 331042 9,0 13,0 38 żółty 5 150,– 331043 9,0 13,0 38 żółty 15 370,– 331044 9,0 13,0 38 czerwony 5 150,– 331045 9,0 13,0 38 czerwony 15 370,– 331046 11,0 16,0 48 niebiesk 5 214,– 331047 11,0 16,0 48 niebiesk 15 462,– 331048 11,0 16,0 48 żółty 5 214,– 331049 11,0 16,0 48 żółty 15 462,– 331050 11,0 16,0 48 czerwony 5 214,– 331051 11,0 16,0 48 czerwony 15 462,– 331052 13,0 19,0 56 niebiesk 5 274,– 331053 13,0 19,0 56 niebiesk 15 546,– 331054 13,0 19,0 56 żółty 5 274,– 331055 13,0 19,0 56 żółty 15 546,– 331056 13,0 19,0 56 czerwony 5 274,– 331057 13,0 19,0 56 czerwony 15 546,– thomafluid ® THOMAFLUID ® -Polyester-Urethan-wąż do olei mineralnych Typ: ORON-C-210 A nr art. ∅ wew. ∅ zew. ścianka opak. cena mm mm mm m euro 45205 1.6 3.2 0.8 1 18.00 45206 1.6 3.2 0.8 3 49.00 45207 1.6 3.2 0.8 5 67.00 45208 3.2 6.4 1.6 1 41.00 45209 3.2 6.4 1.6 3 108.00 45210 3.2 6.4 1.6 5 149.00 45211 4.8 8.0 1.6 1 57.00 45212 4.8 8.0 1.6 3 146.00 45213 4.8 8.0 1.6 5 202.00 45 205 45 205 THOMAFLUID ® -Polyester-Urethan-wąż do olei mineralnych Typ: ORON-C-210 A Zastosowanie: Podawanie olei, płynnych paliw i środków smarnych w laboratoriach, technice i instalacjach przemysłowych Własności produktu: • grubościenny elastyczny wąż dla chemii, specjalnie dla mediów bezwodnych, nie wydziela substancji śladowych • szczególnie wysoka odporność na ścieranie i rozrywalność, czynniki starzące i atmosferyczne Własności techniczne: • kolor: żółto-przeświecający • twardość wg Shore’a: 82 • rozciągliwość: 550% • temperatura pracy: -40 °C do +93 °C • ciągła: do +80 °C • temperatura kruchości: -73 °C • odporność na ścierane (mg-ubytku/10 3 cykli): nie mierzalna • elastyczność na rozciąganie przy 300% rozciągnięcia: 110 kg/cm 2 • chemiczna odporność na benzynę, masy bitumiczne, kerosynę, węglowodory, oleje mineralne, środki smarne, krótkoczasowo również na węglowodory aromatyczne, nie nadaje się do rozpuszczalników halogenowych, wody i roztworów wodnych • odporny na promieniowanie UV 45214 9.5 12.7 1.6 1 82.00 45215 9.5 12.7 1.6 3 213.00 45216 9.5 12.7 1.6 5 294.00 45217 12.7 17.5 2.4 1 123.00 45218 12.7 17.5 2.4 3 305.00 45219 12.7 17.5 2.4 5 412.00 45220 15.9 20.6 2.4 1 144.00 45221 15.9 20.6 2.4 3 346.00 45222 15.9 20.6 2.4 5 484.00 45223 19.0 25.4 3.2 1 164.00 45224 19.0 25.4 3.2 3 376.00 45225 19.0 25.4 3.2 5 509.00 45229 6.4 9.6 1.6 1 67.00 45230 6.4 9.6 1.6 3 172.00 45231 6.4 9.6 1.6 5 241.00 THOMAFLUID ® -Polyurethan-rura Typ: NODVOL ® -ELGEES PU 1025 Elastyczne przewody rurowe • do podawania mediów gazowych i wodnych jak również olei mineralnych i węglowodorów przy 10-12 mm: ± 0,15 mm • do sterowania hydraulicznego i pneumatycznego • twardość D: 50 • odporność na promieniowanie UV • tolerancje: przy 4-8 mm ± 0,1 mm przy 10-12 mm ± 0,15 mm Własności produktu: metrycznie kalibrowane przewody rurowe z PU, ściśle tolerowana średnica zewnętrzna przy 4-8 mm: ± 0,1 mm, przewidziane do zastosowania THOMAFLUID szybkozłączek; chemicznie odporne, b.elastyczne, dobrze zginalne na zimno, odporne na ciśnienie; zakres temperatur -15 °C do +70 °C, czarno lub niebiesko zabarwione, zorientowane na codzienną praktykę długości 5m i 25 m.

91 WĘŻE-elastomery THOMAFLUID ® -Polyurethan-rura Typ: NODVOL ® -ELGEES PU 1025 nr art. kolor ∅ zew. ∅ wew. prom. ciś.rob. ciś.rob. ciś.rob. opak. cena mm mm gięcia bar, bar, bar, m euro zimno, 20 °C 50 °C 70 °C mm 47196 czarny 4 2.5 10 10 6.5 5 5 16.00 47197 czarny 4 2.5 10 10 6.5 5 25 46.00 47198 czarny 5 3 13 13 7.5 5.5 5 23.00 47199 czarny 5 3 13 13 7.5 5.5 25 72.00 47200 czarny 6 4 15 9 6 4.5 5 29.00 47201 czarny 6 4 15 9 6 4.5 25 82.00 47202 czarny 8 5.5 20 8 5.5 4 5 44.00 47203 czarny 8 5.5 20 8 5.5 4 25 131.00 thomafluid ® wodne soli. Zakres pracy -40 °C do +85 °C • niebiesko zabarwiony, zorientowane na praktykę rozmiary i odcinki • odporny na promieniowanie UV nr art. ∅ wew. ∅ zew. opak. cena mm mm m euro 47519 2.2 3.2 5 39.00 475191 2.2 3.2 15 100.00 47520 3.0 4.3 5 44.00 475201 3.0 4.3 15 110.00 47521 3.0 5.0 5 49.00 475211 3.0 5.0 15 126.00 47522 4.0 6.0 5 75.00 475221 4.0 6.0 15 156.00 47523 6.0 8.0 5 85.00 475231 6.0 8.0 15 169.00 47524 9.0 11.5 5 95.00 475241 9.0 11.5 15 182.00 THOMAFLUID ® -PUR-High-Tech-FDA- Sondercompound Typ: THOMAPLAST ® LED-ATLAS II-30 47 196 47 196 47204 czarny 10 7 25 8 5.5 4 5 82.00 47205 czarny 10 7 25 8 5.5 4 25 243.00 47206 czarny 12 8 35 9 6 4.5 5 113.00 47207 czarny 12 8 35 9 6 4.5 25 333.00 47208 niebiesk 4 2.5 10 10 6.5 5 5 16.00 47209 niebiesk 4 2.5 10 10 6.5 5 25 46.00 47210 niebiesk 5 3 13 11 7.5 5.5 5 23.00 47211 niebiesk 5 3 13 11 7.5 5.5 25 72.00 47212 niebiesk 6 4 15 9 6 4.5 5 29.00 47213 niebiesk 6 4 15 9 6 4.5 25 82.00 47214 niebiesk 8 5.5 20 8 5.5 4 5 44.00 47215 niebiesk 8 5.5 20 8 5.5 4 25 131.00 47216 niebiesk 10 7 25 8 5.5 4 5 82.00 47217 niebiesk 10 7 25 8 5.5 4 25 243.00 47218 niebiesk 12 8 35 9 6 4.5 5 113.00 47219 niebiesk 12 8 35 9 6 4.5 25 333.00 Własności produktu: • mieszanina specjalna z dopuszczeniem dla żywności • wytwarzany wg zaleceń FDA • b.dobre własności mechaniczne (wytrzymałość) • odporny na rozrywanie, również przy wymaganiach długo czasowych • ponad przeciętna elastyczność • mały promień gięcia, odporny na przegięcie i rozrywanie • b.dobra odporność na ścieranie • dobra odporność na czynniki starzące i atmosferyczne • kalibrowane wg normy CETOP • odporny na hydrolizę i mikroby • odporny na promieniowanie UV Własności techniczne: • kolor: przezroczysty • materiał: PUR • twardość wg Shore’a: 98 wg DIN 53505 THOMAFLUID ® -Polyurethan-podający wąż bezpieczeństwa Typ: THOMASAFE-RS 4070 Podawanie neutralnych, płynnych i gazowych mediów jak • sole chłodzące i inne płyny chłodnicze • media hydrauliczne i pneumatyczne • roztwory chemiczne dla instalacji w instalacjach chemicznych badawczych i produkcyjnych, w prototypach i instalacjach eksperymentalnych fizyki, chemii i techniki Własności produktu: • lekki, niepalny bezpieczny wąż podający z PUR, mechanicznie stabilny, elastyczny, odporny na przegięcie, zachowujący formę i nieczuły na światło i ozon, odporny na benzynę, cyklohexan, olej napędowy, isooctan, kerosynę jak również roztwory 30 2727 30 2727 • zakres temperatur: -35° do +60 °C • podstawy prawne: dopuszczenie FDA 21 CFR 117.1680, 175.105, 177.2600 nr art. ∅ wew. ∅ zew. ciś.rob. opak. cena mm mm bar, 20 °C m euro 302727 2,5 4,0 13 5 32,– 302728 2,5 4,0 13 15 88,– 302729 4,0 6,0 14 5 50,– 302730 4,0 6,0 14 15 138,–

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid Pumpen
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid Pumps (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Programme global (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten