Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)

 • Text
 • Thomafluid
 • Epdm
 • Ptfe
 • Pvdf
 • Cena
 • Zawory
 • Sztuk
 • Klejenia
 • Zgrzewania
 • Gwint
THOMAFLUID ® - Podręcznik IV Łączniki do rur Szybkozłączki Technika przepływu liczniki przepływu, licznik przepływu z kółkiem owalnym, kontroler przepływu, tłumik pulsacji, membranowy oddzielacz ciśnienia Zawory zawory odcinające, przelotowe, kulowe, wielodrogowe. zawory odcinające, dozujące, stabilizujące ciśnienie, redukcyjne, regulacyjne precyzyjne, kulowe, elektromagnetyczne, membranowe, silnikowe, zwrotne, zaciskowe.

50 Technika połączeń

50 Technika połączeń THOMAFLUID ® -osadnik zanieczyszczeń z PVC-U, przezroczysty Typ: THOMADUR ST 10098 nr art. d śr. nom. śr. nom. PN uszczelka opak. cena mm mm cal bar sztuk Euro 350669 20 15 1/2” 10 EPDM 1 72.00 350670 25 20 3/4” 10 EPDM 1 86.00 350671 32 25 1” 10 EPDM 1 112.00 350672 40 32 1 1/4” 10 EPDM 1 136.00 350673 50 40 1 1/2” 10 EPDM 1 166.00 350674 63 50 2” 10 EPDM 1 206.00 350675 20 15 1/2” 10 FPM 1 86.00 350676 25 20 3/4” 10 FPM 1 98.00 THOMAFLUID ® • wkładka sita: wielkość oczka/perforacja standard: 0,5 mm na zapytanie: 1,0 / 1,5 / 2,0 mm • przyłącza: króciec do klejenia wg DIN 8063, TI.3 (wymiar t) nr art. d śr. nom. śr. nom. PN uszczelka opak. cena mm mm cal bar sztuk Euro 350657 20 15 1/2” 10 EPDM 1 72.00 350658 25 20 3/4” 10 EPDM 1 62.00 350659 32 25 1” 10 EPDM 1 112.00 350660 40 32 1 1/4” 10 EPDM 1 136.00 350661 50 40 1 1/2” 10 EPDM 1 166.00 350662 63 50 2” 10 EPDM 1 228.00 350663 20 15 1/2” 10 FPM 1 84.00 35 0669 35 0669 35 0657 35 0657 350677 32 25 1” 10 FPM 1 122.00 350678 40 32 1 1/4” 10 FPM 1 148.00 350679 50 40 1 1/2” 10 FPM 1 196.00 350680 63 50 2” 10 FPM 1 234.00 350664 25 20 3/4” 10 FPM 1 98.00 350665 32 25 1” 10 FPM 1 120.00 350666 40 32 1 1/4” 10 FPM 1 150.00 350667 50 40 1 1/2” 10 FPM 1 196.00 350668 63 50 2” 10 FPM 1 234.00 THOMAFLUID ® -osadnik zanieczyszczeń z PVC-U Typ: THOMADUR ST 10098 Własności produktu: • odporny na korozję • wysoka wytrzymałość mechaniczna • dobra odporność chemiczna • nie zawiera zmiękczacza przez co fizjologicznie obojętny • minimalna skłonność do pękania naprężeniowego • podwyższona udarność, jednak w niskich temperaturach wrażliwy na uderzenia • samogasnący po usunięciu źródła ognia Własności techniczne: • kolor: szary, wg RAL 7011 • materiały: obudowa: PVC-U, (twardy PVC, polichlorek winylu) sito: PVC-U, (twardy PVC, polichlorek winylu) uszczelka (o przekroju O) EPDM(kauczuk etylenowo propylenowo dienowy) FPM (kauczuk fluorowy) • ciśnienie nominalne: do śr. nom. 50; PN bar przy 20°C • temperatura pracy: -10 do + 60°C THOMAFLUID ® -osadnik zanieczyszczeń System: THOMAPLAST ® -SS-X Zastosowanie: Osadnik zanieczyszczeń z tworzywa sztucznego ze znakomitą odpornością na agresywne chemicznie i korozyjne media. Szeroki zakres zastosowań: • technologia procesów przetwórczych i inżynieria procesowa • przemysł chemiczny • transport chemikaliów • instalacje do odsiarczania i odazotowanie • oczyszczanie ścieków • ochrona środowiska • technika sanitarno-higieniczna W w/w obszarach zastosowań służą one jako elementy bezpieczeństwa i oczyszczające przy pojemnikach, przewodach rurowych i urządzeniach pompowych. Własności produktu: • szczelne czyszczenie cieczy i gazów • obudowa wykonana metodą wtryskową • wszystkie części mające kontakt z mediami wykonane są z tworzyw sztucznych, posiadających dużą odporność na wpływy chemiczne. Nadają się szczególnie do zastosowań tłoczenia i odcinania agresywnych mediów.

51 Technika połączeń • materiał obudowy: do wyboru twardy PVC (polichlorek winylu), PP (polipropylen) i PVDF(polichlorek winylidenu) • rodzaj przyłączy: dwustronnie złącze. Złącza składają się z uszczelki okrągłej, wkładek i nakrętek. Armatura dostarczana jest w komplecie ze złączami. W celu połączenia z rurami wyposażona jest ona w króćce. • pierwsze podłączenie zaworów z PCV (polichlorku winylu) do przewodów rurowych następuje przez klejenie króćców z rurą, w przypadku zaworów z PP(polipropylen) i PVDF (polichlorek winylidenu) połączenie następuje metodą zgrzewania króćca i rury. W ten sposób zespoloną armaturę z rurami można rozłączyć luzując złącza. Osadnik zanieczyszczeń: • osadniki zanieczyszczeń chronią wrażliwą armaturę urządzeń i techniki sanitarnej przed zanieczyszczeniem. Zanieczyszczenie zostaje wychwycone przez dobrany odpowiednio filtr (sito rurowe). - zawór z gniazdem płaskim z miękką uszczelką elastomerową - uszczelka o przekroju okrągłym do uszczelnienia górnej części obudowy Własności odpornościowe stosowanych materiałów: • twardy PVC (polichlorku winylu): odporny na większość ługów, kwasów, roztworów soli i rozpuszczalnych w wodzie związków. Brak odporności na aromatyczne i chlorowane węglowodory. • polibutylen: odporny na roztwory wodne kwasów, soli i ługów jak również większość organicznych rozpuszczalników. Nie odporny na skoncentrowane sole utleniające. • PVDF (polichlorek winylidenu): odporny na kwasy, roztwory soli, węglowodory alifatyczne i aromatyczne chlorowodory i węglowodory, halogeny i alkohole. Tylko warunkowo odporny na ketony, estry, etery wzg. niestosowalny z organicznymi zasadami i alkaliami. • PTFE (politetrafluoroetylen): PTFE jest odporny na większość chemikaliów. • FPM (kauczuk fluorowy): wysoka odporność chemiczna na wszystkie rodzaje rozpuszczalników. Nie odporny na parę przegrzaną, kwasy organiczne i silne zasady. • PP (polipropylen): odporny na wodne roztwory kwasowe, soli i ługów oraz dużą ilość roztworów organicznych. Nie odporny na skoncentrowane kwasy utleniające. • FEP (tetrafluoroetylen/heksafluoroetylen kopolimer): FEP jest odporny na większość chemikaliów. THOMAFLUID ® THOMAFLUID ® -osadnik zanieczyszczeń z PVDF Typ: THOMAPLAST ® SS-MUDCO-3 Własności produktu: • osadniki zanieczyszczeń zostały opracowane do zabudowy w przewodach rurowych z PVDF (polichlorek winylidenu) • wszystkie części wykonane są z PVDF (polichlorek winylidenu) • uszczelka: o przekroju okrągłym z FPM (kauczuk fluorowy) • komplet z zestawem przyłączeniowym PVDF(polichlorek winylidenu)-nakrętka przyłączeniowa, obustronnie PVDF(polichlorek winylidenu)-wkładki, obustronnie FPM (kauczuk fluorowy) pierścienie uszczelniające okrągłe, dwustronnie sito rurowe: FEP (tetrafluoroetylen/heksafluoroetylen-kopolimer) z oczkami 0,5 / 1,0 / 1,5 lub 2,0mm nr art. d śr. nom. L L1 sito rurowe cena oczka mm Euro/ sztuk 303484 20 15 130 184 0,5 246.00 303485 20 15 130 184 1,0 246.00 303486 20 15 130 184 1,5 246.00 303487 20 15 130 184 2,0 246.00 303488 25 20 150 212 0,5 270.00 303489 25 20 150 212 1,0 270.00 303490 25 20 150 212 1,5 270.00 303491 25 20 150 212 2,0 270.00 303492 32 25 160 232 0,5 332.00 303493 32 25 160 232 1,0 332.00 303494 32 25 160 232 1,5 332.00 303495 32 25 160 232 2,0 332.00 303496 40 32 180 264 0,5 426.00 303497 40 32 180 264 1,0 426.00 303498 40 32 180 264 1,5 426.00 303499 40 32 180 264 2,0 426.00 303500 50 40 200 280 0,5 588.00 303501 50 40 200 280 1,0 588.00 303502 50 40 200 280 1,5 588.00 303503 50 40 200 280 2,0 588.00 303504 63 50 230 348 0,5 832.00 303505 63 50 230 348 1,0 832.00 Zakresy temperatur: maksymalna temp. pracy w °C materiał stała krótkotrwała PVC (polichlorku winylu - twardy) 60 70 Polybuten 90 100 PVDF (polichlorek winylidenu) 100 150 PTFE (politetrafluoroetylen) 250 300 FPM (kauczuk fluorowy) 150 200 PP (polipropylen) 90 110 FEP (tetrafluoroetylen/ heksafluoroetylen-kopolimer) 150 220 30 3460 (patrz str. 52) 30 3484 303506 63 50 230 348 1,5 832.00 303507 63 50 230 348 2,0 832.00 Zakupy przez internet www.astat.com.pl THOMAFLUID ® -osadnik zanieczyszczeń z PP Typ: THOMAPLAST ® -SS-MUDCO-2 Własności produktu:

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid Pumpen
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid Pumps (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Programme global (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten