Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)

 • Text
 • Dobra
 • Thomaplast
 • Cena
 • Sztuk
 • Zakres
 • Czynniki
 • Folia
 • Czarny
 • Oleje
 • Naturalny
THOMAPLAST ® - Podręcznik II Półwyroby z elastomerów i tworzyw sztucznych Folie z tworzyw sztucznych, metali i związków węgla Technika cieplna i izolacji w elektronice węże, folie i osłony termiczne, kapturki termiczne, spray`e i pasty przewodzące ciepło Materiały: CEAc, CR, CR/EPDM, CR/SBR, CSM, ECTFE, EPDM, EPDM/PP, EPDM/PTFE, IIR, IIR/PTFE, FEP, FPM, IIR, IIR/PTFE, NBR, NR, NR/SBR, PA, PC, PCTFE, PE, PEEK, PES, PETP, PHB, PI, PMP, POM, PP, PUR, PTFE, PVC, PVDF, SBR, SI, TPE, węgiel, karbon, ceramika, aluminium, stal szlachetna, żelazo, miedź, cynk

108 PÓŁWYROBY/TWORZYWA

108 PÓŁWYROBY/TWORZYWA SZTUCZNE ThomaPLAST ® THOMAPLAST ® - pręty z PMMA (odlewane) Typ: THOMAACRYL Special Standard CHAP - 56 - 92/93 • wykorzystanie porowatej struktury materiału oraz jego odporności chemicznej (osad kondensacyjny), oddzielanie emulsji, diafragma w elektrodializie, ciało nośne dla płynów nr art. średnica długość tolerancje opak. cena mm mm Ø mm sztuk EURO 301864 20,0 250 +/- 0,3 1 98.00 301865 20,0 500 +/- 0,3 1 156.00 301866 20,0 1000 +/- 0,3 1 185.00 301867 25,0 250 +/- 0,3 1 113.00 301868 25,0 500 +/- 0,3 1 164.00 301869 25,0 1000 +/- 0,3 1 210.00 301870 30,0 250 +/- 0,3 1 126.00 301871 30,0 500 +/- 0,3 1 177.00 301872 30,0 1000 +/- 0,3 1 238.00 301873 40,0 250 +/- 0,3 1 141.00 301874 40,0 500 +/- 0,3 1 213.00 301875 40,0 1000 +/- 0,3 1 297.00 Płyty spiekane, pręty spiekane, rury spiekane THOMAPOR ® - porowaty materiał spiekany z PTFE W tym przypadku chodzi o porowate, spiekane tworzywo sztuczne z czystego politetrafluoroetylenu (PTFE) o wysokiej gęstości. Poprzez dokładnie zdefiniowany i sterowalny proces spiekalniczy następuje stapianie granulatu PTFE, co prowadzi do powstania stabilnych ciał o różnych kształtach. Poprzez dobór granulatu oraz parametrów procesu można celowo wpływać na wielkość porów w elementach spiekanych THOMAPOR ® . Obszary zastosowań: • filtracja gazów i płynów • jako elementy wlotowe i rozdzielniki w systemach gazowych (gazowanie) • elementy spiekane THOMAPOR ® - PTFE stosuje się przy filtracji w wysokich temperaturach (do 240 °C) wysoce agresywnych oparów, gazów i płynów. Po procesie elementy filtrujące można łatwo czyścić, również w przypadku gdy zawierają one środki klejące. • zanurzenie elementów spiekanych THOMAPOR ® - PTFE w wodzie z zawiesiną nie powoduje zabrudzenia tych elementów, ponieważ ani woda ani elektrolity nie są w stanie wniknąć w pory. Pomimo tego przepuszczalność gazów jest nadal wysoka i o niezmiennej wydajności. Własności produktu: • temperatura stosowania: od -200°C do +260°C • uniwersalna odporność chemiczna • właściwości antyadhezyjne • fizjologicznie obojętny • odpychający wodę, odporny na zwilżanie • jako porowata denna warstwa pośrednia • jako jednostka rozpylająca • jako element kompensujący ciśnienia w budowie przyrządów • jako rozdzielacz w elektrochemii THOMAPOR ® - mikroporowate pręty spiekane z PTFE Typ: High – Flow OHL 97 nr art. szerokość Ø – zewn. długość opak. cena porów µm mm mm sztuk EURO 302875 5 28 100 1 56.00 302876 5 32 120 1 92.00 302877 5 40 120 1 118.00 302878 5 50 140 1 172.00 302879 10 28 100 1 56.00 302880 10 32 120 1 92.00 302881 10 40 120 1 118.00 302882 10 50 140 1 172.00 302883 50 28 100 1 56.00 302884 50 32 120 1 92.00 302885 50 40 120 1 118.00 302886 50 50 140 1 172.00 THOMAPOR ® - porowate płyty z PTFE nr art. wielkość grubość wymiary opak. cena porów µm płyty mm mm sztuk EURO 14867 1 1,6 100 x 100 1 81,00 14868 1 1,6 250 x 250 1 230.00 14869 1 3,2 100 x 100 1 119.00 14870 1 3,2 250 x 250 1 345.00 14871 1 6,35 100 x 100 1 214.00 14872 1 6,35 250 x 250 1 557.00 14873 10 1,6 100 x 100 1 74.00 14874 10 1,6 250 x 250 1 209.00 14875 10 3,2 100 x 100 1 108.00 14 867 14 867 14876 10 3,2 250 x 250 1 313.00 14877 10 6,35 100 x 100 1 195.00 14878 10 6,35 250 x 250 1 507.00 14879 25 1,6 100 x 100 1 74.00 14880 25 1,6 250 x 250 1 209.00 14881 25 3,2 100 x 100 1 108.00 14882 25 3,2 250 x 250 1 313.00 14883 25 6,35 100 x 100 1 195.00 14884 25 6,35 250 x 250 1 507.00

109 PÓŁWYROBY/TWORZYWA SZTUCZNE THOMAPOR ® - porowate płyty spiekane z PTFE nr art. wielkość grubość wymiary opak. cena porów µm płyty mm mm sztuk EURO 96242 1 0,5 100 x 100 1 109.00 96243 50 0,5 100 x 100 1 101.00 96244 60 0,5 100 x 100 1 101.00 96245 1 2,0 100 x 100 1 126.00 96246 10 2,0 100 x 100 1 114.00 96247 40 2,0 100 x 100 1 114.00 THOMAPOR ® - porowate rury z PTFE 96242 14 885 nr art. wielkość wewn. Ø zewn. Ø długość opak. cena porów µm mm mm mm sztuk EURO 14885 1 12,6 19,0 460 1 222.00 14886 1 12,6 25,4 460 1 288.00 14887 1 25,2 38,0 460 1 308.00 14888 1 39,6 52,4 460 1 329.00 14889 1 57,2 70,0 460 1 351.00 14890 1 66,4 76,0 460 1 395.00 14891 10 12,6 19,0 460 1 203.00 14892 10 12,6 25,4 460 1 261.00 14893 10 25,2 38,0 460 1 281.00 14894 10 39,6 52,4 460 1 299.00 14895 10 57,2 70,0 460 1 320.00 14896 10 66,4 76,0 460 1 359.00 14897 25 12,6 19,0 460 1 203.00 14898 25 12,6 25,4 460 1 261.00 14899 25 25,2 38,0 460 1 281.00 14900 25 39,6 52,4 460 1 299.00 14901 25 57,2 70,0 460 1 320.00 14902 25 66,4 76,0 460 1 359.00 THOMAPOR ® - porowate pręty kwadratowe z PTFE nr art. wielkość bok Ø długość opak. cena porów µm mm mm sztuk EURO 14903 1 3,2 x 3,2 300 1 90.00 14904 1 6,4 x 6,4 300 1 143.00 14905 1 12,7 x 12,7 300 1 216.00 14906 10 3,2 x 3,2 300 1 82.00 14907 10 6,4 x 6,4 300 1 129.00 14908 10 12,7 x 12,7 300 1 197.00 14909 25 3,2 x 3,2 300 1 82.00 14910 25 6,4 x 6,4 300 1 129.00 14911 25 12,7 x 12,7 300 1 197.00 ThomaPLAST ® THOMAPOR ® - porowaty materiał spiekany z HDPE W tym przypadku chodzi o porowate, spiekane tworzywo sztuczne z czystego polietylenu niskociśnieniowego (HD-PE) o wysokiej gęstości. Poprzez dokładnie zdefiniowany i sterowalny proces spiekania następuje stapianie granulatu PE, co prowadzi do powstania stabilnych ciał o różnych kształtach. Poprzez dobór granulatu oraz parametrów procesu można celowo wpływać na wielkość porów elementów spiekanych THOMAPOR ® . Obszary zastosowań: • filtracja gazów i płynów • gazowanie, napowietrzanie, rozpylanie • fluidyzacja (proces powstawania dynamicznej zawiesiny sproszkowanego ciała stałego w strumieniu gazu) • wykorzystanie porowatej struktury materiału oraz jego odporności chemicznej (osad kondensacyjny), oddzielanie emulsji, diafragma w elektrodializie, ciało nośne dla płynów Własności produktu: • Obciążenie termiczne: 82 °C (maks.) przy obciążeniu stałym 100 °C (maks.) przy braku obciążenia 116 °C (maks.) przy obciążeniu z przerwami • materiał z bardzo wysoką gęstością oraz własnościami hydrofobowymi • bardzo dobre możliwości obróbki wiórowej. Nadaje się do cięcia, wiercenia oraz obróbki maszynowej • możliwość spawania termicznego przy wykorzystaniu gazu szlachetnego o wysokiej temperaturze lub zgrzewarki powlekanej teflonem • możliwość łączenia klejami na bazie epoksydów, zarówno między sobą jak również z drewnem, metalem i ceramiką. Ponieważ epoksydy wiążą się mechanicznie z tworzywami sztucznymi a chemicznie z podłożem, następuje mocne połączenie. • odporny na alkohole, alifatyczne węglowodory, związki organiczne takie jak oleje, jak również na mocne ługi, kwasy i ich halogeny. Nieznacznie działanie agresywne następuje przy kontakcie z nośnikami utleniaczy, chlorowanymi i aromatycznymi węglowodorami. THOMAPOR ® - porowate płyty z UHMW - PE • z polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej UHMW-PE • płyty, hydrofobowe nr art. wielkość grubość wymiary opak. cena porów µm płyty mm mm sztuk EURO 52381 10 1,6 100 x 100 1 49.00 52382 20 1,6 100 x 100 1 54.00 52383 10 1,6 250 x 250 1 72.00 52384 20 1,6 250 x 250 1 77.00 52385 10 1,6 500 x 500 1 133.00 52386 20 1,6 500 x 500 1 139.00 52387 10 3,2 100 x 100 1 62.00 52388 20 3,2 100 x 100 1 67.00 52389 10 3,2 250 x 250 1 105.00 52390 20 3,2 250 x 250 1 110.00 52391 10 3,2 500 x 500 1 251.00 52392 20 3,2 500 x 500 1 259.00 52393 10 6,35 100 x 100 1 75.00 52394 20 6,35 100 x 100 1 80.00 52395 10 6,35 250 x 250 1 149.00 52396 20 6,35 250 x 250 1 156.00 52397 10 6,35 500 x 500 1 338.00 52398 20 6,35 500 x 500 1 346.00

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten