Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)

 • Text
 • Thomaplast
 • Sztuk
 • Cena
 • Dobra
 • Odporny
 • Wysoka
 • Czarny
 • Kwasy
 • Temperatura
 • Ptfe
THOMAPLAST ® - Podręcznik III tkaniny, płótna, włókniny, maty technika powlekania technika uszczelnień technika klejenia półprodukty metalowe śruby, nakrętki, podkładki z tworzyw sztucznych

38 TECHNIKA KLEJENIA

38 TECHNIKA KLEJENIA Instrukcja stosowania: • najlepsza temperatura obróbki: +10 °C do +60 °C • wilgotność: przy obróbce: 30% do 80% • czas otwarcia: zależy od wilgotności powietrza, tzn. im większa jest wilgotność tym krótszy jest czas przydatności. Przy 20 °C i 60 %-wej wilgotności czas przydatności wynosi 4 – 5 min. • czas wiązania: czas wiązania można znacznie skrócić poprzez wzajemne kręcenie łączonych części. Kręcenie trwa, do czasu wyczuwania oporu. Ustalenie finalnego położenia części następuje podczas ostatecznego dokręcenia. • obciążenie miejsca klejonego: czas wiązania obciążenie ściskające rury 65 śred. nominalnej: sprawdzenie ciśnienia wzg. przyjęciu do użytkowania powinno nastąpić po 24 godz. po ostatnim klejeniu. • usuwanie odpadów i odpady po PeViCol należy czyszczenie: rozcieńczyć wodą a następnie zabezpieczyć zgodnie z przepisami. Pędzel przechowywać hermetycznie. Odpadki po PVC należy zabezpieczać identycznie jak materiał PVC. Rozpuszczalnik rozcieńczony w stosunku 1 : 100 ulega rozkładowi biologicznemu. • zalecane wyposażenie rękawice z neoprenu wzg. ochronne: natrzeć ręce kremem natłuszczającym. Przy niebezpieczeństwie rozprysku założyć szczelne okulary. Własności techniczne: • stan: płynny • kolor: czysty / żółtawy • temp. parowania: +202 °C • temp. zamarzania: -24 °C • temp. zapłonu: +93 °C • dolna granica Ex: 1,3 Vol % • górna granica Ex: 9,5 Vol % • temp. samozapłonu: +346 °C • ciśnienie pary nasyconej (+20°C): 0,053 mbar • stężenie roztworu nasyconego: 525 ppm (10 -6 ) • lepkość (23 °C): 900 mPas • gęstość (23 °C): 1,08 g/cm 3 • rozpuszczalność w wodzie (rozpuszczalnik): 100% • zawartość rozpuszczalnika: 80% • zawartość fazy stałej: 20% • odporność miejsca klejonego na kwasy: kwas siarkowy do 80% kwas solny do 36 % kwas azotowy do 45% kwas fluorowodorowy do 10% ThomaPLAST ® • forma dostawy: standardowo w butelkach PE • okres przydatności: 12 miesięcy po napełnieniu • wskazówki dot. karta bezpieczeństwa (pismo 310 129) bezpieczeństwa: wg. 91/155/EWG • zgodny z: DIN 16970,BS 6209 i BS 6920, zezwolone do PN 16 ASTM D 2564-96a(97) i NSF 61, Pkt 9 (toksyczność) NS 2944, Pkt 6,4 nr art. zawartość opak./ cena gram sztuk Euro 350152 500 1 68,00 350153 115 1 44,00 Tangit PVC-U-klej Pojemmik Tangit 35 0152 35 0152 Klasyfikacja produktu: • Zawierający rozpuszczalnik specjalny klej, do wytrzymałych na rozciąganie połączeń rur ciśnieniowych (np. rury do wody pitnej i gazów) w instalacjach wykonanych z PVC-U jak też do klejenia rur kablowo- kanałowych , rynien dachowych z tegoż materiału. THOMASANN Tangit wytwarza się na bazie THF (tetrahydrofuran, stabilizowany). Połączenia tym klejem spełniają warunki dopuszczeniowe zaopatrzenia w wodę pitną przewodami rurowymi wykonanymi z PVC-U zgodnie z VIII. Zalecenie Komisji ds. tworzyw sztucznych Federalnego Ministerstwa Zdrowia. • Klejenie z PeViCol wymaga powierzchni wolnych od tłuszczów, oczyszczonych włókniną lub papierem krepowym. W tym celu zaleca się stosowanie środka czyszczącego THOMASANN Tangit (nr art. 350158). Własności techniczne: • surowiec bazowy: PVC-U (polichlorek winylu, nie zawiera zmiękczaczy), THF (tetrahydrofuran, stabilizowany), Keton metyloetylowy, cykloheksan • gęstość: ok. 0,96 g/ml • odporność na temperaturę: jak PVC-U • lepkość: 1800.3500 mPas (przy 23 °C) • odporność: odporny na wodę • magazynowanie: powyżej +5 °C, gdyż w przeciwnym wypadku wzrasta lepkość i wzmocnienie struktury, które wpływają na zdolność obróbczą • okres przydatności: przy temp. 20 °C minimum 12 miesięcy w tubie i 24 miesiące w puszce od daty napełnienia • zgodny z: spełnia DIN 16970, przepisy KRV R 1.1.7 i zasady badań przewodów odwadniających: zgodnie m.in. z normami materiałów klejących BS 4346, część 3, i ASTM D 2564 NEN 7106

39 TECHNIKA KLEJENIA ThomaPLAST ® Tangit PVC-U-klej Pojemmik Tangit (zerwanie materiału) ABS 5,4 N/mm 2 45421 2 2 33,00 45422 20 1 45,00 (zerwanie materiału) PA 4,3 N/mm 2 45424 500 1 335,00 • okres magazynowania: w pojemniku oryginalnym: 6 miesięcy przy +20 °C 12 miesięcy przy < +5 °C nr art. zawartość opak./ cena g sztuk Euro nr art. wielkość opak./ cena 350154 125 1 26,00 pojemnika g sztuk Euro 350155 250 1 36,00 45417 2 2 33,00 350156 500 1 60,00 45418 20 1 60,00 350157 1000 1 116,00 45420 500 1 335,00 THOMASANN ® -High-Tech-klej estrocyjanoakrylowy Typ: CYANOLIT ® -2201CP THOMASANN ® -High-Tech-klej estrocyjanoakrylowy Typ: CYANOLIT ® -2241CPM Zastosowanie: Bardzo mocne łączenie tworzyw sztucznych z tworzywami sztucznymi i tworzyw sztucznych z metalami. Własności produktu: Klej o uniwersalnym zastosowaniu, szybko twardnący, na bazie kwasu cyjanoakrylu - estru metylowego z niską lepkością i o wybitnej płynności i właściwościach skraplania. Własności techniczne: 35 0154 45 417 • lepkość wg Brookfield`a: 40 mPa (nie stwardnięty) • temperatura zapłonu: 83 °C Własności produktu: • klasa niebezpieczeństwa(VbF): A III Bardzo szybko twardnący, rzadkopłynny klej na bazie kwasu cyjanoakrylowego - estru metylowego o wybitnej przenikalności • temperatura mięknienia: >175 °C kapilarnej, specjalnie do klejenia tworzyw sztucznych z tworzywami • współczynnik rozszerzalności 1,2 x 10 -4 /K (ASTM-Dsztucznymi i tworzyw sztucznych z metalami przy wstępnie cieplnej: 695) zmontowanych systemach. • przewodność cieplna (DIN 52612/1): 0,25 W/mK Własności techniczne: • opór właściwy (DIN53482): 6,1 x 10 -4 Ohm cm² (przy 10 MHz) • lepkość wg Brookfield`a: ok. 2 mPa • stała dielektryczna (DIN 53480): 3,50 (przy 10 MHz) • gęstość: 1,01 g/cm 2 • temperatura zapłonu: 83 °C • odp. na prądy pełzające (DIN 53480): KA 1 • klasa niebezpieczeństwa(VbF): A III • czas wiązania sklejenia dla: • współczynnik złamania: 1,845 PVC (twardy) 8 s • temperatura mięknienia: >175 °C ABS 12 s • współczynnik rozszerzalności cieplnej: 1,26 x 10 -4 /K PA 20 s (ASTM-D-695 • wytrzymałość na rozciąganie sklejenia dla: • • przewodność cieplna (DIN 52612/1): opór właściwy (DIN53482): 0,25 W/mK 6,1 x 10 -4 Ohm PVC (twardy) 35,6 N/mm 2 cm² (przy 10 MHz) ABS 18,5 N/mm 2 • stała dielektryczna (DIN 53480): 3,50 (przy 10 MHz) PA 8,6 N/mm 2 • odporność na prądy pełzające • wytrzymałość na ścinanie / rozciąg. dla: • (DIN 53480): KA 1 PVC (twardy) 5,2 N/mm 2 czas wiązania sklejenia dla: PVC (twardy) 7 s ABS 5,6 N/mm 2 (zerwanie ABS 12 s materiału) PA 20 s PA 4,2 N/mm 2 • wytrzymałość na rozciąganie sklejenia dla: PVC (twardy) 35,5 N/mm 2 • okres magazynowania: 6 miesięcy przy +20 °C ABS 18,4 N/mm 2 (w pojemniku oryginalnym ) 12 miesięcy przy < +5 °C PA 8,2 N/mm 2 • nr art. wielkość pojemnika opak./ cena wytrzymałość na ścinanie / rozryw. dla: PVC (twardy) 5,5 N/mm 2 g sztuk Euro

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten