Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)

 • Text
 • Thomaplast
 • Sztuk
 • Cena
 • Dobra
 • Odporny
 • Wysoka
 • Czarny
 • Kwasy
 • Temperatura
 • Ptfe
THOMAPLAST ® - Podręcznik III tkaniny, płótna, włókniny, maty technika powlekania technika uszczelnień technika klejenia półprodukty metalowe śruby, nakrętki, podkładki z tworzyw sztucznych

40 TECHNIKA KLEJENIA

40 TECHNIKA KLEJENIA THOMASANN ® -High-Tech-klejestro-cyjanoakrylowy Typ: CYANOLIT ® -2200 CA-S Zastosowanie: • klejenie tworzyw sztucznych z wysoką dokładnością • klejenie po montażu wstępnym Własności produktu: Wyjątkowo szybko twardnący klej specjalny dla trudno sklejanych tworzyw sztucznych jak EPDM, APTK, FPM i innych z bardzo niską lepkością o wybitnej przenikalności kapilarnej. Własności techniczne: • lepkość wg Brookfield`a: 2 mPa (nie stwardnięty) • temperatura zapłonu: 83 °C (nie stwardnięty) ThomaPLAST ® THOMASANN ® -High-Tech-klej żelowy-estro-cyjanoakrylowy Typ: CYANOLIT ® -G 5000 Zastosowanie: • wytrzymałe na rozciąganie łączenie tworzyw sztucznych, materiałów gumowych jak również tworzyw porowatych • klejenie płaszczyzn w pozycji pionowej • wypełnianie rysów, szczelin i rowków do 3 mm • powłoki izolacyjne materiałów • pozycjonowanie wiązek przewodów elektrycznych (wire traks) Własności produktu: Nie kropląca, tiksotropowa substancja klejąca na bazie kwasu cyjanoakrylu - estru metylowego ze znacznie spowolnionym 45 421 (patrz str. 39) 45 429 45 724 45 724 • klasa niebezpieczeństwa(VbF): A III (nie stwardnięty) • temperatura mięknienia: >175 °C • współczynnik rozszerzalności cieplnej: 1,2 x 10 -4 /K (ASTM-D- 695) • przewodność cieplna (DIN 52612/1): 0,25 W/mK • opór właściwy (DIN53482): 6,1 x 10 -4 Ohm cm² (przy 10 MHz) • stała dielektryczna (DIN 53480): 3,5 (przy 10 MHz) • odporność na prądy pełzające (DIN 53480): KA 1 • czas wiązania sklejenia dla: PVC (twardy) 3 s ABS 5 s PA 12 s EPDM 10 s APTK 10 s • wytrzymałość na rozciąganie sklejenia dla: PVC (twardy) 30,2 N/mm 2 ABS 16,4 N/mm 2 PA 6,3 N/mm 2 EPDM 8,5 N/mm 2 (zerwanie materiału) APTK 10,2 N/mm 2 (zerwanie materiału) • okres magazynowania 6 miesięcy przy +20 °C w pojemniku oryginalnym: 12 miesięcy przy < +5 °C nr art. Wielkość pojemnika opak./ cena g sztuk Euro 45429 2 2 35,00 45430 20 1 49,00 45432 500 1 384,00 Zakupy przez internet www.astat.com.pl czasem wiązania i optymalną płynnością do wypełniania pustek, dogodna w użyciu tubka. Własności techniczne: • lepkość: 20.000 mPas • temperatura zapłonu: 83 °C • klasa niebezpieczeństwa(VbF): A III • okres magazynowania: przy +10 °C w pojemniku oryginalnym – minimum 6 miesięcy • czas wiązania sklejenia dla: ABS 60 s PA 45 s Żywice fenolowe 90 s Poliwęglan 30 s PMMA 45 s PVC (twardy) 15 s nr art. wielkość pojemnika opak./ cena g sztuk Euro 45724 3 2 40,00 45725 20 1 84,00 THOMASANN ® -High-Tech-klej cyjanakryl-polipropylenowy Typ: CYANOLIT ® -PP 5000 Zastosowanie: • Klejenie polipropylenu oraz podobnych tworzyw sztucznych Własności produktu: Specjalna, jednokomponentowa substancja klejąca ze środkiem do gruntowania w małym dogodnym do stosowania opakowaniu składającym się z 20 gram kleju i 100 ml gruntu

41 TECHNIKA KLEJENIA THOMASANN ® -High-Tech-klej cyjanakryl-polipropylenowy Typ: CYANOLIT ® -PP 5000 nr art. klej primer opak./ cena g ml sztuk Euro 45723 20 100 1 129,00 THOMASANN ® -High-Tech-klej przewodzący prąd elektryczny Typ: THOMASTAT-PEG 9213 Zastosowanie: • nie wymagające lutowania, przewodzące prąd elektryczny połączenia wrażliwych elementów konstrukcyjnych, szczególnie na temperaturę • nie wymagające lutowania, przewodzące prąd elektryczny połączenia w miejscach trudno dostępnych • nie wymagające lutowania, przewodzące prąd elektryczny połączenia w miejscach mechanicznie wrażliwych • łączenie elektryczne elementów i podzespołów konstrukcyjnych • wykonanie ścieżek przewodzących na tworzywach sztucznych, ceramice i szkle itd. • naprawa przerwanych połączeń elektrycznych Własności produktu: Twardniejący pod wpływem ciepła, gotowy do użycia klej jednokomponentowy na bazie żywicy epoksydowej, bezrozpuszczalnikowy o wysokiej odporności termicznej i własnościach odprowadzenia ciepła, wyposażony w przewodzący elektryczność srebrny wypełniacz. Możliwość rozcieńczania metylobenzenowym, kselenem lub butylcellusolvem. Własności techniczne: • przewodzący wypełniacz: czyste srebro • konsystencja: miękka pasta • gęstość: 3,3 g/cm 2 • czas twardnienia: przy 95 °C 4 godziny przy 105 °C 2 godziny ThomaPLAST ® • okres magazynowania: 12 miesięcy w pojemniku oryginalnym przy +5 °C do +10 °C nr art. wielkość pojemnika opak./ cena g sztuk Euro 45405 50 1 544,00 THOMASANN ® -High-Techvrozpuszczalnik poliuretanowy Typ: PEG-SOLVE PLUS SG 1200 Zastosowanie: • rozpuszczanie utwardzonych połączeń między tworzywami sztucznymi • usuwanie utwardzonych mas zalewowych i powłok • czyszczenie maszyn do obróbki tworzyw sztucznych, narzędzi i aplikatorów • usuwanie obudów układów scalonych • reperowanie zalanych lub ochronnie powlekanych półprzewodników hybrydowych i zintegrowanych układów przełączających Własności produktu: Łagodna substancja rozpuszczalnikowa do hydrolitycznego rozkładu utwardzonych klejów, powłok i wypełnień na bazie poliuretanu. Własności techniczne: • temperatura zapłonu: 52 °C • klasa niebezpieczeństwa(VbF): A II • okres magazynowania: minimum 6 miesięcy • temperatura parowania: 120 °C • gęstość: 0,97 g/cm 2 • wartość pH: 12 nr art. Wielkość pojemnika opak./ cena g sztuk Euro 45441 1 1 198,00 45442 5 1 744,00 45443 20 1 2272,00 45 723 45 405 45 441 45 441 przy 120 °C 1 godzinę przy 135 °C 30 minut przy 160 °C 10 minut • wchłanianie wilgoci: 0,5 % • wytrzymałość na ścinanie / rozryw.: 25 N/mm 2 • twardość wg Shore`a: 82 • odporność na temperaturę: od -60 °C do +175 °C • współczynnik rozszerzalności cieplnej: 8,7x10 -5 /K • przewodność cieplna: 1,7 W/mK • odporność właściwa objętościowa: 10 -2 Ohm cm 2 THOMASANN ® -klej do zabezpieczania połączeń gwintowych Typ: THOMACHEM ® -TKP-S-2000 Zastosowanie: • Zabezpieczenie śrub i innych połączeń gwintowanych przed zluzowaniem pod wpływem silnych wstrząsów lub uderzeń, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości ich demontażu za pomocą zwykłych narzędzi.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten