Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)

 • Text
 • Thomaplast
 • Sztuk
 • Cena
 • Dobra
 • Odporny
 • Wysoka
 • Czarny
 • Kwasy
 • Temperatura
 • Ptfe
THOMAPLAST ® - Podręcznik III tkaniny, płótna, włókniny, maty technika powlekania technika uszczelnień technika klejenia półprodukty metalowe śruby, nakrętki, podkładki z tworzyw sztucznych

42 TECHNIKA KLEJENIA

42 TECHNIKA KLEJENIA Własności produktu: Tiksotropowy, bezrozpuszczalnikowy klej jednokomponentowy, na bazie metakrylanu - anaerobowe utwardzenie katalizowane metalem ciężkim pozostawia na powierzchni metalu umiarkowaną miękkość resztkową, obciążalny termicznie; w celu odróżnienia zabarwiony na niebiesko. Przy zastosowaniu roztworu aktywatora THOMASANN ® -Plast (nr art.49998) możliwość stosowania również do tworzyw sztucznych. Wygodne w użyciu pojemniki po 50g i 100g jak również kanistry po 1000g. Własności techniczne: • max. luz: 0,12 mm • czas twardnienia w temp. pokojowej*): 10 do 45 minut • wytrzymałość funkcjonalna: po kilku godzinach • lepkość (przed stwardnieniem): 900 mPa . s • moment luzujący**): 13 -18 Nm • średni moment obrotowy odkręcania***): 15 – 22 Nm ThomaPLAST ® Objaśnienia: *) W zależności od rodzaju materiału i grubości warstwy kleju **) Zdefiniowany jako zmierzona wartość siły przy, której następuje pierwszy względny ruch pomiędzy nakrętką a rdzeniem śruby. Zastosowane śruby: M10x20 DIN 933 – 8.8 czarne Nakrętka M10 DIN 934- 8 surowa: Czas utwardzania: 72 godziny ***) Jako średni moment obrotowy liczony po ¼, ½, ¾, i 1 obrocie luzowanego połączenia M10 THOMASANN ® -klej do trwałych połączeń gwintowych Typ: THOMACHEM ® -TKP-S-3000 Zastosowanie: • trwałe połączenia elementów gwintowych i sworzni • osiągnięty zakres wytrzymałości po stwardnięciu: średnio mocny • temperatura pracy: -55 °C do 150 °C • czas magazynowania: 12 miesięcy w temp. 20 °C Stosowanie: Mocno zaoliwione i zabrudzone powierzchnie należy oczyścić rozpuszczalnikami do olejów. Klej zabezpieczający nanosi się na gwint bezpośrednio z pojemnika dozującego. Przy gwintach do wielkości M16 wystarczy nałożenie kleju jedynie na zewnętrzną stronę, przy otworach nieprzelotowych klej jest wprowadzany do otworu. Twardnienie następuje z chwilą kontaktu kleju z powierzchnią metalu, łączone części nie powinny być poruszone do czasu osiągnięcia wystarczającej wytrzymałości kleju. Należy unikać dłuższego kontaktu kleju ze skórą. Narażone miejsca skóry należy przemyć wodą i mydłem oraz natłuścić kremem do skóry. W razie kontaktu z oczyma, natychmiast przepłukać dużą ilością wody. Przed zastosowaniem kleju do łączenia części z tworzyw sztucznych, części te należy spreparować za pomocą THOMASANN – Plast –roztworu aktywatora (nr art.49998). Substancja aktywatora zawiera trichloroetylen. Roztwór ten podlega przepisom o materiałach niebezpiecznych i stosownie do nich wymaga odpowiedniego traktowania. Należy zwrócić szczególną uwagę, iż stosowanie nawet w małych ilościach powinno odbywać się w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. W zależności od wielkości luzu, roztwór aktywatora nanosi się pędzlem jedno lub dwustronnie, a następnie, po 3 minutach wietrzenia, nanoszony jest klej zabezpieczający. Dalsze postępowanie następuje jak wyżej. nr art. Wielkość pojemnika opak./ cena g sztuk Euro 43067 25 1 54,00 43068 50 1 72,00 43069 100 1 126,00 Własności produktu: Tiksotropowy, bezrozpuszczalnikowy klej jednokomponentowy, na bazie metakrylanu - anaerobowe utwardzenie katalizowane metalem ciężkim pozostawia na powierzchni metalu umiarkowaną miękkość resztkową, obciążalny termicznie; w celu odróżnienia zabarwiony na czerwono. Przy zastosowaniu roztworu aktywatora THOMASANN ® - Plast (nr art.49998) możliwość stosowania również do tworzyw sztucznych. Własności techniczne: • max. luz: 0,12 mm • czas twardnienia w temp. pokojowej*): 10 do 45 minut • wytrzymałość funkcjonalna: po kilku godzinach • lepkość (przed stwardnieniem): 1300 mPa . s • moment luzujący**): 20 - 25 Nm • średni moment obrotowy odkręcania***): 30 – 45 Nm • osiągalna wytrzymałość po stwardnięciu: największa wytrzymałość • temperatura stosowania: -55 °C do +150 °C • czas magazynowania: 12 miesięcy przy 20 °C Stosowanie: Jak nr art. 43067 nr art. Wielkość pojemnika opak./ cena g sztuk Euro 43070 50 1 54,00 43071 100 1 72,00 19032 1000 1 126,00 Zakupy przez internet www.astat.com.pl

43 NAKRĘTKI THOMASANN ® -klej do uszczelnienia porów Typ: THOMACHEM ® -TKP-K-3000 Zastosowanie: • Uszczelnienie porów i rys w elementach form i odlewów, spawach, jak również pasowań i złącz gwintowanych względem gazów i cieczy. • Zabezpieczenie pomontażowe nakrętek, śrub, śrub odległościowych, śrub nastawnych itp. Własności produktu: Silnie aktywna kapilarnie, bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa substancja klejąca na bazie metakrylanu – anaerobowe całkowite utwardzenie katalizowane metalem ciężkim, obciążalny termicznie; w celu odróżnienia zabarwiony na czerwono. Przy zastosowaniu roztworu aktywatora THOMASANN ® - Plast (nr art.49998) możliwość stosowania również do tworzyw sztucznych. Wygodne w użyciu pojemniki po 50g i 100g, jak również kanistry po 1000g. Własności techniczne: • czas twardnienia w temp. pokojowej: 10 do 45 minut • wytrzymałość funkcjonalna*): po kilku godzinach • lepkość (przed stwardnieniem): ok. 20 mPa . s • moment luzujący**):` 8 - 14 Nm • średni moment obrotowy odkręcania***): 20 – 30 Nm • osiągalna wytrzymałość po stwardnięciu: bardzo duża • temperatura stosowania: -55 °C do +150 °C • czas magazynowania: 12 miesięcy przy 20 °C nr art. Wielkość pojemnika opak./ cena g sztuk Euro 43076 25 1 59,00 43077 50 1 69,00 43078 100 1 131,00 Objaśnienia: *) W zależności od rodzaju materiału i grubości warstwy kleju **) Zdefiniowany jako zmierzona wartość siły przy, której następuje pierwszy względny ruch pomiędzy nakrętką a rdzeniem śruby. ThomaPLAST ® THOMASANN ® -Plast-roztwór aktywatora do klejów zabezpieczających, uszczelniających oraz do klejów do połączeń trwałych Typ: THOMACHEM ® -TKP-A-9000 Zastosowanie: • Aktywowanie powierzchni tworzyw sztucznych, ceramicznych i innych nie metalowych materiałów dla stosowania kleju zabezpieczającego, uszczelniającego oraz kleju do połączeń trwałych (nr art. 43064 do 43072), szczególnie do połączeń gwintowych w systemach rurowych z tworzyw sztucznych. Własności produktu: Lekko płynny, zabarwiony na niebiesko roztwór związków organicznych metali ciężkich, w małej, gotowej do aplikacji, przystosowanej do użycia pędzla, puszce po 150g. Własności techniczne: • substancja aktywna: związki organiczne metali ciężkich • rozpuszczalnik: trójchlorek etylenu • wartości MAK: 50 ppm • temperatura zapłonu: nie palny • ciężar spec. substancji: 1,46 g/cm 2 nr art. Wielkość pojemnika opak./ cena g sztuk Euro 49998 100 1 41,00 THOMAPLAST ® - NAKRĘTKI nakrętki motylkowe, nakrętki z uchwytem, nakrętki radełkowe, nakrętki gwiazdkowe, nakrętki kołpakowe, końcówki kapturkowe gwintowane THOMAPLAST ® -nakrętki sześciokątne z PC Typ: THOMASTABIL-BN-230-250 43 076 43 076 Zastosowane śruby: M10x20 DIN 933 – 8.8 czarneNakrętka M10 DIN 934- 8 goła: Czas utwardzania: 72 godziny ***) Jako średni moment obrotowy liczony po 1/4, 1/2, 3/4, i 1 obrocie luzowanego połączenia Zakupy przez internet www.astat.com.pl Własności produktu: • idealny element łączący do zastosowań spełniających wysokie wymagania estetyczne • spełnia wymagania wysokiej wytrzymałości i dużego obciążenia • możliwość stosowania w tablicach, regałach, wyświetlaczach, częściach technicznych itd. • normy: DIN 934, ISO 4032 Własności techniczne: • kolor: przejrzysty, czysty • materiał: PC (poliwęglan) • gęstość: 1,2 g/cm 2 wg DIN 53479 • zakres temperatur: -100°C do +135°C (stałe stosowanie na powietrzu) • współczynnik sprężystości 2200 do 2400 N/mm 2 wg podłużnej: DIN 53457 • wytrzymałość na rozciąganie: 55 do 75 MPa (N/mm 2 ) • wytrzymałość na ściskanie: > 80 MPa (N/mm 2 ) • twardość kulkowa: 100 do 110 N/mm 2 (wartość 30-sekundowa, DIN 53456)

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid Pumpen
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid Pumps (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Programme global (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten