Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)

 • Text
 • Thomaplast
 • Sztuk
 • Cena
 • Dobra
 • Odporny
 • Wysoka
 • Czarny
 • Kwasy
 • Temperatura
 • Ptfe
THOMAPLAST ® - Podręcznik III tkaniny, płótna, włókniny, maty technika powlekania technika uszczelnień technika klejenia półprodukty metalowe śruby, nakrętki, podkładki z tworzyw sztucznych

2 TECHNIKA FILTRACYJNA

2 TECHNIKA FILTRACYJNA Tkaniny na sita, płótna filtracyjne, włókniny filtracyjne, maty filtracyjne THOMAPOR ® -tkaniny na sita z FEP Tkaniny do przesiewania i filtrowania • materiał: FEP (fluorowany etylen-propylen kopolimer) cechuje się wysoką jakością tkania, precyzją oraz regularną wielkością oczek. Wytrzymałość mechaniczna jest znakomita. Nie odnotowano zjawiska zmęczenia materiału. Bardzo dobra odporność na kwasy i ługi; FEP jest absolutnie odporny na rozpuszczalniki organiczne, zarówno zimne jak i ciepłe. Odporność termiczna zawiera się w zakresie od -190° C do +232° C, krótkotrwale do 260° C. • format: arkusze: 20 x 29 cm rolki: 100 x 102 cm (dł x szer) arkusz EURO rolka EURO oczko oczko grubość grubość 20x29 cm 102x100 cm µm % nitki płótna nr art. nr art. µm µm 948501 100,00 948502 606,00 1000 44,5 500 1000 948511 100,00 948512 453,00 850 59,5 270 505 948521 100,00 948522 453,00 500 42,2 270 500 948531 93,00 948532 453,00 300 36,0 200 385 948541 95,00 948542 453,00 210 46,0 100 172 948551 100,00 948552 509,00 150 36,0 100 200 948561 110,00 948562 509,00 120 36.0 80 145 948571 110,00 948572 509,00 105 32,2 80 155 948581 113,00 948582 509,00 70 21,7 80 158 THOMAPOR ® -tkaniny na sita z PVDF Typ: GERDAFIL SRN Tkanina do filtracji procesowej, produktowej i laboratoryjnej w technice jądrowej, technice reaktorów, chemii, jak również w budowie samolotów i badaniu przestrzeni kosmicznej, w petrochemii oraz w budowie maszyn i przyrządów. ThomaPLAST ® • bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne i promienie UV • bardzo dobra stabilność wymiarowa • fizjologicznie obojętny Własności techniczne: • materiał: PVDF (polifluorek winylidenu) • temperatura stosowania: +120° C, krótkotrwale do +140° C • temperatura topnienia: +175° C • wchłanianie wilgoci: > 0,04 % nr art. wielkość grubość powierz. grubość arkusz cena oczka nitki oczek % tkaniny cm EURO µm µm µm 302903 800 250 58 460 25 x 25 65.00 302904 500 250 44 490 25 x 25 75.00 302905 250 150 39 340 25 x 25 60.00 302906 800 250 58 460 50 x 50 150.00 302907 500 250 44 490 50 x 50 175.00 302908 250 150 39 340 50 x 50 145.00 302909 800 250 58 460 100 x 100 350.00 302910 500 250 44 490 100 x 100 410.00 302911 250 150 39 340 100 x 100 345.00 THOMAPOR ® -PP-tkaniny na sita Tkaniny do przesiewania i filtrowania • materiał: Tkanina monofilamentna z polipropylenu cechująca się wysoką jakością tkania, precyzją oraz regularną wielkością oczek. Materiał nie okazuje prawie w ogóle zjawiska zmęczenia oraz cechuje się dobrą odpornością na ścieranie; odporność termiczna zawiera się w zakresie od -30 °C do +100 °C, krótkotrwale do 120 °C. Odporny na większość rozpuszczalników organicznych jak również na kwasy i ługi, z wyjątkiem utleniaczy. • format: arkusze: 20 x 29 cm rolki: 100 x 102 cm dł x szer THOMAPOR ® - tkaniny na sita 94 8501 Własności produktu: • wysokowydajne tworzywo sztuczne • bardzo dobra odporność chemiczna • bardzo wysoka odporność na hydrolizę • niska chłonność wilgoci • dobra odporność termiczna • wysoka wytrzymałość mechaniczna • wysoka stabilność kształtu w temperaturze dodatniej • bardzo dobra odporność na promienie • dobra odporność na światło 30 2903 94 8201 nr art. nr art. arkusz EURO rolka EURO oczko oczko grubość grubość 20x29 cm 102x100 cm µm % nitki µm płótna µm 948201 47.00 948202 185.00 2000 51 800 1600 948211 47.00 948212 185.00 1000 44,5 500 1020 948221 47.00 948222 185.00 500 37 320 650 948231 47.00 948232 185.00 250 31 200 430 948241 47.00 948242 192.00 105 16 150 360

3 TECHNIKA FILTRACYJNA THOMAPOR -PA-tkaniny na sita • materiał: Monofilamentna tkanina nylonowa (6,6- poliamid) cechująca się wysoką jakością tkania, precyzją oraz regularną wielkością oczek. Odporna na wibracje, nie okazuje zjawiska zmęczenia materiału wskutek drgań i zagięć oraz nie robi się łamliwa. Tkanina cechuje się bardzo wysoką elastycznością oraz bardzo wysoką odpornością na ścieranie. • odporność na Dobra odporność na rozpuszczalniki rozpuszczalniki: organiczne oprócz dwumetyloformamidu, aniliny, cykloheksanonu, gorącego o-dichlorbenzolu, fenolu oraz zimnego m-krezolu. • odporność na kwasy: rozkład w zimnym kwasie solnym, kwasie 94 8301 95 801 siarkowym i mrówkowym itd., w zależności od stężenia • odporność na alkalia: bardzo dobra odporność na ługi w temperaturze pokojowej • odporność termiczna: od -40 °C do +115 °C ( żółknięcie i spadek wytrzymałości w zależności od temperatury i czasu oddziaływania) • format: arkusze: 20 x 29 cm rolki: 100 x 102 cm (dł. x szer.) arkusz EURO rolka EURO oczko oczko grubość grubość 20x29 cm 102x100 cm µm % nitki płótna nr art. nr art. µm µm 948301 49.00 948302 172.00 2000 53,0 750 1450 948311 41.00 948312 146.00 1000 43,5 515 1040 948321 41.00 948322 146.00 700 52,5 265 485 948331 41.00 948332 146.00 500 37,5 315 580 948341 41.00 948342 146.00 400 38,0 250 450 948351 41.00 948352 146.00 300 33,5 215 390 948361 41.00 948362 146.00 250 34,0 180 290 948371 41.00 948372 146.00 200 33,0 150 265 948381 47.00 948382 151.00 150 37,5 95 155 948391 47.00 948392 169.00 100 32,0 77 125 948401 47.00 948402 192.00 80 37,0 52 180 948411 52.00 948412 202.00 60 31,5 47 75 948421 52.00 948422 210.00 50 31,0 40 60 948431 59.00 948432 292.00 41 31,0 33 50 948441 67.00 948442 305.00 30 18,0 41 60 948451 85.00 948452 376.00 20 14,0 34 55 948461 95.00 948462 404.00 11 6,0 36 65 948471 110.00 948472 499.00 5 1,0 37 100 Zakupy przez internet www.astat.com.pl ThomaPLAST ® THOMAPOR ® -PE-tkaniny na sita Tkaniny do przesiewania i filtrowania • materiał: Monofilamentny poliester cechujący się wysoką jakością tkania, precyzją oraz regularną wielkością oczek. Tkanina odporna na wibracje, nie okazuje zjawiska zmęczenia materiału wskutek drgań i zagięć. Nie jest kruchy oraz cechuje się bardzo wysoką elastycznością oraz bardzo wysoką odpornością na ścieranie. Odporność termiczna zawiera się w zakresie od -75°C do +150°C, odporność na suche nagrzewanie przy długotrwałym oddziaływaniu wynosi do 150°C. Poliester jest odporny na większość kwasów oraz na słabe zasady, w wyższych temperaturach rozpuszcza się jednak w silnych zasadach; odporny na rozpuszczalniki organiczne z wyjątkiem gorących roztworów takich jak fenol, dwumetyloformamid, nitrobenzen, dichlorbenzol oraz krezol. • format: arkusze: 20 x 29 cm rolki: 100 x 102 cm dł x szer arkusz EURO rolka EURO oczko oczko grubość grubość 20x29 cm 102x100 cm µm % nitki płótna nr art. nr art. µm µm 95801 44.00 95830 187.00 4000 64,0 1000 2100 95803 47.00 95832 167.00 2200 37,4 800 1450 95804 47.00 95833 167.00 2000 64,0 500 950 95805 47.00 95834 167.00 1600 61,0 450 840 95806 47.00 95835 177.00 1410 49,0 600 1300 95807 47.00 95836 167.00 1000 44,5 500 1000 95808 47.00 95837 167.00 840 46,0 400 785 95809 47.00 95838 167.00 800 54,5 280 520 95810 47.00 95839 167.00 710 45,0 350 745 95811 47.00 95840 167.00 590 39,5 350 750 95812 47.00 95841 167.00 500 48,0 220 385 95813 47.00 95842 167.00 390 48,5 170 300 95814 47.00 95843 167.00 300 46,0 143 245 95815 47.00 95844 167.00 250 39,0 152 290 95816 47.00 95845 167.00 200 43,0 104 170 95817 47.00 95846 167.00 150 40,5 86 140 95818 47.00 95847 167.00 100 32,0 77 125 95819 47.00 95848 177.00 90 31,0 72 115 95820 49.00 95849 177.00 80 32,0 62 90 95821 49.00 95850 177.00 73 39,5 43 165 95822 49.00 95851 192.00 59 33,0 44 651 95823 49.00 95852 205.00 51 33,0 38 160 95824 64.00 95853 261.00 40 25,0 40 60 95825 67.00 95854 292.00 33 20,5 40 60 95826 72.00 95855 356.00 31 16,5 46 75 95827 100.00 95856 407.00 20 12,5 37 60 95828 110.00 95857 458.00 11 5,0 38 60 THOMAPOR ® - tkaniny na sita z PVDC Typ: GERDAFIL SRN Tkanina do filtracji procesowej, produktowej i laboratoryjnej, do filtracji osadów ściekowych, jako filtry powietrza, jako taśmy przenośników oraz do konfekcjonowania worków jak również jako tkaniny nośne. Własności produktu: • najlepsza odporność na ścieranie • brak wydłużenia na mokro • odporność na promienie UV • dobra odporność na światło oraz dobra trwałość wybarwienia

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten