Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)

 • Text
 • Thomaplast
 • Sztuk
 • Cena
 • Dobra
 • Odporny
 • Wysoka
 • Czarny
 • Kwasy
 • Temperatura
 • Ptfe
THOMAPLAST ® - Podręcznik III tkaniny, płótna, włókniny, maty technika powlekania technika uszczelnień technika klejenia półprodukty metalowe śruby, nakrętki, podkładki z tworzyw sztucznych

94 ŚRUBY Własności

94 ŚRUBY Własności techniczne: • kolor: do wyboru: biały lub czarny • materiał: PA 6.6 (poliamid 6.6) • gęstość: 1,13 do 1,15 g/cm 2 • temperatura pracy: -30°C do 100°C • naprężenie przy granicy plastyczności: 85-60 MPa wg ISO 527 • wydłużenie przy zerwaniu: 30-200 % wg DIN 53455 • Moduł E Younga: 2000 Mpa wg DIN 53457 • udarność: bez zerwania wg DIN 53453 • próba (udarności z karben) Izoda: 48 J/m wg ASTM D 256 • twardość kulkowa: 170-100 N/mm 2 wg DIN 53456 • współczynnik tarcia poślizgowego na stali: 0,35 - 0,42 • wytrzymałość na przebicie (1 mm): ok. 40 kV/mm wg DIN 53481 • stała dielektryczna przy 100 kHz: 3,5-5,0 wg DIN 53483 • opór powierzchniowy: ok. 10 13 Ω wg DIN 53482 • specyficzna rezystancja skrośna: ok. 5 x 10 14 /10 12 Ω x cm wg DIN 53482 • odporność na prądy pełzające, KC: > 600 wg DIN 53480 • współ. strat dielekt. przy 100 kHz: 0,026 (próbka sucha) 0,2 (próbka o wilgotności powietrza) wg DIN 53483 • absorpcja wody: 8 do 9 % (przy składowaniu w wodzie) wg DIN 53472 • odporność chemiczna: odporny na aromatyczne i alifatyczne węglowodory, paliwa, oleje i smary mineralne, jak również na alkohole, estry, ketony, etery i aminy; dobra odporność na słabe ługi, jednakże tylko umiarkowana odporność na mocne ługi; średnia odporność na słabe kwasy mineralne oraz słabe kwasy organiczne, działanie niszczące posiadają kwasy utleniające, mocne kwasy mineralne i organiczne, jak również przez fenol, umiarkowana odporność na hydrolizę Wymiary: • Ø łba: 16 mm • grubość łba: 2,5 mm • Ø trzpienia: 8,0 mm nr art. Ø x L kolor opak. cena mm sztuk EURO 33 3555 33 3555 333555 M6 x 10 biały 25 41,00 333556 M6 x 10 biały 50 70,00 314338 M6 x 10 czarny 25 41,00 314341 M6 x 10 czarny 50 70,00 333557 M6 x 12 biały 25 41,00 333558 M6 x 12 biały 50 70,00 314344 M6 x 12 czarny 25 41,00 314349 M6 x 12 czarny 50 70,00 333559 M6 x 15 biały 25 41,00 333560 M6 x 15 biały 50 70,00 314352 M6 x 15 czarny 25 41,00 314355 M6 x 15 czarny 50 70,00 ThomaPLAST ® THOMAPLAST ® -HDPE-śruby łączeniowe Typ: THOMASTABIL-BE-41-5-1 Własności produktu: • idealne do składania wzorników, jak również albumów z luźnych kartek i katalogów • również do stosowania jako element łączący w konstrukcji mebli i płyt • powierzchnia antyadhezyjna • wysoka wytrzymałość na rozciąganie • wysoka udarność, również w niskich temperaturach • dobra odporność na czynniki atmosferyczne i starzące • fizjologicznie bez zastrzeżeń Własności techniczne: • kolor: do wyboru: biały lub czarny • materiał: HDPE , twardy polietylen, wysoka gęstość (High Density Polyethylene) • gęstość: 0,95 g/cm 2 • temperatura pracy: -50°C do 85°C (krótkotrwale do 100°C) • moduł E Younga: 700-1400 Mpa • wytrzymałość na rozciąganie: 18-35 N/mm 2 • wytrzymałość na zerwanie: 25-32 N/mm 2 wg DIN 53455 • wydłużenie przy zerwaniu: 100-1000 % wg DIN 53455 • twardość kulkowa: 35-55 N/mm 2 wg DIN 53456 • udarność: +20°C: bez zerwania wg DIN 53453 -40°C: ok. 350 kJ/m 2 wg DIN 53448 • opór powierzchniowy: 10 14 Ω wg DIN 53482 • specyficzna rezystancja skrośna: > 10 17 Ω x cm wg DIN 53482 • wytrzymałość na przebicie (0,4 mm): 65 do 70 kV/mm wg DIN 53481 • stała dielektryczna przy 50 kHz: ok. 2,4 • absorpcja wody: < 0,1 % wg ISO 62 • palność wg UL 94: HB • odporność na czynniki atmosferyczne: pod wpływem promieni słonecznych materiał staje się kruchy • odporność chemiczna: dobra odporność na słabe i mocne ługi, słabe i mocne kwasy z wyjątkiem kwasów utleniających oraz tylko umiarkowana odporność na kwas fluorowodorowy; odporny na kwasy organiczne, alifatyczne węglowodory, tłuszcze i oleje mineralne, alkohole, ketony, estry, i aminy; tylko umiarkowanie odporny na paliwa, aromatyczne i chlorowane węglowodory, etery i aldehydy; działanie niszczące posiadają nienasycone węglowodory chlorowane, nie nadaje się do stosowania z suchymi fluorowcami i terpentyną Własności HDPE: • dobre własności dielektryczne • bardzo niska skłonność do pęcznienia (pianotwórczość) w przypadku kontaktu z cieczami polarnymi, odporny na hydrolizę • z uwagi na swoje własności chemiczne sklejanie PE jest możliwe jedynie przy zastosowaniu specjalnych klejów Wymiary: • Ø łba: 12 mm • grubość łba: 2,5 mm • Ø trzpienia: 5,0 mm

95 ŚRUBY THOMAPLAST ® -HDPE-śruby łączeniowe Typ: THOMASTABIL-BE-41-5-1 nr art. Ø x L kolor opak. cena mm sztuk EURO 306236 M4 x 6 biały 25 52,00 306237 M4 x 6 biały 50 86,00 305642 M4 x 6 czarny 25 52,00 305643 M4 x 6 czarny 50 86,00 306238 M4 x 8 biały 25 52,00 306239 M4 x 8 biały 50 86,00 305644 M4 x 8 czarny 25 52,00 305645 M4 x 8 czarny 50 86,00 306240 M4 x 10 biały 25 52,00 ThomaPLAST ® THOMAPLAST ® -HDPE-śruby łączeniowe Typ: THOMASTABIL-BE-41-51 nr art. Ø x L kolor opak. cena mm sztuk EURO 306261 M4 x 55 biały 40 96,00 306739 M4 x 55 czarny 20 54,00 306741 M4 x 55 czarny 40 96,00 306262 M4 x 60 biały 20 54,00 306263 M4 x 60 biały 40 96,00 306743 M4 x 60 czarny 20 54,00 306745 M4 x 60 czarny 40 96,00 306264 M4 x 65 biały 20 54,00 306265 M4 x 65 biały 40 96,00 306747 M4 x 65 czarny 20 54,00 306749 M4 x 65 czarny 40 96,00 306266 M4 x 70 biały 20 54,00 306267 M4 x 70 biały 40 96,00 306268 M4 x 70 czarny 20 54,00 306269 M4 x 70 czarny 40 96,00 30 6236 30 6236 306241 M4 x 10 biały 50 86,00 305646 M4 x 10 czarny 25 52,00 305647 M4 x 10 czarny 50 86,00 306242 M4 x 12 biały 25 59,00 306243 M4 x 12 biały 50 98,00 305648 M4 x 12 czarny 25 59,00 305649 M4 x 12 czarny 50 98,00 306244 M4 x 16 biały 25 59,00 306245 M4 x 16 biały 50 98,00 305650 M4 x 16 czarny 25 59,00 305651 M4 x 16 czarny 50 98,00 306246 M4 x 20 biały 25 59,00 306247 M4 x 20 biały 50 98,00 305652 M4 x 20 czarny 25 59,00 305653 M4 x 20 czarny 50 98,00 306248 M4 x 25 biały 25 59,00 306249 M4 x 25 biały 50 98,00 305654 M4 x 25 czarny 25 59,00 305655 M4 x 25 czarny 50 98,00 306250 M4 x 30 biały 25 59,00 306251 M4 x 30 biały 50 98,00 306232 M4 x 30 czarny 25 59,00 306233 M4 x 30 czarny 50 98,00 306252 M4 x 35 biały 20 56,00 306253 M4 x 35 biały 40 93,00 306270 M4 x 35 czarny 20 56,00 306271 M4 x 35 czarny 40 93,00 306254 M4 x 40 biały 20 56,00 306255 M4 x 40 biały 40 93,00 306288 M4 x 40 czarny 20 56,00 306289 M4 x 40 czarny 40 93,00 306256 M4 x 45 biały 20 56,00 306257 M4 x 45 biały 40 93,00 306290 M4 x 45 czarny 20 56,00 306291 M4 x 45 schwarz 40 93,00 306258 M4 x 50 biały 20 56,00 306259 M4 x 50 biały 40 93,00 306312 M4 x 50 czarny 20 56,00 306313 M4 x 50 czarny 40 93,00 306260 M4 x 55 biały 20 54,00 THOMAPLAST ® -PA-śruby motylkowe z okrągłymi skrzydełkami Typ: THOMASTABIL-BE-41-1 • norma: DIN 316 • kolor: naturalny • materiał: Poliamid 6.6 Własności produktu: • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa oraz znakomita sprężystość • dobra odporność na zużycie • wysoka stabilność kształtu pod wpływem ciepła • izolujący wilgoć i elektryczność • nie trujący i nie magnetyczny • tłumiący drgania • dobre własności ślizgowe oraz przeciwzatarciowe • bardzo dobra udarność oraz udarność z karbem Własności tworzywa: • poliamidy są uniwersalnym tworzywem do wyrobu mechanicznych części funkcjonalnych • odporny na obciążenia uderzeniowe i udarowe, odporny na niskie temperatury • poliamidy są ogólnie wytrzymałymi, odpornymi na obciążenia (ale wrażliwymi na działanie karbu) oraz dosyć elastycznymi polimerami • odporność termiczna poliamidu zawierająca się w zakresie od -30°C do 100°C ( krótkotrwale do 120°C) pozwala na stosowanie tego materiału w wielu gałęziach przemysłu • posiada właściwości izolujące oraz wyjątkowo wysoką wytrzymałość na rozciąganie • elementy łączące z poliamidu oraz podobnych tworzyw sztucznych chronią przed rdzą i korozją • PA może być stosowane zarówno w przemyśle spożywczym, jak również w zastosowaniach medycznych • odporność chemiczna: dobra odporność na słabe ługi, jednakże tylko umiarkowana odporność na mocne ługi; odporny na aromatyczne i alifatyczne węglowodory, paliwa, oleje i smary mineralne; odporny na alkohole, estry, ketony, etery i aminy jak również na słabe

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid Pumpen
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid Pumps (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Programme global (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten