Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)

 • Text
 • Profilu
 • Thomaplast
 • Profil
 • Cena
 • Sztuk
 • Standardowe
 • Premium
 • Kwas
 • Dobra
 • Wykonanie
THOMAPLAST ® - Podręcznik V Elementy uszczelniające Premium do dużych obciążeń Technika wysokich mocy w przemyśle spożywczym, farmacji i medycynie Zastosowania zgodne z CIP/SIP Thomaplast ® -pierścienie o profilu okrągłym z EPDM, FKM, VQM, HNBR, NBR, FFKM, FEP/FKM, FEP/VMQ, PTFE Thomaplast ® -uszczelki płaskie z NBR, EPDM, FKM, aramidu, PTFE, grafitu

Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. D-69126 Heidelberg Englerstraße 18 Tel. (0 62 21) 31 25-0 Fax (0 62 21) 31 25-10 eMail: rct@rct-online.de Internet: www.rct-online.de ASTAT sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań tel. (061) 848 88 71 fax (061) 848 82 76 e-mail: info@astat.com.pl http://www.astat.com.pl © Copyright by Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. Spis treści strona THOMAPLAST ® - Premium pierścienie o profilu okrągłym EPDM-Performance-pierścienie o profilu okrągłym, calowe/metryczne............................. 4-12 EPDM-Professional-pierścienie o profilu okrągłym, calowe............................................. 12-18 FKM-High-Performance-pierścienie o profilu okrągłym, calowe/metryczne..................... 19-26 FKM-Professional-pierścienie o profilu okrągłym, calowe................................................ 26-32 VMQ-High-Performance-pierścienie o profilu okrągłym, metryczne................................. 32-34 VMQ-Professional-pierścienie o profilu okrągłym, calowe............................................... 34-40 HNBR-High-Performance-pierścienie o profilu okrągłym, metryczne............................... 40-41 NBR-High-Performance-pierścienie o profilu okrągłym, calowe/metryczne..................... 42-48 NBR-Professional-pierścienie o profilu okrągłym, calowe................................................ 49-55 FFKM-High-Performance-pierścienie o profilu okrągłym, calowe.................................... 55-61 FFKM-Purest-Performance-pierścienie o profilu okrągłym, calowe/metryczne................ 61-68 FFKM-High-Temperature-pierścienie o profilu okrągłym, calowe..................................... 68-75 FEP-pierścienie z oplotem o profilu okrągłym z FKM, calowe......................................... 75-80 FEP-pierścienie z oplotem o profilu okrągłym z VMQ, calowe......................................... 80-86 PTFE-High-Performance-pierścienie o profilu okrągłym, calowe..................................... 86-90 THOMAPLAST ® -Premium uszczelki-płaskie Professional-z NBR-metryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Performance-z EPDM-metryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Professional-z FKM-metryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Professional-z aramidu-metryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Professional-z PTFE-metryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Professional-z grafitu-metrycz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

1 PREMIUM Pierścienie o profilu okrągłym THOMAPLAST ® -pierścienie o profilu okrągłym Własności produktu: • wykonanie: pierścienie o profilu okrągłym produkowane w całości metodą wulkanizacji (rys 1+2) • sposób działania: pierścienie o profilu okrągłym są samoczynnie i podwójnie działającymi elementami uszczelniającymi. Występujące podczas montażu promieniowe lub osiowe siły dociskowe wywołują szczelność wstępną. Nakładają się na nie siły ciśnienia systemowego, dzięki czemu powstaje całkowita siła uszczelniająca zwiększająca się thomaPLAST ® przetwórczych, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, petrochemicz-nym i chemicznym • charakterystyczne dla zezwolenia, dopuszczenia i zgodposzcze-gólnych branż ność z normami w przemyśle rozwiązania uszczel- spożywczym: ADI free, FDA, 3-A ® niające: Sanitary Standards przemysł farmaceutyczny: ADI free USP ClassVI przemysł petrochemiczny: ex. dekompresja chemia: przenikalność i stabilność chemiczna • wymiary: calowe: ARP 001- ARP 932 metryczne: śr. wew. 3 mm-193 mm grubość sznura: 1 mm-8 mm • produkcja: zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki z optymalnym parkiem narzędziowym Rys: 1 Rys: 2 wraz z rosnącym ciśnieniem systemowym Pod wpływem ciśnienia pierścień o profilu okrągłym ma właściwości podobne do cieczy o dużym napięciu powierzchniowym. Dzięki temu ciśnienie rozchodzi się w nim równomiernie we wszystkich kierunkach. (rys. 3) • zalety w stosunku do symetryczny przekrój prosta, zwarta innych elementów budowa samoczynny o podwójnym uszczelniających: działaniu proste obliczenie i ustalenie rowka nie dzielone wykonanie rowka szeroki wybór materiałów szeroki zakres zastosowań • najczęstsze zastosowania: uszczelnienie nieruchomych części maszyn względem gazów i cieczy odporność termiczna odporność w mediach: polaryzowane niepolaryzowane Rys: 4 do szybkiego i zgodnie z potrzebami elastycznego zastosowania zapewniona odtwarzalność kształtu materiału wszystkie części podlegają przed pakowaniem kontroli jakościowej • typowe obszary zastosowań dla elastomerów biorąc pod uwagę temperaturę i polaryzację stosowanych mediów (rys. 2) • zezwolenia i certyfikaty w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i wody pitnej (rys. 5 patrz str. 3) • typowe środki czyszczące dla stałych urządzeń w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (rys.6 patrz str. 3) Rys: 3 jako uszczelnienie statyczne przy siłach działających promieniowo np.: przy tulejach, pokrywach, rurach i cylindrach jako uszczelnienie statyczne przy siłach działających osiowo np.: przy kołnierzach płytach, zamknięciach jako dynamiczne elementy uszczelniające przy ruchach osiowych, obrotowych i oscylujących • materiały do wymagań materiały dobrane są specjalnie do specjalnych: zastosowań w technologii procesów THOMAPLAST ® -High-Performencepierścienie o profilu okrągłym z EPDM Typ: THOMASEAL-EPDM-Excellent Własności produktu: • dla przemysły spożywczego • bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne i starzące • bardzo dobra odporność na światło • dobra odporność na niskie i wysokie temperatury • dobre własności elastyczne • dobre wydłużenie przy zerwaniu i wysoka wytrzymałość • bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie • bardzo dobra odporność na polaryzowane i utleniające media

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten