Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Tkaniny na sita, sukna do filtracji, włókniny i maty FILTRACJA nr art. Ø wielkość pow. Ø nitki grubość opak. cena mm oczka otwarta μm μm szt. EURO μm % 95610 47 20 14,0 34 55 100 170,00 95611 47 30 18,0 41 60 100 170,00 95612 47 41 31,0 33 50 100 144,00 95613 47 50 31,0 40 60 100 144,00 95614 47 60 31,5 47 75 100 144,00 95615 47 80 37,0 52 80 100 144,00 95616 47 100 32,0 77 125 100 144,00 95617 47 150 37,5 95 155 100 144,00 95618 47 200 33,0 150 265 100 144,00 95619 47 700 52,5 265 485 100 144,00 95620 47 1000 43,5 515 1040 100 144,00 95621 47 2000 53,0 750 1450 100 144,00 95622 50 5 1,0 37 100 100 184,00 95623 50 11 6,0 36 65 100 184,00 95624 50 20 14,0 34 55 100 184,00 95625 50 30 18,0 41 60 100 170,00 95626 50 41 31,0 33 50 100 150,00 95627 50 50 31,0 40 60 100 150,00 95628 50 60 31,5 47 75 100 150,00 95629 50 80 37,0 52 80 100 150,00 95630 50 100 32,0 77 125 100 150,00 95631 50 150 37,5 95 155 100 150,00 95632 50 200 33,0 150 265 100 150,00 95633 50 700 52,5 265 485 100 150,00 95634 50 1000 43,5 515 1040 100 150,00 95635 50 2000 53,0 750 1450 100 150,00 95636 76 5 1,0 37 100 100 300,00 95637 76 11 6,0 36 65 100 300,00 95638 76 20 14,0 34 55 100 300,00 95639 76 30 18,0 41 60 100 230,00 95640 76 41 31,0 33 50 100 180,00 95641 76 50 31,0 40 60 100 180,00 95642 76 60 31,5 47 75 100 180,00 95643 76 80 37,0 52 80 100 180,00 95644 76 100 32,0 77 125 100 180,00 95645 76 150 37,5 95 155 100 180,00 95646 76 200 33,0 150 265 100 180,00 95650 100 5 1,0 37 100 50 270,00 95651 100 11 6,0 36 65 50 270,00 95652 100 20 14,0 34 55 50 270,00 95653 100 30 18,0 41 60 50 240,00 95654 100 41 31,0 33 50 50 190,00 95655 100 50 31,0 40 60 50 190,00 95656 100 60 31,5 47 75 50 190,00 95657 100 80 37,0 52 80 50 190,00 95658 100 100 32,0 77 125 50 190,00 95659 100 150 37,5 95 155 50 190,00 95660 100 200 33,0 150 265 50 190,00 95661 100 700 52,5 265 485 50 190,00 95662 100 1000 43,5 515 1040 50 190,00 95664 107,5 5 1,0 37 100 50 260,00 95665 107,5 11 6,0 36 65 50 260,00 95666 107,5 20 14,0 34 55 50 260,00 95667 107,5 30 18,0 41 60 50 208,00 95668 107,5 41 31,0 33 50 50 200,00 95669 107,5 50 31,0 40 60 50 200,00 95670 107,5 60 31,5 47 75 50 200,00 95671 107,5 80 37,0 52 80 50 200,00 nr art. Ø wielkość pow. Ø nitki grubość opak. cena mm oczka otwarta μm μm szt. EURO μm % 95672 107,5 100 32,0 77 125 50 200,00 95673 107,5 150 37,5 95 155 50 200,00 95674 107,5 200 33,0 150 265 50 200,00 95675 107,5 700 52,5 265 485 50 200,00 95676 107,5 1000 43,5 515 1040 50 200,00 95678 110 5 1,0 37 100 50 300,00 95679 110 11 6,0 36 65 50 300,00 95680 110 20 14,0 34 55 50 300,00 95681 110 30 18,0 41 60 50 215,00 95682 110 41 31,0 33 50 50 200,00 95683 110 50 31,0 40 60 50 200,00 95684 110 60 31,5 47 75 50 200,00 95686 110 100 32,0 77 125 50 195,00 95687 110 150 37,5 95 155 50 200,00 95688 110 200 33,0 150 265 50 200,00 95689 110 700 52,5 265 485 50 200,00 95690 110 1000 43,5 515 1040 50 200,00 95692 142 5 1,0 37 100 25 275,00 95693 142 11 6,0 36 65 25 275,00 95694 142 20 14,0 34 55 25 275,00 95695 142 30 18,0 41 60 25 235,00 95696 142 41 31,0 33 50 25 225,00 95697 142 50 31,0 40 60 25 215,00 95698 142 60 31,5 47 75 25 215,00 95699 142 80 37,0 52 80 25 215,00 95700 142 100 32,0 77 125 25 215,00 95701 142 150 37,5 95 155 25 215,00 95702 142 200 33,0 150 265 25 215,00 95703 142 700 52,5 265 485 25 215,00 95704 142 1000 43,5 515 1040 25 225,00 95706 200 5 1,0 37 100 25 600,00 95707 200 11 6,0 36 65 25 600,00 95708 200 20 14,0 34 55 25 600,00 95709 200 30 18,0 41 60 25 450,00 95710 200 41 31,0 33 50 25 325,00 95711 200 50 31,0 40 60 25 315,00 95712 200 60 31,5 47 75 25 325,00 95713 200 80 37,0 52 80 25 315,00 95714 200 100 32,0 77 125 25 315,00 95715 200 150 37,5 95 155 25 315,00 95716 200 200 33,0 150 265 25 315,00 95717 200 700 52,5 265 485 25 325,00 95718 200 1000 43,5 515 1040 25 325,00 95720 293 5 1,0 37 100 25 975,00 95721 293 11 6,0 36 65 25 975,00 95722 293 20 14,0 34 55 25 975,00 95723 293 30 18,0 41 60 25 675,00 95724 293 41 31,0 33 50 25 450,00 95725 293 50 31,0 40 60 25 450,00 95726 293 60 31,5 47 75 25 450,00 95729 293 150 37,5 95 155 25 375,00 95730 293 200 33,0 150 265 25 375,00 95731 293 700 52,5 265 485 25 375,00 95732 293 1000 43,5 515 1040 25 375,00 THOMAPOR ® -tkaniny na sita z PP Zastosowanie: Tkaniny na sita i do filtracji 42 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Tkaniny na sita, sukna do filtracji, włókniny i maty FILTRACJA Ogólne własności produktu: • materiał: jednowłókienkowa przędza z polipropylenu, która odznacza się wysoką jakością tkania, precyzją i regularną wielkością oczek. Materiał nie wykazuje zmęczenia i odznacza się dobrą odpornością na ścieranie.: odporność na temperaturę wynosi od -30°C do + 100°C, odporny na większość organicznych roztworów jak kwasy i zasady z wyjątkiem środków oksydujących. THOMAPOR ® -tkaniny na sita z PPodcinki Własności techniczne: • odcinki: 20x29 cm 94 8201 94 8201 nr art. wielkość oczka Ø nitki pow. otwarta grubość cena μm μm % μm EURO 948201 2000 800 51,0 1600 47,00 948211 1000 500 44,5 1020 47,00 948221 500 320 37,0 650 47,00 948231 250 200 31,0 430 47,00 948241 105 150 16,0 360 47,00 THOMAPOR ® -tkaniny na sita z PP-rolki Własności techniczne: • rolki: 100x102 cm 94 8202 94 8202 nr art. wielkość oczka Ø nitki pow. otwarta grubość cena μm μm % μm EURO 948202 2000 800 51,0 1600 185,00 948212 1000 500 44,5 1020 185,00 948222 500 320 37,0 650 185,00 948232 250 200 31,0 430 185,00 948242 105 150 16,0 360 192,00 THOMAPOR ® -tkaniny na sita z PPkrążki wykrawane 95 735 95 735 nr art. Ø wielkość pow. Ø nitki grubość opak. cena mm oczka otwarta μm μm szt. EURO μm % 95735 13 75 21,0 85 195 100 110,00 95736 13 105 16,0 150 360 100 110,00 95737 13 250 31,0 200 430 100 110,00 95738 13 500 37,0 320 500 100 110,00 95739 13 1000 44,5 500 1020 100 110,00 95740 13 2000 51,0 800 1600 100 110,00 95741 25 75 21,0 85 195 100 110,00 95742 25 105 16,0 150 360 100 110,00 95743 25 250 31,0 200 430 100 110,00 95744 25 500 37,0 320 500 100 110,00 95745 25 1000 44,5 500 1020 100 110,00 95746 25 2000 51,0 800 1600 100 110,00 95747 47 75 21,0 85 195 100 130,00 95748 47 105 16,0 150 360 100 130,00 95749 47 250 31,0 200 430 100 130,00 95750 47 500 37,0 320 500 100 130,00 95751 47 1000 44,5 500 1020 100 130,00 95752 47 2000 51,0 800 1600 100 130,00 95753 50 75 21,0 85 195 100 160,00 95754 50 105 16,0 150 360 100 160,00 95755 50 250 31,0 200 430 100 160,00 95756 50 500 37,0 320 500 100 160,00 95757 50 1000 44,5 500 1020 100 160,00 95758 50 2000 51,0 800 1600 100 160,00 95759 76 75 21,0 85 195 100 170,00 95760 76 105 16,0 150 360 100 170,00 95761 76 250 31,0 200 430 100 170,00 95762 76 500 37,0 320 500 100 170,00 95763 76 1000 44,5 500 1020 100 170,00 95764 76 2000 51,0 800 1600 100 170,00 95765 100 75 21,0 85 195 50 190,00 95766 100 105 16,0 150 360 50 190,00 95767 100 250 31,0 200 430 50 190,00 95768 100 500 37,0 320 500 50 190,00 95769 100 1000 44,5 500 1020 50 190,00 95771 107,5 75 21,0 85 195 50 200,00 95772 107,5 105 16,0 150 360 50 200,00 95773 107,5 250 31,0 200 430 50 200,00 95774 107,5 500 37,0 320 500 50 200,00 95775 107,5 1000 44,5 500 1020 50 200,00 95777 110 75 21,0 85 195 50 218,00 95778 110 105 16,0 150 360 50 218,00 95779 110 250 31,0 200 430 50 218,00 95780 110 500 37,0 320 500 50 218,00 95781 110 1000 44,5 500 1020 50 218,00 95783 142 75 21,0 85 195 25 240,00 95784 142 105 16,0 150 360 25 240,00 95785 142 250 31,0 200 430 25 240,00 95786 142 500 37,0 320 500 25 240,00 THOMAPOR ® 43

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten