Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Elementy filtrów, wkładki filtrów i świece spiekow FILTRACJA nr art. długość drob- maks. maks. maks. obudowa opak. cena ność wydaj. wydaj. wydaj. nr art. filtracji filtracji filtracji mm µm l/h l/h l/h sztuk EURO 1° E 3,7° E 9,5° E 12085 125 0,5 55 38 25 94482 1 18,00 12086 125 1 75 55 36 94482 1 18,00 12087 125 5 225 100 55 94482 1 18,00 12088 125 10 360 162 85 94482 1 18,00 12089 125 25 675 450 225 94482 1 18,00 12090 125 50 1000 725 425 94482 1 18,00 12091 125 100 1000 1000 1000 94482 1 18,00 53915 248 0,5 107 73 48 94445 1 22,00 53916 248 1 145 107 70 94445 1 22,00 53917 248 5 440 195 107 94445 1 22,00 53918 248 10 705 318 165 94445 1 22,00 53919 248 25 1325 880 440 94445 1 22,00 53920 248 50 2000 1420 930 94445 1 22,00 53921 248 100 2000 2000 2000 94445 1 22,00 53908 254 0,5 110 75 50 94445 1 22,00 53909 254 1 150 110 72 94445 1 22,00 53910 254 5 450 200 110 94445 1 22,00 53911 254 10 720 325 170 94445 1 22,00 53912 254 25 1350 900 450 94445 1 22,00 53913 254 50 2000 1450 950 94445 1 22,00 53914 254 100 2000 2000 2000 94445 1 22,00 nr art. długość drob- maks. maks. maks. obudowa opak. cena ność wydaj. wydaj. wydaj. nr art. filtracji filtracji filtracji mm µm l/h l/h l/h sztuk EURO 1° E 3,7° E 9,5° E 53933 248 25 1325 880 440 94445 1 22,00 53934 248 50 2000 1420 930 94445 1 22,00 53935 248 100 2000 2000 2000 94445 1 22,00 53922 254 0,5 110 75 50 94445 1 22,00 53923 254 1 150 110 72 94445 1 22,00 53924 254 5 450 200 110 94445 1 22,00 53925 254 10 720 325 170 94445 1 22,00 53926 254 25 1350 900 450 94445 1 22,00 53927 254 50 2000 1450 950 94445 1 22,00 53928 254 100 2000 2000 2000 94445 1 22,00 THOMAPOR ® - szpule ze zwiniętej przędzy Typ: RSGV Specyfikacja techniczna: • materiał: karkas: stal nierdzewna, przędza: wiskoza • wydajność: patrz tabelę (przy różnicy ciśnień 0,15 bar i lepkości 1°E, 3,7°E i 9,5°E THOMAPOR ® - szpule ze zwiniętej przędzy Typ: RSGP Specyfikacja techniczna: • materiał: karkas: stal nierdzewna, przędza: polipropylen • wydajność: patrz tabelę (przy różnicy ciśnień 0,15 bar i lepkości 1°E, 3,7°E i 9,5°E) 12 085 12 085 nr art. długość drob- maks. maks. maks. obudowa opak. cena ność wydaj. wydaj. wydaj. nr art. filtracji filtracji filtracji mm µm l/h l/h l/h sztuk EURO 1° E 3,7° E 9,5° E 12 092 12 092 nr art. długość drob- maks. maks. maks. obudowa opak. cena ność wydaj. wydaj. wydaj. nr art. filtracji filtracji filtracji mm µm l/h l/h l/h sztuk EURO 1° E 3,7° E 9,5° E 12092 125 0,5 55 38 25 94482 1 18,00 12093 125 1 75 55 36 94482 1 18,00 12094 125 5 225 100 55 94482 1 18,00 12095 125 10 360 162 85 94482 1 18,00 12096 125 25 675 450 225 94480 1 18,00 12097 125 50 1000 725 425 94482 1 18,00 12098 125 100 1000 1000 1000 94482 1 18,00 53929 248 0,5 107 73 48 94445 1 22,00 53930 248 1 145 107 70 94445 1 22,00 53931 248 5 440 195 107 94445 1 22,00 53932 248 10 705 318 165 94445 1 22,00 12099 125 0,5 55 38 25 94482 1 18,00 12100 125 1 75 55 36 94482 1 18,00 12101 125 5 225 100 55 94482 1 18,00 12102 125 10 360 162 85 94482 1 18,00 12103 125 25 675 450 225 94480 1 18,00 12104 125 50 1000 725 425 94482 1 18,00 12105 125 100 1000 1000 1000 94482 1 18,00 53943 248 0,5 107 73 48 94445 1 22,00 53944 248 1 145 107 70 94445 1 22,00 53945 248 5 440 195 107 94445 1 22,00 53946 248 10 705 318 165 94445 1 22,00 53947 248 25 1325 880 440 94445 1 22,00 53948 248 50 2000 1420 930 94445 1 22,00 53949 248 100 2000 2000 2000 94445 1 22,00 53936 254 0,5 110 75 50 94445 1 22,00 53937 254 1 150 110 72 94445 1 22,00 53938 254 5 450 200 110 94445 1 22,00 53939 254 10 720 325 170 94445 1 22,00 53940 254 25 1350 900 450 94445 1 22,00 53941 254 50 2000 1450 950 94445 1 22,00 53942 254 100 2000 2000 2000 94445 1 22,00 86 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Elementy filtrów, wkładki filtrów i świece spiekow FILTRACJA THOMAPOR ® - membranowe wkładki do filtrów z PVC Zastosowanie: • do ultra czystej wody (jakość-18 Mohm przy wielkości porów 0,2 μm i 14 Mohm przy wielkości porów 0,4 μm) • do kąpieli galwanicznych celem odzyskania metali szlachetnych • do filtracji wody pitnej, lekarstw, środków spożywczych i napoi • do sterylizacji • maks. temperatura: +80°C Specyfikacja techniczna: • materiał: membrana: wysokotemperaturowy polimer CPVC karkas: PP (polipropylen) nakładki końcowe: giętki PVC (polichlorek winylu) • długość wkładek: 248 mm • średnica wkładek: 70 mm • efektywna powierzchnia filtracyjna: 1,5 m 2 • zakres pH: 1-11 • maks. temperatura: +90°C • maks. ciśnienie robocze: 0,5 bar • Buble-Point: 0,2 bar przy 0,2 µm; 0,15 bar przy 0,4 µm; 0,03 bar przy 0,9 µm 12 119 12 119 nr art. długość wielkość porowa- przeni- obudowa opak. cena porów tość kalność mm μm % nPm nr art. sztuk EURO 12119 125 2,5 35 30 94482 1 73,00 12120 125 5 40 80 94482 1 73,00 12122 125 20 40 180 94482 1 73,00 12121 125 50 45 800 94482 1 73,00 12123 248 2,5 35 30 94445 1 101,00 12124 248 5 40 80 94445 1 101,00 12126 248 20 40 180 94445 1 101,00 12125 248 50 45 800 94445 1 101,00 12127 508 2,5 35 30 52852 1 171,00 12128 508 5 40 80 52852 1 171,00 12130 508 20 40 180 52852 1 171,00 12129 508 50 45 800 52852 1 171,00 THOMAPOR ® - uszczelki płaskie do elementów świec spiekanych 94 443 94 443 nr art. wielkość powierzchnia maks. obudowa opak. cena porów przepływ nr art. µm m 2 l/min sztuk EURO 94443 0,2 1,5 11,5 94445 1 115,00 94444 0,4 1,5 13,5 94445 1 109,00 94457 0,9 1,5 19,0 94445 1 103,00 THOMAPOR ® - elementy świec spieków z HDPE Zastosowanie: • filtracja gazów i płynów do oddzielania cząsteczek (filtracja klarowna, filtracja wody, regeneracja katalizatorów) • wykorzystanie struktur porowatych i chemicznej odporności (oddzielanie emulsji, oddzielanie kondensatu przesłona w elektrochemii) • gazowanie płynów poprzez wdmuchiwanie homogeniczne (wprowadzenie do wody tlenu, piany topników dla techniki lutowania) Specyfikacja produktu: • odporność na: alkohole, alifatyczne węglowodory, związki organiczne, ługi, kwasy, roztwory soli • wyposażenie: każdy element świec spieków należy stale zabudowywać dwoma płaskimi uszczelkami w obudowie filtra Specyfikacja techniczna: • materiał: hydrofobowy, porowaty polietylenu (HDPE) 12 131 12 131 nr art. materiał wymiary opak. cena mm sztuk EURO 12131 NBR 70/40 x 3 2 16,00 12132 FPM 70/40 x 3 2 33,00 12133 PTFE 70/40 x 3 2 47,00 THOMAPOR ® - filtry z węgla aktywnego do usuwania halogenów Zastosowanie: • do halogenizacji wody pitnej • do usuwania chloru, bromu, jodu przy niskiej współczynniku przepływu Specyfikacja techniczna: • materiał: węgiel aktywny • zakres pH: 5-10 • spadek ciśnienia: 0,06 bar • współczynnik przepływu: ok. 4l/min • temperatura maks.: do +38°C THOMAPOR ® 87

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid Pumpen
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid Pumps (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Programme global (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten