Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)

 • Text
 • Hadice
 • Thomafluid
 • Cena
 • Pvdf
 • Ptfe
 • Odolnost
 • Specifikace
 • Thomaplast
 • Proti
 • Spojky
THOMAFLUID ® - Příručka II Hadice pro analýzy Hadice pro chemikálie Průmyslové hadice Hadice pro lékařské přístroje Hadice pro farmaceutiku z elastomerů a umělých hmot Spojky Luer-Lock Kapilární spojky Nástrčné hadicové spojky Šroubení pro hadice Rychlospojky

40 HADICE S VÝZTUHOU

40 HADICE S VÝZTUHOU THOMAFLUID ® -High-tech vysokotlaká trubička z PEEK s barevnými proužky Typ: THOMAPLAST ® RR 600 Specifikace výrobku: • Maximálně stabilní, přesto však ohebný materiál • Vysoká tlaková pevnost a houževnatost • Neobsahuje odlučitelné částice • Bez chuti a zápachu • Zdravotně zcela nezávadná, biologicky kompatibilní • Odolná vůči kyselinám, louhům a organickým rozpouštědlům • Není odolná vůči koncentrované kyselině sírové a dusičné a lučavce královské THOMAFLUID ® THOMAFLUID ® -High-tech vysokotlaká trubička z PEEK s barevnými proužky Typ: THOMAPLAST ® RR 600 Kat. č. Vnitřní Vnější Vnější Prov. tlak Bar. Jedn. Cena Ø mm Ø mm Ø palce při +20 °C kód m Euro bar proužky 14127 1,60 3,2 1/8“ 224 přírodní 2 182,00 14128 1,60 3,2 1/8“ 224 přírodní 3 238,00 14129 0,75 3,2 1/8“ 345 přírodní 1 113,00 14130 0,75 3,2 1/8“ 345 přírodní 2 182,00 14131 0,75 3,2 1/8“ 345 přírodní 3 238,00 14132 2,00 3,2 1/8“ 165 přírodní 1 100,00 14133 2,00 3,2 1/8“ 165 přírodní 2 164,00 14134 2,00 3,2 1/8“ 165 přírodní 3 223,00 14135 3,2 6,4 1/4“ 227 přírodní 1 200,00 14136 3,2 6,4 1/4“ 227 přírodní 2 287,00 14137 3,2 6,4 1/4“ 227 přírodní 3 351,00 THOMAFLUID ® -High-tech spirálová trubička z PEEK Systém: THOMAPLAST ® - RR-4500 14 154 (viz str. 39) 14 117 Technická specifikace: • Barva: červená, žlutá, oranžová, zelená, šedá, černá, přírodní - barevné proužky, nikoli jednolitá barva • Materiál: PEEK (polyéter-éterketon) • Rozmezí teplot: +250 °C, krátkodobě +300 °C • Hustota: 1,4 g/cm 3 , zrcadlově hladký povrch • Elektrická pevnost: 19 kV/mm (podle ASTMD 149) • Součinitel tepelné roztažnosti: 4,7 x 10-5 mm/stupeň Kat. č. Vnitřní Vnější Vnější Prov. tlak Bar. Jedn. Cena Ø mm Ø mm Ø palce při +20 °C kód m Euro bar proužky 14117 0,13 1,6 1/16“ 420 červená 1 44,00 14118 0,13 1,6 1/16“ 420 červená 2 72,00 14119 0,13 1,6 1/16“ 420 červená 3 92,00 83100 0,18 1,6 1/16“ 400 žlutá 1 52,00 83101 0,18 1,6 1/16“ 400 žlutá 2 82,00 83102 0,18 1,6 1/16“ 400 žlutá 3 108,00 83103 0,25 1,6 1/16“ 386 modrá 1 52,00 83104 0,25 1,6 1/16“ 386 modrá 2 82,00 83105 0,25 1,6 1/16“ 386 modrá 3 108,00 83106 0,50 1,6 1/16“ 350 oranžová 1 52,00 83107 0,50 1,6 1/16“ 350 oranžová 2 82,00 83108 0,50 1,6 1/16“ 350 oranžová 3 108,00 83109 0,75 1,6 1/16“ 240 zelená 1 52,00 83110 0,75 1,6 1/16“ 240 zelená 2 82,00 83111 0,75 1,6 1/16“ 240 zelená 3 108,00 14120 1,00 1,6 1/16“ 165 šedá 1 52,00 14121 1,00 1,6 1/16“ 165 šedá 2 82,00 14122 1,00 1,6 1/16“ 165 šedá 3 108,00 14123 1,40 1,6 1/16“ 52 černá 1 52,00 14124 1,40 1,6 1/16“ 52 černá 2 82,00 14125 1,40 1,6 1/16“ 52 černá 3 108,00 14126 1,60 3,2 1/8“ 224 přírodní 1 113,00 Specifikace výrobku: • Trubička svinutá do trvalé spirály z high-tech polymerního materiálu polyéter-éterketon (PEEK), s 15 cm dlouhým přímým koncem na obou stranách • Zatížitelná vysokým tlakem min.150 bar • Vnější průměr trubičky 1,6 mm (1/16“), vnitřní průměry odstupňovány od 0,13 do 0,76 mm, plášť s barevným kódem. • Chemicky odolná vůči kyselinám (s výjimkou koncentrované kyseliny sírové a dusičné) a biologicky kompatibilní. Kat. č. Vnitřní Délka spirály Délka spirály Bar. Jedn. Cena Ø mm min. (natažené) kód kus Euro mm max. mm 43860 0,13 100 400 červená 1 118,00 43862 0,13 150 600 červená 1 151,00 43863 0,13 170 800 červená 1 151,00 43864 0,13 225 1100 červená 1 177,00 43865 0,13 250 1300 červená 1 207,00 43866 0,18 100 400 žlutá 1 118,00 43868 0,18 150 600 žlutá 1 151,00 43869 0,18 170 800 žlutá 1 151,00 43870 0,18 225 1100 žlutá 1 177,00 43871 0,18 250 1300 žlutá 1 207,00 43872 0,25 100 400 modrá 1 118,00 43874 0,25 150 600 modrá 1 151,00 43875 0,25 170 800 modrá 1 151,00 43876 0,25 225 1100 modrá 1 177,00 43877 0,25 250 1300 modrá 1 207,00 43878 0,51 100 400 oranžová 1 118,00 43880 0,51 150 600 oranžová 1 151,00 43881 0,51 170 800 oranžová 1 151,00 43882 0,51 225 1100 oranžová 1 177,00 43883 0,51 250 1300 oranžová 1 207,00 43884 0,76 100 400 zelená 1 118,00 43886 0,76 150 600 zelená 1 151,00 43887 0,76 170 800 zelená 1 151,00 43888 0,76 225 1100 zelená 1 177,00 43889 0,76 250 1300 zelená 1 208,00

41 HADICE S VÝZTUHOU THOMAFLUID ® -Hadice z PI THOMAFLUID ® -Speciální mikro-hadička z polyimidu Typ: Micton-PI Oblasti použití: • Chemie pro korozivní a agresivní média, pro laboratorní sondy, mikroanalýzy a pro titrační zařízení. Doprava kapalin a plynů v chemických analytických a biomedicínckých přístrojích. • Elektronika a elektrotechnika spojení mikrokabelů; izolace mikrokabelů (koaxiální vodiče); vnitřní izolace mikro-koaxiálních kabelů; vysokoteplotní izolace; tělesa mikrocívek • Pouzdra a průvlaky pro skleněná mikrovlákna v (laserové) optice; mikrosenzory; přesné mikro-brousící kotouče • Počítače, letectví, kosmonautika a jaderná technika Nasazení v přístrojích s maximálně kompaktním uspořádáním, pro snížení hmotnosti, také pro prostředí, kde se vyskytuje záření o vysoké energii (radioaktivní a rentgenové záření). • Jemná mechanika bužírky pro mikrokabely; vodící čepy v magnetofonových kazetách; tepelná ochrana; potahy kladek; mikropotrubí pro tekutiny (např. inkoust) Specifikace výrobku: • Polyimidová mikro-hadička je zcela bezešvá a neporézní. Vyznačuje se minimálním vnitřním průměrem stejně jako tloušťkou stěny, které leží v rozmezí 0,08 až 0,89 mm resp. 0,013 až 0,025 mm. Tuhost stěn je nadmíru velká, takže hadičku je možno pružně ohnout s velmi malým poloměrem. • Mikro-hadička z PI je chemicky odolná a najde uplatnění zpravidla tam, kde se používají fluoroplastové hadice (např. hadice z PTFE). • Její chemická odolnost v kombinaci s elektrickou a mechanickou odolností je nepřekonatelná. • Její výrobní tolerance jsou maximálně úzké. Z toho plyne vynikající rozměrová stálost. • Při přehřátí se neuvolňují žádné jedovaté produkty hoření, což se děje např. v případě fluoroplastů, u kterých tak odpadá řada možností použití. U mikro-hadiček z PI to neplatí. Fyzikální vlastnosti: • Tolerance hadičky: - Vnitřní průměr: ±5 % - Tloušťka stěny: ±0,00635 mm • Elektrická pevnost: 78,7 kV/mm tloušťky stěny (ca. 2 kV/25 m) • Provozní teplota: trvalé zatížení: +240 °C; krátkodobé přetížení: max. +300 °C • Pevnost v tahu: 13800 N/cm 2 • Prodloužení při přetržení: 50 % • Pružnost a tuhost stěny: velmi dobrá • Odolnost proti otěru: velmi dobrá • Odolnost vůči záření: velmi dobrá • Termoplastické tečení: > 400 °C (nevznikají žádné THOMAFLUID ® jedovaté zplodiny!) • Zápalnost: žádná (nevznikají žádné jedovaté zplodiny!) • Teplota zuhelnění: cca. 850 °C (nevznikají žádné jedovaté zplodiny!) • Koroze mědi, hliníku, stříbra: žádná Kat. č. Vnitřní Ø Tl.stěny Jedn. Cena jmenovitý jmenovitá mm Euro 40942 0,080 0,013 0,15 46,00 40943 0,080 0,013 1,22 271,00 40944 0,090 0,013 0,15 46,00 40945 0,090 0,013 1,22 271,00 40946 0,102 0,013 0,15 46,00 40947 0,102 0,013 1,22 271,00 40948 0,114 0,013 0,15 46,00 40949 0,114 0,013 1,22 271,00 40950 0,127 0,019 0,15 46,00 40951 0,127 0,019 1,22 271,00 40952 0,140 0,019 0,15 46,00 40953 0,140 0,019 1,52 271,00 40954 0,160 0,019 0,15 46,00 40955 0,160 0,019 1,52 271,00 40956 0,180 0,019 0,15 46,00 40957 0,180 0,019 1,52 271,00 40958 0,203 0,019 0,30 85,00 40959 0,203 0,019 1,52 271,00 40960 0,226 0,019 0,30 85,00 40961 0,226 0,019 1,61 271,00 40962 0,254 0,025 0,30 85,00 40963 0,254 0,025 1,61 271,00 40964 0,287 0,025 0,30 85,00 40965 0,287 0,025 1,61 271,00 40966 0,320 0,025 0,30 85,00 40967 0,320 0,025 1,61 271,00 40968 0,360 0,025 0,30 85,00 40969 0,360 0,025 1,61 271,00 40970 0,404 0,025 0,30 85,00 40971 0,404 0,025 1,61 271,00 40972 0,455 0,025 0,30 85,00 40 942 40 942 40973 0,455 0,025 1,61 271,00 40974 0,510 0,025 0,30 85,00 40975 0,510 0,025 1,61 271,00 40976 0,574 0,025 0,30 90,00 40977 0,574 0,025 1,61 271,00 40978 0,643 0,025 0,30 90,00 40979 0,643 0,025 1,61 271,00 40980 0,724 0,025 0,30 90,00 40981 0,724 0,025 1,61 271,00

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten