Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)

 • Text
 • Hadice
 • Thomafluid
 • Cena
 • Pvdf
 • Ptfe
 • Odolnost
 • Specifikace
 • Thomaplast
 • Proti
 • Spojky
THOMAFLUID ® - Příručka II Hadice pro analýzy Hadice pro chemikálie Průmyslové hadice Hadice pro lékařské přístroje Hadice pro farmaceutiku z elastomerů a umělých hmot Spojky Luer-Lock Kapilární spojky Nástrčné hadicové spojky Šroubení pro hadice Rychlospojky

48 HADICE S VÝZTUHOU

48 HADICE S VÝZTUHOU THOMAFLUID ® -Polyamidová spirálová hadice Typ: NODVOL ® -RS 1330 Kat. č. Vnější Ø Vnitřní Ø Ø Počet Prac. Jedn. Cena trubice trubice spirály závitů délka kus Euro mm mm mm m 48069 16 13 220 15 7,5 1 126,00 48070 16 13 220 20 10,0 1 151,00 48071 16 13 220 30 15,0 1 225,00 48072 16 13 220 47 22,5 1 333,00 THOMAFLUID ® -Polyamidová spirálová hadice Typ: NODVOL ® -ELGEES PA 1470 P Oblasti použití: Nasazení na pohyblivých nebo vibrujících soustavách, pro dopravu neutrálních, kapalných a plynných médií, v aplikacích: • doprava chladící solanky a jiných chladících kapalin • hydraulické a pneumatické rozvody na průmyslových robotech • automatické dávkovací systémy v průmyslových zařízeních • při vývoji prototypů a experimentálních zařízení ve fyzice, biotechnologii, chemii a medicínské technice • Tvrdost podle Shoreho D: 60 Specifikace výrobku: • Mimořádně flexibilní polyamidová hadice stočená do permanentní husté spirály, metricky kalibrovaná (tolerance vnějšího Ø + 0,05 až - 0,1 mm). Chemicky inertní, neobsahuje žádné odlučitelné částice, odolná proti otěru, zatížitelná tlakem a tepelně odolná od -15 °C do +70 °C. Na obou koncích jsou uchyceny ochranné pružiny proti zlomení a poniklované mosazné kónické přípojky s vnějším závitem 1/4” vždy s vnitřním a vnějším šestihranem pro rychlé připojení, určeno zejména pro potrubní rychlospojky THOMAFLUID® typové řady NODVOL®- ELGEES PA 3100. Nízká hmotnost, dva praktické rozměry 6 x 4 a 8 x 6 mm; pracovní délky 2, 4 a 6m, na které se bez známek únavy vždy stáhne; Ø vinutí hadice 6 x 4 = 60 mm, 8 x 6 = 70 mm; počet závitů u pracovní délky 2 m = 20, u délky 4 m = 40; u délky 6 m = 60; barevně kódovaná modře a oranžově. THOMAFLUID ® THOMAFLUID ® -Polyamidová spirálová hadice Typ: NODVOL ® -ELGEES PA 1470 P Kat. č. Vnější Vnitřní Barva Prac. Celk. Příp. Příp. Příp. Jedn./ Cena trubice trubice délka délka prov. prov. prov. kus Euro Ø Ø m tlak tlak tlak (bar) (bar) (bar) do do do mm mm m 30 °C 50 °C 70 °C 47324 6 4 oranžová 4 9,0 20 20 15 1 62,00 47325 8 6 modrá 4 9,0 20 15 10 1 72,00 47326 8 6 oranžová 4 9,0 20 15 10 1 72,00 47327 6 4 modrá 6 13,4 20 20 15 1 77,00 47328 6 4 oranžová 6 13,4 20 20 15 1 77,00 47329 8 6 modrá 6 13,4 20 15 10 1 90,00 47330 8 6 oranžová 6 13,4 20 15 10 1 90,00 47 319 THOMAFLUID ® -High-tech spirálová hadice z PA s otočnou závitovou přípojkou Typ: THOMAPLAST ® LED 191 Oblasti použití: • Nízkotlaké rozvody vzduchu • Miniaturní hydraulika v měřící a regulační technice • Palivové a mazací přívody • Podtlakové rozvody (vakuová technika) Specifikace výrobku: 47 319 47 319 33 0199 (viz str. 49) 33 0199 (viz str. 49) Kat. č. Vnější Vnitřní Barva Prac. Celk. Příp. Příp. Příp. Jedn./ Cena trubice trubice délka délka prov. prov. prov. kus Euro Ø Ø m tlak tlak tlak (bar) (bar) (bar) do do do mm mm m 30 °C 50 °C 70 °C 47319 6 4 modrá 2 4,6 20 20 15 1 50,00 47320 6 4 oranžová 2 4,6 20 20 15 1 50,00 47321 8 6 modrá 2 4,6 20 15 10 1 56,00 47322 8 6 oranžová 2 4,6 20 15 10 1 56,00 47323 6 4 modrá 4 9,0 20 20 15 1 62,00 • Dobrá tepelná odolnost • Vysoká houževnatost • Dobrá tlaková pevnost • Vynikající odolnost vůči UV-záření • Dobrá odolnost proti tvorbě trhlin pod napětím • Velmi vysoká odolnost proti otěru • Necitlivá na vodu • Odolná vůči většině olejů, tuků, paliv, rozpouštědel a také hydraulických kapalin

49 HADICE S VÝZTUHOU THOMAFLUID ® Technická specifikace: • Barva: modrá • Materiál: PA 12 w (polyamid, měkčený) • Provedení hadice: na obou stranách chráněná proti zlomení a osazená závitovými přípojkami • Hustota: 1,02 podle ISO R1183D • Pevnost v tahu: 40 N/mm 2 podle ISO R 527 • Prodloužení při přetržení: > 50 % podle ISO R 527 • Pevnost v ohybu: 19 N/mm 2 podle ISO 178 • Tepelná odolnost: –40°C až +90°C, krátkodobě +110°C Kat. č. Vni.Ø Vně.Ø Závit Prac. Jednotka/ Cena hadice hadice R délka kus Euro mm mm m • Vrubová houževnatost: bez lomu podle DIN 53453 • Rozmezí pracovních teplot: -30 °C až +80 °C podle DIN 53446 • Součinitel tepelné roztažnosti: 0,7-1,2 x 10 -4 x K -1 podle DIN 52523 • Tepelná vodivost 0,21-0,25 W/mK podle DIN 52612 • Odolnost proti přelezu: KA3b podle DIN 53480 • Elektrická pevnost: 20-80 kV/mm podle DIN 53481 • Odolná vůči UV záření Kat. č. DN Vnější Vnitřní Poloměr Hmotn. Zbar- Jedn. Cena Ø Ø ohybu 1 metru vení m Euro mm mm mm g 43082 7,5 10,5 6,7 11 18 průhl. 5 48,00 43083 7,5 10,5 6,7 11 18 průhl. 10 85,00 43084 7,5 10,5 6,7 11 18 průhl. 15 116,00 43 082 43 124 (viz str. 50) 330199 4,0 6,0 1/8“ 2,5 1 60,00 330200 4,0 6,0 1/8“ 5,0 1 82,00 330201 4,0 6,0 1/8“ 7,5 1 98,00 330202 6,0 8,0 1/4“ 2,5 1 62,00 330203 6,0 8,0 1/4“ 5,0 1 98,00 330204 6,0 8,0 1/4“ 7,5 1 122,00 330205 9,0 12,0 3/8“ 2,5 1 106,00 330206 9,0 12,0 3/8“ 5,0 1 138,00 330207 9,0 12,0 3/8“ 7,5 1 198,00 THOMAFLUID ® -Vrapovaná hadice z polyamidu (PA) Typ: THOMAPLAST ® -FRW-4040 PA • Doprava tekutých médií • Ochrana vodičů • Doprava sypkých médií na pohyblivých nebo vibrujících strojích nebo zařízeních v laboratořích a výukových provozech • Odsávání plynů Specifikace výrobku: Lehká vrapovaná hadice z polyamidu (PA 6), v průhledné, černé nebo šedé barvě. Vysoká ohybová pevnost, tvarová stálost při vysokých teplotách, vysoká odolnost proti otěru a dobrá houževnatost i při nízkých teplotách. Malý sklon k hromadění statického náboje a dobrá odolnost proti chemikáliím s výjimkou kyselin, halogenů a oxidačních sloučenin. Dimenzovaná pro laboratorní použití, v délkách 5, 10 a 15 m. Technická specifikace: • Hustota: 1,12 až 1,15 g/cm 3 podle DIN 53479 • Pevnost v tahu: 40-70 N/mm 2 podle DIN 53455 • Prodloužení při přetržení: 50-200 % podle DIN 53455 • Modul pružnosti: 1200-3200 N/mm 2 podle DIN 53457 • Rázová houževnatost: bez lomu podle DIN 53453 43085 8,5 11,5 8,5 13 24 průhl. 5 48,00 43086 8,5 11,5 8,5 13 24 průhl. 10 85,00 43087 8,5 11,5 8,5 13 24 průhl. 15 116,00 43088 10 13,0 9,9 15 25 průhl. 5 53,00 43089 10 13,0 9,9 15 25 průhl. 10 90,00 43090 10 13,0 9,9 15 25 průhl. 15 124,00 43094 12 15,7 12,2 20 33 průhl. 5 70,00 43095 12 15,7 12,2 20 33 průhl. 10 122,00 43096 12 15,7 12,2 20 33 průhl. 15 165,00 43097 13 16,0 12,8 20 37 průhl. 5 81,00 43098 13 16,0 12,8 20 37 průhl. 10 145,00 43099 13 16,0 12,8 20 37 průhl. 15 197,00 43106 17 21,2 16,7 30 56 průhl. 5 94,00 43107 17 21,2 16,7 30 56 průhl. 10 166,00 43108 17 21,2 16,7 30 56 průhl. 15 221,00 43109 4,5 7,1 4,5 10 9 černá 5 44,00 43110 4,5 7,1 4,5 10 9 černá 10 78,00 43111 4,5 7,1 4,5 10 9 černá 15 105,00 43112 7,5 10,5 6,7 11 18 černá 5 48,00 43113 7,5 10,5 6,7 11 18 černá 10 85,00 43114 7,5 10,5 6,7 11 18 černá 15 116,00 43115 8,5 11,5 8,5 13 24 černá 5 48,00 43116 8,5 11,5 8,5 13 24 černá 10 85,00 43117 8,5 11,5 8,5 13 24 černá 15 116,00 43118 10 13,0 9,9 15 25 černá 5 53,00 43119 10 13,0 9,9 15 25 černá 10 90,00 43120 10 13,0 9,9 15 25 černá 15 124,00 43121 11 13,6 10,5 18 26 černá 5 56,00 43122 11 13,6 10,5 18 26 černá 10 96,00 43123 11 13,6 10,5 18 26 černá 15 131,00

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten