Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Włókna lumenizowane THOMAPOR ® -Wiązki włókien do mikrodializ System: Biospektra-SPO 108-06 Własności produktu: • kompletne wiązki włókien lumenizowanych do obróbki do 200 μl z regenerowanej celulozy (RC) nominalna granica podziału (MWCO) 13 000 i 18 000 Daltonów, średnica wewnętrzna włókna lumenizowanego 200 μm, średnica zewn. 216 μm; z konfekcjonowanym zakończeniem. FILTRACJA nr art. nominalna liczba objętość wydajność opak. cena granica włókien wiązki rozdziału ml ml/h sztuk Euro Dalton 50470 13000 44 0,20 300 1 315,00 50471 13000 88 0,40 600 1 330,00 50472 13000 176 0,8 1200 1 355,00 58901 18000 22 0,10 150 1 340,00 58902 18000 44 0,20 300 1 355,00 58903 18000 88 0,40 600 1 a.A. 58904 18000 176 0,8 1200 1 460,00 THOMAPOR ® -Wiązki włókien do systemów dializ makro dla dializ wstępnych System: Biospektra-SPO 108-06 Własności techniczne: • długość włókien: ok. 216 mm 50 468 50 468 nr art. liczba włókien objętość wiązki opak. cena μl sztuk Euro 50468 20 140 1 330,00 58924 20 140 1 415,00 THOMAPOR ® -Wiązki włókien do systemów dializ makro dla dializ wstępnych System: Biospektra-SPO 108-06 Ogólne własności produktu: Kompletne wiązki włókien lumenizowanych z regenerowanej celulozy (RC) lub PVDF (polifluorku winylidenu); nominalna granica podziału (MWCO) 13 000 i 18 000 Daltonów, do regenerowanej celulozy, ciśnienie pracy do 250 mm Hg; długość włókna 143 lub 216 mm, z konfekcjonowanym zakończeniem. THOMAPOR ® -Wiązki włókien do systemów dializ makro dla dializ wstępnych System: Biospektra-SPO 108-06 Własności techniczne: • długość włókien: ok. 143 mm 50 469 50 469 nr art. nominalna liczba objętość wydajność opak. cena granica włókien wiązki rozdziału ml ml/h sztuk Euro Dalton 50469 13000 22 0,10 150 1 265,00 58 899 58 899 nr art. nominalna liczba objętość wydajność opak. cena granica włókien wiązki rozdziału ml ml/h sztuk Euro Dalton 58899 13000 352 2,4 2400 1 480,00 58900 13000 704 4,8 4800 1 595,00 58905 18000 352 2,4 2400 1 460,00 58906 18000 704 4,8 4800 1 585,00 Membrany, komory, zestawy, cele, folie, torebki do dializ THOMAPOR ® -membrany do dializ do systemów do dializ biochem THOMAPOR ® Własności produktu: • wykroje membran do dializ do wszystkich systemów biochem. THOMAPOR ® , system NODVOL®- MED nr art. 58929 do 58964 z octanu celulozy (CA) lub regenerowanej celulozy (RC) ze stopniowaną granicą rozdziału (MWCO) pomiędzy 100 do 100000 Daltonów. • obsługa: Membrany do dializ THOMAPOR® są stabilizowane przeciw infekcji mikroorganizmów przy pomocy 0,05% roztworu azydku sodu, są wstępnie oczyszczone i wolne od gliceryny i metali ciężkich. Przed zastosowaniem należy usunąć roztwór azydku sodu przy pomocy dużej ilości oczyszczonej wody. Membrany CE są mniej stabilne przeciw organicznym roztworom, azotanu cyjanku i alkoholom niż membrany RC, wykazują jednak w stosunku do nich mniejsze wiązania protein. Zakres 10 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Membrany, komory, zestawy, cele, folie i torebki do dializ FILTRACJA MWCO przy membranach CE jest ostrzejszy niż przy membranach RC Posługiwanie się membranami utrzymywanymi ciągle w stanie wilgotnym musi być ostrożne ze względu na niewielką wytrzymałość mechaniczną. Należy unikać dotykanie rękoma. 58 965 58 965 nr art. materiał granica objętość Ø opak. cena rozdziału dializera mm sztuk Euro Dalton μl 58965 Octan celulozy 100 10 – 200 11 24 160,00 58966 Octan celulozy 500 10 – 200 11 24 160,00 58967 Octan celulozy 1000 10 – 200 11 24 160,00 58968 Octan celulozy 2000 10 – 200 11 24 160,00 58969 Octan celulozy 5000 10 – 200 11 24 160,00 58970 Octan celulozy 10000 10 – 200 11 24 160,00 58971 Octan celulozy 25000 10 – 200 11 24 160,00 58972 Octan celulozy 50000 10 – 200 11 24 160,00 58973 Octan celulozy 100000 10 – 200 11 24 160,00 58974 Octan celulozy 100 250 – 1500 14 24 224,00 58975 Octan celulozy 500 250 – 1500 14 24 224,00 58976 Octan celulozy 1000 250 – 1500 14 24 224,00 58977 Octan celulozy 2000 250 – 1500 14 24 224,00 58978 Octan celulozy 5000 250 – 1500 14 24 224,00 58979 Octan celulozy 10000 250 – 1500 14 24 224,00 58980 Octan celulozy 25000 250 – 1500 14 24 224,00 58981 Octan celulozy 50000 250 – 1500 14 24 224,00 58982 Octan celulozy 100000 250 – 1500 14 24 224,00 58983 Octan celulozy 500 3000 – 5000 18 24 224,00 58984 Octan celulozy 1000 3000 – 5000 18 24 224,00 58985 Octan celulozy 2000 3000 – 5000 18 24 224,00 58986 Octan celulozy 5000 3000 – 5000 18 24 224,00 58987 Octan celulozy 10000 3000 – 5000 18 24 224,00 58988 Octan celulozy 25000 3000 – 5000 18 24 224,00 58989 Octan celulozy 50000 3000 – 5000 18 24 224,00 58990 Octan celulozy 100000 3000 – 5000 18 24 224,00 15000 Regenerowana celuloza 1000 10 – 200 18 24 160,00 15001 Regenerowana celuloza 2000 10 – 200 18 24 160,00 15002 Regenerowana celuloza 5000 10 – 200 18 24 160,00 15003 Regenerowana celuloza 10000 10 – 200 18 24 160,00 15004 Regenerowana celuloza 25000 10 – 200 18 24 160,00 15005 Regenerowana celuloza 50000 10 – 200 18 24 160,00 15006 Regenerowana celuloza 1000 250 – 1500 14 24 224,00 15007 Regenerowana celuloza 2000 250 – 1500 14 24 224,00 15008 Regenerowana celuloza 5000 250 – 1500 14 24 224,00 15009 Regenerowana celuloza 10000 250 – 1500 14 24 224,00 15010 Regenerowana celuloza 25000 250 – 1500 14 24 224,00 15011 Regenerowana celuloza 50000 250 – 1500 14 24 224,00 15012 Regenerowana celuloza 1000 3000 – 5000 18 24 224,00 15013 Regenerowana celuloza 2000 3000 – 5000 18 24 224,00 15014 Regenerowana celuloza 5000 3000 – 5000 18 24 224,00 15015 Regenerowana celuloza 10000 3000 – 5000 18 24 224,00 15016 Regenerowana celuloza 25000 3000 – 5000 18 24 224,00 15017 Regenerowana celuloza 50000 3000 – 5000 18 24 224,00 THOMAPOR ® -komora do dializ Simplex-Micro-Biochem z PTFE Własności produktu: • dwuczęściowy mikrosystem do dializ z zakresu biochemii do ochraniającego odsalania i do wymiany buforowej z membranami THOMAPOR ® z octanu celulozy (CA) nr kat. 58965 do 58990, lub celulozy regenerowanej (RC) nr kat. 15000 do 15007o ilościach pomiędzy 10 i 5000 μl, całkowicie z PTFE, absolutnie kompatybilnie biologicznie i nadający się do sterylizacji; dostarczany także ze sztabką magnetyczną do mieszania w pojemniku do dializ przez magnetyczne mieszadła. • Próbkę umieścić bez pęcherzy w komorze próbnej dializera za pomocą mikro pipety lub mikrolitrowej strzykawki i przykryć membraną do dializ, a tą z kolei szczelnym zamknięciem z PTFE przez zakręcanie. Tak przygotowany dializer zostaje włożony do wody lub wypełnionego roztworem buforowym pojemnika do dializ. Po zakończeniu dializy próba zostaje pobrana bez strat za pomocą strzykawki mikrolitowej. Pobranie próbki odbywa się poprzez punkcję jednej z dwóch membran przez zamknięcie z PTFE. 58 929 58 929 nr art. objętość Ø wykonanie opak. cena dializera μl mm sztuk Euro 58929 10 11 bez magnesu 1 180,00 58930 20 11 bez magnesu 1 180,00 58931 50 11 bez magnesu 1 180,00 58932 100 11 bez magnesu 1 180,00 58933 200 11 bez magnesu 1 180,00 58934 500 14 bez magnesu 1 180,00 58935 1000 14 bez magnesu 1 180,00 58936 1500 14 bez magnesu 1 180,00 58937 3000 18 bez magnesu 1 180,00 58938 5000 18 bez magnesu 1 180,00 58939 10 11 z magnesem 1 230,00 58940 20 11 z magnesem 1 230,00 58941 50 11 z magnesem 1 230,00 58942 100 11 z magnesem 1 230,00 58943 200 11 z magnesem 1 230,00 58944 500 14 z magnesem 1 230,00 58945 1000 14 z magnesem 1 230,00 58946 1500 14 z magnesem 1 230,00 THOMAPOR ® -komora do dializ Dublex- Micro-Biochem z PTFE Własności produktu: • system dializ dwumembranowy z zakresu biochemii do ochraniającego odsalania high-speed I do wymiany roztworu buforowego z THOMAPOR® membran do dializ z octanu celulozy (CA) nr kat. 58965 do 58990, lub celulozy regenerowanej (RC) nr kat. 15000do 15017o ilościach pomiędzy 50 i 5000 μl całkowicie z PTFE, absolutnie kompatybilnie biologicznie i nadający się do sterylizacji, dostarczany także z sztabką magnetyczną do mieszania w pojemniku do dializ przez magnetyczne mieszadła. THOMAPOR ® 11

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten