Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Membrany, komory, zestawy, cele, folie i torebki do dializ FILTRACJA • komora na próbki do dializ zostaje jednostronnie zamknięta poprzez włożenie membrany do dializera, która skręcona jest jednym z dwóch zamknięć z PTFE. Próbkę umieścić bez pęcherzy w komorze próbnej dializera za pomocą mikro pipety lub mikrolitrowej strzykawki i przykryć drugą membraną do dializ, a tą z kolei szczelnym zamknięciem z PTFE przez zakręcenie. Tak przygotowany dializer zostaje włożony do wody lub wypełnionego roztworem buforowym pojemnika do dializ, przy czym dializa następuje poprzez obie membrany. Dializa za pomocą komory do dializ THOMAPOR ® Dublex-mikro-biochem jest także możliwa przy nie w pełni napełnionej komorze prób i nie wymaga bezpęcherzowego napełniania. Po zakończeniu dializy próba zostaje pobrana bez strat za pomocą strzykawki mikrolitrowej. Pobranie próbki odbywa się poprzez punkcję jednej z dwóch membran przez zamknięcie z PTFE. 58 961 58 961 nr art. objętość dializera Ø opak. cena μl mm sztuk Euro 58961 2 x 50 11 1 290,00 58962 2 x 100 11 1 290,00 58963 2 x 250 11 1 290,00 58964 2 x 500 14 1 290,00 58 947 58 947 nr art. objętość Ø wykonanie opak. cena dializera μl mm sztuk Euro 58947 50 11 bez magnesu 1 245,00 58948 100 11 bez magnesu 1 245,00 58949 200 11 bez magnesu 1 245,00 58950 500 14 bez magnesu 1 245,00 58951 1000 14 bez magnesu 1 245,00 58952 1500 14 bez magnesu 1 245,00 58953 3000 18 bez magnesu 1 245,00 58954 5000 18 bez magnesu 1 245,00 58955 50 11 z magnesem 1 315,00 58956 100 11 z magnesem 1 315,00 58957 200 11 z magnesem 1 315,00 58958 500 14 z magnesem 1 315,00 58959 1000 14 z magnesem 1 315,00 58960 1500 14 z magnesem 1 315,00 THOMAPOR ® -zrównoważona komora dializera mikro-biochem z PTFE THOMAPOR ® -zestaw do dializ mikrolitowej System: Biospektra-SPO 35-94/95 Własności produktu: • system wielokrotnego użytku do dializ próbek mikrolitrowych, składający się z dwóch połówek kapsułki zamykanych na zatrzask, z biologicznie obojętnego i chemicznie stabilnego PP (Polipropylen) z uchwytem do membran, 10 milimetrowych membran do dializ z regenerowanej celulozy i 500 mikrolitrowej strzykawki do wstrzykiwania prób. • w tym zestawie do systemu THOMAPOR ® dializ mikrolitrowych mogą być stosowane wszystkie popularne w handlu membrany do dializ o średnicy 10 mm • trzy typowe warianty kompletnych systemów nastawione na praktykę: • kod wyboru 1: 3 sztuki mikrolitrowych kapsułek do dializ, 10 sztuk membran do dializ (granica rozdziału 3500 Dalton) 1 strzykawka 500 μl: • Kod wyboru 2: 1 sztuka mikrolitrowa kapsułka do dializ, 10 sztuk membran do dializ (granica rozdziału 6-8000 Dalton) 1 strzykawka 500 μl: • Kod wyboru 3: 2 sztuki mikrolitrowych kapsułek do dializ, 10 sztuk membran do dializ (granica rozdziału 12-14000 Dalton) 1 strzykawka 500 μl. Własności produktu: System dializ mikro do dializ zrównoważonych do biochemii, do uzyskiwania próbek dializowanych i dializatu, z membranami do dializ THOMAPOR ® z octanu celulozy (CA) nr kat. 58965 do 58990, lub celulozy regenerowanej (RC) nr kat. 15000do 15017 całkowicie z PTFE, absolutnie kompatybilny biologicznie i nadający się do sterylizacji; ilości obrabiane - pomiędzy 50 i 5000 μl. Przez zakręcenie membrany do dializ THOMAPOR ® przy pomocy wkładu z PTFE powstaje dwuczęściowa komora do prób. Do części komory zostaje przy pomocy strzykawki mikrolitrowej wprowadzona próba do dializowania i zamknięta złączką z główką radełkowaną z PTFE. Do drugiej części komory wprowadzona zostaje woda lub roztwór buforowy, przeciw której powinna odbywać się dializa. Następnie i ta część zostaje zamknięta złączką jak poprzednio. Każda komora może zostać chwilowo otwarta celem poboru próbki i po uzyskaniu równowagi zostać znowu zamknięta. Wymiana membrany ze zmienioną granicą rozdziału (MWCO) umożliwia frakcjonowanie w wielkościach mikro. nr art. typ objętość opak. cena ml sztuk Euro 58862 1 0,1 1 290,00 58863 2 0,1 1 290,00 58864 3 0,1 1 290,00 12 THOMAPOR ® 58 862 58 862

TECHNIKA ROZDZIAŁU Membrany, komory, zestawy, cele, folie i torebki do dializ FILTRACJA THOMAPLAST ® -cele do dializ mikro z PP Własności produktu: • cele do dializ równoważnych z PP (polipropylen), składające się z dwóch połówek • każda komora (połówka celi) mieści 0,1 ml. Otwory kanałowe pozwalają na wprowadzenie substancji do dializ za pomocą strzykawki mikrolitrowej. Kanały należy uszczelnić igłami. Cela zostaje szczelnie zamknięta po nałożeniu membrany przez mocne ściśnięcie jej połówek. 58 862 58 862 nr art. objętość opak. cena ml sztuk Euro 286711 0,1 1 80,00 THOMAPOR ® -membrany do dializerów mikro Własności produktu: • membrany do dializ z regenerowanej celulozy z granicą rozdziału (MWCO) 6000 Daltonów • pasuje do cel do dializ mikro: 286711, 58862-64. 28 6721 28 6721 nr art. granica rozdzielności opak. cena Dalton sztuk Euro 286721 6000 10 70,00 THOMAPOR ® -high-speed-membrany do dializ z esteru celulozy (w ramkach) dla THOMAPOR Symultan dializer mikro System: Biospektra-SPO 45-94/95 Własności produktu: • oprawione w ramki membrany do dializ do systemu miko dializer THOMAPOR ® symultan, dla różnej pojemności próbek, nr kat. 58812 do 58816; granica rozdzielności (MWCO) pomiędzy 100 do 500 000 Dalton, z bardzo czystej macierzy esteru celulozy , nr kat. 58817 • grubość membrany < 35 μm, stabilizowanej biologiczne w 0,1% roztworze azydku sodu po 10 sztuk. Uwaga: przed zastosowaniem membran do dializ z esteru celulozowego THOMAPOR ® biostabilizator musi być wypłukany wodą zdejonizowaną. nr art. liczba bróbek granica rozdzielności opak. cena Dalton sztuk Euro 58817 5, 12, 16 100 10 330,00 58818 5, 12, 16 500 10 330,00 58819 5, 12, 16 1000 10 330,00 58820 5, 12, 16 2000 10 330,00 58821 5, 12, 16 3500 10 330,00 58822 5, 12, 16 5000 10 330,00 58823 5, 12, 16 8000 10 330,00 58824 5, 12, 16 10000 10 330,00 58825 5, 12, 16 15000 10 330,00 58826 5, 12, 16 25000 10 330,00 58827 5, 12, 16 50000 10 330,00 58828 5, 12, 16 100000 10 330,00 58829 5, 12, 16 300000 10 330,00 58830 5, 12, 16 500000 10 330,00 58831 10 100 10 300,00 58832 10 500 10 300,00 58833 10 1000 10 300,00 58834 10 2000 10 300,00 58835 10 3500 10 300,00 58836 10 5000 10 300,00 58837 10 8000 10 300,00 58838 10 10000 10 300,00 58839 10 15000 10 300,00 58840 10 25000 10 300,00 58841 10 50000 10 300,00 58842 10 100000 10 300,00 58843 10 300000 10 300,00 58844 10 500000 10 300,00 58845 96 100 10 380,00 58846 96 500 10 380,00 58847 96 1000 10 380,00 58848 96 2000 10 380,00 58849 96 3500 10 380,00 58850 96 5000 10 380,00 58851 96 8000 10 380,00 58852 96 10000 10 380,00 58853 96 15000 10 380,00 58854 96 25000 10 380,00 58855 96 50000 10 380,00 58856 96 100000 10 380,00 58857 96 300000 10 380,00 58858 96 500000 10 380,00 THOMAPOR ® -mikro dializer-Simultan System: Biospektra-SPO 53-94/95 Własności produktu: Kompaktowy system do dializy równoczesnej, bezciśnieniowej do 96 póbek z biokompatybilego czystego jak szkło polimeru akrylowego, z nie zawierającą metalu konstrukcją nośną warstwową z numerowanymi komorami na próbki i przeciw komorą ze złączką lauer do podłączenia pompy wężowej, membrany w ramkach do dializ High-Speed (zamawiać osobno) dla łatwego montażu i wymiany, najprostszy system montażowy za pomocą śrubunków radełkowanych i z klamrami bezpieczeństwa z polimeru, uszczelnienie komory do prób i przeciw komory do membran do dializ poprzez elastyczne, bio-kompatybilne pierścienie o przekroju okrągłym z FPM. THOMAPOR ® 13

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten