Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Filtry okrągłe i membrany • wsłópczynnik przepływu dla wody przy 0,7 bar przy 0,1 μm filtr: ok. 5 ml pro min/cm 2 przy 0,2 μm filtr: ok. 22 ml pro min/cm 2 przy 0,45 μm filtr: ok. 44 ml pro min/cm 2 przy 0,8 μm filtr: ok. 100 ml pro min/cm 2 przy 1,2 μm filtr: >100 ml pro min/cm 2 • powietrze przy 0,7 bar przy 0,1 μm filtr: ok. 1000 ml pro min/cm 2 przy 0,2 μm filtr: ok. 3000 ml pro min/cm 2 przy 0,45 μm filtr: ok. 5000 ml pro min/cm 2 przy 0,8 μm filtr: ok. 11000 ml pro min/cm 2 przy 1,2 μm filtr: >11000 ml pro min/cm 2 • Buble-Point: przy 0,1 μm filtr: ok. 6,9 bar przy 0,2 μm filtr: ok. 3,2 bar przy 0,45 μm filtr: ok. 2,1 bar przy 0,8 μm filtr: ok. 1,1 bar przy 1,2 μm filtr: >1,1 bar • temperatura maks: +100 °C. • sterylizacja: możliwa w autoklawach 115 163 15 163 nr art. Ø wielkość porów opak. cena mm μm sztuk Euro 15163 13 0,1 25 40,00 15164 25 0,1 25 40,00 15165 37 0,1 25 60,00 15166 47 0,1 25 60,00 15167 50 0,1 25 65,00 15168 90 0,1 25 150,00 15169 142 0,1 25 275,00 15171 13 0,2 25 40,00 15172 25 0,2 25 40,00 15173 37 0,2 25 60,00 15174 47 0,2 25 60,00 15175 50 0,2 25 65,00 15176 90 0,2 25 150,00 15177 142 0,2 25 275,00 15179 13 0,45 25 40,00 15180 25 0,45 25 40,00 15181 37 0,45 25 60,00 15182 47 0,45 25 60,00 15183 50 0,45 25 65,00 15184 90 0,45 25 150,00 15185 142 0,45 25 275,00 15187 13 0,8 25 40,00 15188 25 0,8 25 40,00 15189 37 0,8 25 60,00 15190 47 0,8 25 60,00 15191 50 0,8 25 65,00 15192 90 0,8 25 150,00 15193 142 0,8 25 275,00 15195 13 1,2 25 40,00 15196 25 1,2 25 40,00 15197 37 1,2 25 60,00 15198 47 1,2 25 60,00 FILTRACJA nr art. Ø wielkość porów opak. cena mm μm sztuk Euro 15199 50 1,2 25 65,00 15200 90 1,2 25 150,00 15201 142 1,2 25 275,00 THOMAPOR ® -High-Tech filtr okrągły z PSU Serie: BIOFIL-PS-X Zastosowanie: • filtracja wstępna i klarowna biologicznie aktywnych roztworów jak również sterylnej filtracji roztworów i gazów Własności produktu: Biologicznie kompatybilny, hydrofilowy (higroskopijny) filtr okrągły z chemicznie obojętnego, wytrzymałego polimeru High-Tech o równomiernej strukturze porów do dużych przepływów, znikome wiązania proteinowe, wytrzymały na wysoką temperaturę, nadaje się do sterylizacji w autoklawach przy +121°C Własności techniczne: • materiał: PSU (polisulfon) • grubość: ok. 165 μm • wielkość porów: 0,2 lub 0,45 μm • współczynnik przepływu dla wody przy 0,7 bar przy 0,2 μm filtr: ok. 10 ml pro min/cm 2 przy 0,45 μm filtr: ok. 50 ml pro min/cm 2 powietrze przy 0,7 bar przy 0,2 μm filtr: ok. 3000 ml pro min/cm 2 przy 0,45 μm filtr: ok. 7000 ml pro min/cm 2 • Buble-Point: przy 0,2 μm filtr: ok. 2,5 bar przy 0,45 μm filtr: ok. 1,5 bar • temperatura maks: +115 °C • sterylizacja: możliwa w autoklawach 15 203 15 203 nr art. Ø wielkość porów opak. cena mm μm sztuk Euro 15203 13 0,2 25 40,00 15204 25 0,2 25 45,00 15205 37 0,2 25 55,00 15206 47 0,2 25 60,00 15207 50 0,2 25 60,00 15208 90 0,2 25 165,00 15209 142 0,2 25 250,00 15211 13 0,45 25 40,00 15212 25 0,45 25 45,00 15213 37 0,45 25 55,00 15214 47 0,45 25 60,00 15215 50 0,45 25 60,00 15216 90 0,45 25 165,00 15217 142 0,45 25 250,00 20 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Filtry okrągłe i membrany THOMAPOR ® - membrany filtrujące z porami kapilarnymi z PC Typ: NUCLEPORE ® • nadaje się do sterylizacji w autoklawach: • absorpcja wody: • biologiczna kompatybilność: tak 0,24 % ciężaru obojętny FILTRACJA Zastosowanie: Membrany z poliwęglanu zalecane są przy analizach mikroskopowych, chemotaktycznych i cytologicznych oraz aerozolowych jak i analizie końcowej za pomocą spektroskopii rentgenowofluorescencyjna. • wielkość porów 12,0 i 10,0 μm: czyszczenie ogólne, filtracja wstępna, czyszczenie i filtracja wstępna płynów żrących jak warstwa światłoczuła, skoncentrowane kwasy, roztwory esterów • wielkość porów 8,0 μm: jak przy 12,0 mikro filtracja alkoholi, chemikaliów które stosowane są jako odczynniki • wielkość porów 5,0 μm: w cytologii, chemotaksja i analizie grawimetrycznej • wielkość porów 3,0 μm: Ogólna mikro filtracja i czyszczenie; chemotaksja mikrofiltracja żrących płynów • wielkość porów 2,0 μm: chemotaksja • wielkość porów 1,0 μm: stabilizacja piwa, filtracja wstępna surowicy, czyszczenie ultra płynów, ultraczyszczenie płynów żrących mikrofiltracja roztworów alkoholowych • wielkość porów 0,8 μm: analiza aerozoli, analiza grawimetryczna, stabilizacja wina, analiza mikroskopijna aerozoli, drożdże pleśń grzybna • wielkość porów 0,6 μm: biologiczne określenie cel, wina i mleka, plazmaforesa, analiza części z płynów żrących • wielkość porów 0,4 μm: biologiczne określenie płynów, zbiór włókien azbestu, odwodnienie i czyszczenie zawiesin komórkowych immunologii, analiza cząstek płynów żrących, analiza drożdży, pleśni grzybnej i tlenków krzemów (krzemionka) • wielkość porów 0,2 μm: ogólna filtracja sterylna, immunologia filtracji sterylnej płynów żrących • wielkość porów 0,1 μm i 0,08 μm: filtracja wirusowa • wielkość porów 0,05 μm, 0,03 μm i 0,015 μm: Filtracja wirusów i białka Własności produktu: Membrany wytrzymują przez pewien czas temperaturę o +140°C (powietrze lub para). Mogą być wielokrotnie autoklawowane. Membrany poliestrowe są hydrofilowe z odpornością chemiczną podobną do PTFE. Membrany poliestrowe nadają się filtracji roztworów HPLC i filtracji próbek, które mogą być badane za pośrednictwem HPLC Własności techniczne: • grubość: 5-10 μm • ciśnienie rozrywania: >10 bar • ciążar (tara): 1,0 mg/cm 3 • ciężar specjalny: 1,2 g/ cm 3 • termozgrzewalny w zakres temperatur: +230 do +275°C • temp. maksymalna: +140°C • ciężar popiołu: 0,92 μg/cm 3 • porowatość: 5-10% • gęstość porów: 10 5 -6x10 8 porów/cm 3 • struktura powierzchni: płaska i gładka • właściwość optyczna: przejrzysta • hygroskopijność: higroskopijny • wydzielanie włókien: nie ma miejsca 50 540 50 540 nr art. Ø wielkość porów opak. cena mm μm sztuk Euro 50540 13 12,0 100 230,00 50559 13 10,0 100 230,00 50578 13 8,0 100 230,00 50597 13 5,0 100 230,00 50616 13 3,0 100 230,00 50635 13 2,0 100 230,00 50654 13 1,0 100 230,00 50673 13 0,8 100 230,00 50692 13 0,6 100 230,00 50711 13 0,4 100 180,00 50730 13 0,2 100 180,00 50749 13 0,1 100 310,00 50787 13 0,08 100 370,00 50768 13 0,05 100 320,00 50806 13 0,03 100 400,00 50825 13 0,015 100 490,00 50541 25 12,0 100 260,00 50560 25 10,0 100 230,00 50579 25 8,0 100 230,00 50598 25 5,0 100 230,00 50617 25 3,0 100 230,00 50636 25 2,0 100 230,00 50655 25 1,0 100 230,00 50674 25 0,8 100 230,00 50693 25 0,6 100 230,00 50712 25 0,4 100 190,00 50731 25 0,2 100 190,00 50750 25 0,1 100 350,00 50788 25 0,08 100 480,00 50769 25 0,05 100 450,00 50807 25 0,03 100 490,00 50826 25 0,015 100 550,00 50542 37 12,0 100 350,00 50561 37 10,0 100 350,00 50580 37 8,0 100 280,00 50599 37 5,0 100 280,00 50637 37 2,0 100 280,00 50656 37 1,0 100 280,00 50675 37 0,8 100 280,00 50713 37 0,4 100 240,00 50751 37 0,1 100 480,00 50789 37 0,08 100 610,00 50770 37 0,05 100 610,00 50808 37 0,03 100 610,00 50827 37 0,015 100 610,00 THOMAPOR ® 21

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten