Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Filtry okrągłe i membrany FILTRACJA nr art. Ø wielkość porów opak. cena mm μm sztuk Euro 50543 43 12,0 100 370,00 50562 43 10,0 100 370,00 50581 43 8,0 100 330,00 50600 43 5,0 100 330,00 50619 43 3,0 100 330,00 50638 43 2,0 100 330,00 50657 43 1,0 100 330,00 50714 43 0,4 100 300,00 50752 43 0,1 100 590,00 50790 43 0,08 100 710,00 50809 43 0,03 100 710,00 50544 47 12,0 100 380,00 50563 47 10,0 100 350,00 50582 47 8,0 100 330,00 50601 47 5,0 100 330,00 50620 47 3,0 100 330,00 50639 47 2,0 100 330,00 50658 47 1,0 100 330,00 50677 47 0,8 100 330,00 50696 47 0,6 100 330,00 50715 47 0,4 100 270,00 50734 47 0,2 100 270,00 50753 47 0,1 100 690,00 50791 47 0,08 100 810,00 50772 47 0,05 100 810,00 50810 47 0,03 100 810,00 50545 50 12,0 100 450,00 50564 50 10,0 100 440,00 50583 50 8,0 100 380,00 50602 50 5,0 100 380,00 50621 50 3,0 100 380,00 50640 50 2,0 100 380,00 50659 50 1,0 100 380,00 50678 50 0,8 100 380,00 50697 50 0,6 100 380,00 50716 50 0,4 100 330,00 50735 50 0,2 100 330,00 50754 50 0,1 100 800,00 50792 50 0,08 100 860,00 50773 50 0,05 100 860,00 50811 50 0,03 100 860,00 nr art. Ø wielkość porów opak. cena mm μm sztuk Euro 15522 13 2,0 100 250,00 15523 13 3,0 100 250,00 15524 13 4,0 100 250,00 15525 13 5,0 100 250,00 15526 13 6,5 100 250,00 15527 13 8,0 100 250,00 15528 13 10,0 100 250,00 15529 13 12,0 100 250,00 15530 13 14,0 100 250,00 15531 13 16,0 100 250,00 15532 13 18,0 100 250,00 15533 25 2,0 100 280,00 15534 25 3,0 100 280,00 15535 25 4,0 100 280,00 15536 25 5,0 100 280,00 15537 25 6,5 100 280,00 15538 25 8,0 100 280,00 15539 25 10,0 100 280,00 15540 25 12,0 100 280,00 15541 25 14,0 100 280,00 15542 25 16,0 100 280,00 15543 25 18,0 100 280,00 THOMAPOR ® - komory chemotaksyjne Typ: BIOFIL-GFC 2556/CX Własności produktu: • Komory precyzyjne do membran 13 mm z obojętnych biologicznie, nietoksycznych materiałów plastycznych szkła akrylowego (przejrzysty) i POM (biały), polerowane powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne do redukcji skażeń (kontaminacji) bez pierścieni uszczelniających. Dwie sprawdzone komory: komora-Blind- Well z jednym otworem i komora Boyden z dwoma otworami. 15 522 15 522 THOMAPOR ® -membrany filtracyjne z porami kapilarnymi z PC do chemotaksyjnych badań Typ: BIOFIL-GFC 2180 Własności produktu: • Membrany specjalne do badań chemotaksyjnych, wielkości standardowe o typowych rozmiarach z prostymi, cylindrycznymi porami, bez środka powierzchniowo czynnego; szczególnie do zastosowań w komorach Chemotaxis-THOMAPOR ® (nr art. 15544 do 15548) 15 544 15 544 nr art. typ Ø objętość objętość powierz- opak. cena komory komory chnia górnej dolnej filtru mm μl μl mm 2 sztuk Euro 15544 Blind Well 4,7 200 25 18 1 185,00 15545 Blind Well 4,7 200 100 18 1 185,00

TECHNIKA ROZDZIAŁU Filtry okrągłe i membrany nr art. typ Ø objętość objętość powierz- opak. cena komory komory chnia górnej dolnej filtru mm μl μl mm 2 sztuk Euro 15546 Blind Well 4,7 200 200 18 1 185,00 15547 Blind Well 8,0 800 200 50 1 185,00 15548 Boyden 8,0 560 1500 50 1 500,00 THOMAPOR ® - membrany filtrujące z porami kapilarnymi z poliesteru System: RTA-PE 1350 Zastosowanie: • filtracja sterylna • filtracja cieczy agresywnych • dokładne czyszczenie rozpuszczalników i warstw światłoczułych • analiza aerozolu i badania kurzu • zbiór cząsteczek do badań REM Własności produktu: • dokładnie zdefiniowane wielkości pór i ich struktur • dokładnie zdefiniowane Cutt-off (oddzielenie) • brak przechodzenia mediów • gładka powierzchnia do analiz SEM i TEM • brak higroskopijności • cienki, minimalna nasiąkliwość płynami • minimalna absorpcja • minimalna adsorpcja • mocny a mimo to giętki • do wielokrotnych sterylizacji w autoklawach • hydrofilia, kompatybilne biologicznie membrany do filtrów, z wytrzymałej, dwuosiowo rozciąganej folii poliestrowej z dużym zagęszczeniem i jednolitą średnicą porów, mała wolna powierzchnia z minimalnym wiązaniem protein i barwników, i ekstremalnie niską zawartością ługowanych substancji. Obciążalne termicznie do +150°C, w stanie naprężonym nadaje się do powtórnej sterylizacji w autoklawach, sterylizacja parą lub chemicznie za pomocą formaldehydów, chloranów, nadtlenku wodoru, kwasu nadoctowego lub tlenku etylenu • kompaktowa (zwarta) struktura membran jest bardzo stabilna do tego stopnia, że membrany filtrujące z porami kapilarnymi z poliesteru THOMAPOR ® można chwycić bez ich uszkodzenia pincetami z wygładzo – nego metalu lub tworzywa sztucznego. Mogą one być zastosowane także w odpowiednich przyrządach do mikrofiltracji bez dodatkowych podkładów z tkanin. Przy odpowiednim wsparciu membran osiągalne są różnice ciśnień do 300 bar. • charakterystyka chemiczna: Odporny chemicznie w zakresie pH od 2 do 12, krótkotrwale pomiędzy 1 i 14, na rozpuszczalniki jak alifatyczne, aromatyczne i halogenizowane węglowodory, także benzynę, benzol, metylobenzen, ksyleny, czterowodoronaftalen, chlorobenzol, trichloretylen i porchloretylen, alkohole, także glikole jak i alkohol benzylowy, aldehydy, ketony, etery, fosforan trikrezylu, benzylbenzoat, kwasy organiczne, także kwas mrówkowy (50%) i kwas octowy (100%), bezwodnik kwasu octowego, aminy, także aromatyczne jak anilina i pirydyna, dwumetyloformamid, dimetyloacetamid, sulfotlenek dimetylu, nitrobenzolu, rozcieńczone kwasy mineralne także kwas azotowy (30%), kwas solny (20%), kwas siarkowy (25%), kwas fluorowodorowy (35%) kwas fosforowy (85%), rozcieńczone ługi, także wodorotlenek potasu (5%), wodorotlenek sodu (5%) I amoniak (5%) jak też wiele stosownych technicznych form, zB: warstwa światłoczuła, wywoływacze alkoholowe wyciągi roślinne i inne. THOMAPOR ® - membrany filtracyjne z porami kapilarnymi z poliesteru nie są odporne na skoncentrowane kwasy i ługi jak i halogenizowane fenole. Własności techniczne: FILTRACJA • grubość: 8-23 μm • ciśnienie rozrywania: >10 bar • ciążar (tara): 1 mg/cm 3 • ciężar specjalny: 1,39 g/ cm 3 • termozgrzewalny w zakresie temperatur: +250 do +280°C • temp. maksymalna: +150°C • palność: powolne palenie • ciężar popiołu: 1,0 μg/cm 3 • porowatość: 5-10% • gęstość porów: 10 5 -6x10 8 porów/cm 3 • struktura powierzchni: płaska i gładka • właściwość optyczna: przejrzysta • higroskopijność: higroskopijny • zwalnianie włókien: nie ma miejsca • nadaje się do sterylizacji w autoklawach: tak • absorpcja wody: 0,5 ciężar % • biologiczna kompatybilność: obojętny 48 095 48 095 nr art. Ø porowatość wielkość porów grubość opak. cena mm % μm μm sztuk Euro 48095 13 15 10 10 100 150,00 48096 13 15 8 11 100 150,00 48097 13 10 5 10 100 170,00 48098 13 15 3 18 100 170,00 48099 13 15 2 18 100 200,00 48100 13 10 1 10 100 170,00 48101 13 10 0,8 10 100 170,00 48102 13 10 0,6 10 100 170,00 48103 13 10 0,4 10 100 140,00 48104 13 10 0,2 10 100 140,00 48105 13 10 0,1 8 100 220,00 48106 13 10 0,08 8 100 330,00 48107 13 8 0,05 8 100 330,00 48108 13 5 0,03 8 100 330,00 48109 25 15 10 10 100 190,00 48110 25 15 8 11 100 190,00 48111 25 10 5 10 100 190,00 48112 25 15 3 18 100 190,00 48113 25 15 2 18 100 190,00 48114 25 10 1 10 100 190,00 48115 25 10 0,8 10 100 190,00 48116 25 10 0,6 10 100 190,00 48117 25 10 0,4 10 100 170,00 48118 25 10 0,2 10 100 170,00 48119 25 10 0,1 8 100 350,00 48120 25 10 0,08 8 100 500,00 48121 25 8 0,05 8 100 500,00 48122 25 5 0,03 8 100 500,00 48123 37 15 10 10 100 230,00 48124 37 15 8 11 100 230,00 48125 37 10 5 10 100 230,00 48126 37 15 3 18 100 230,00 48127 37 15 2 18 100 230,00 48128 37 10 1 10 100 230,00 48129 37 10 0,8 10 100 230,00 48130 37 10 0,6 10 100 230,00 THOMAPOR ® 23

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten