Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Filtry okrągłe i membrany nr art. Ø wielkość przepływ punkt ciśnienie opak. cena porów powierza 2 Bubbie`go 1 niszczące mm μm bar bar sztuk Euro 49103 25 0,2 3,5 1,5 1,5 25 130,00 49104 47 0,2 3,5 1,5 1,5 25 175,00 49105 50 0,2 3,5 1,5 1,5 25 195,00 1 dla izopropanolu 2 l/min x cm 2 x bar THOMAPOR ® - High-Tech filtr z porami kapilarnymi System:RTA-poliester/PTFE Zastosowanie: • filtracja sterylna • przewietrzanie sterylne i gazowanie Własności produktu: • Higroskopijne, kompatybilne biologicznie membrany poliestrowe do filtrów powlekane PTFE, grubość membrany 23 μm; nadaje się do sterylizacji chemicznej w autoklawach i sterylizacji promieniami gama, duże zagęszczenie porów-porowatość 15% i duży współczynnik filtracji. Opakowanie: po 3 w formacie A4 (29,5x21) • współczynnik przepływu dla: woda przy 0,5 bar: przy 0,2 μm filtr: ok. 0,02 l pro min/cm 2 przy 0,45 μm filtr: ok. 0,04 l pro min/cm 2 przy 0,8 μm filtr: ok. 0,13 l pro min/cm 2 przy 1,2 μm filtr: ok. 0,20 l pro min/cm 2 przy 3,0 μm filtr: ok. 0,52 l pro min/cm 2 przy 5,0 μm filtr: ok. 0,78 l pro min/cm 2 przy 10 μm filtr: ok. 1,03 l pro min/cm 2 • Buble-Point: przy 0,2 μm filtr: przy 0,45 μm filtr: przy 0,8 μm filtr: przy 1,2 μm filtr: przy 3,0 μm filtr: przy 5,0 μm filtr: przy 10 μm filtr: • temperatura maks: • sterylizacja: ok. 2,1 bar ok. 1,1 bar ok. 0,7 bar ok. 0,4 bar ok. 0,2 bar ok. 0,14 bar < 0,14 bar +85°C chemiczna FILTRACJA 15 051 15 051 nr art. Ø wielkość porów opak. cena mm μm sztuk Euro 49 106 49 106 nr art. odcinek wielkość przepływ punkt ciśnienie opak. cena porów powierza 2 Bubbie`go 1 niszczące mm μm bar bar sztuk Euro 49106 A4 0,2 3,5 1,5 1,5 3 240,00 1 dla izopropanolu 2 l/min x cm 2 x bar THOMAPOR ® - okrągłe filtry do płynów z polimeruakrylowego System:BIOFIL-MT-X Zastosowanie: • filtracja klarowna i drobna wodnych roztworów w zakresie biologicznym i ochrony środowiska Własności produktu: • Higroskopijny filtr okrągły na bazie włókien polimerowych o wielkości porów między 0,2 i 10 μm osnowa nietkana, kompatybilny biologicznie, certyfikat: zgodnie z USP Class VI-121 „Plastic Tests“ dobra odporność chemiczna, nie nadaje się do sterylizacji w autoklawach. Własności techniczne: • materiał: włókna kopolimeru akrylowego • grubość: < 130 μm • dostarczanie są membrany filtracyjne 0,2; 0,45; 0,8; 1,2; o wielkościach porów : 3,5 lub 10 μm 15051 13 0,2 25 40,00 15052 25 0,2 25 50,00 15053 37 0,2 25 65,00 15054 47 0,2 25 65,00 15055 50 0,2 25 70,00 15056 90 0,2 25 170,00 15057 142 0,2 25 290,00 15059 13 0,45 25 40,00 15060 25 0,45 25 50,00 15061 37 0,45 25 65,00 15062 47 0,45 25 65,00 15063 50 0,45 25 70,00 15064 90 0,45 25 170,00 15065 142 0,45 25 290,00 15067 13 0,8 25 40,00 15068 25 0,8 25 50,00 15069 37 0,8 25 65,00 15070 47 0,8 25 65,00 15071 50 0,8 25 70,00 15072 90 0,8 25 170,00 15073 142 0,8 25 290,00 15075 13 1,2 25 40,00 15076 25 1,2 25 50,00 15077 37 1,2 25 65,00 15078 47 1,2 25 65,00 15079 50 1,2 25 70,00 15080 90 1,2 25 170,00 15081 142 1,2 25 290,00 15083 13 3 25 40,00 15084 25 3 25 50,00 15085 37 3 25 65,00 15086 47 3 25 65,00 15087 50 3 25 70,00 26 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Filtry okrągłe i membrany nr art. Ø wielkość porów opak. cena mm μm sztuk Euro 15088 90 3 25 170,00 15089 142 3 25 290,00 15091 13 5 25 40,00 15092 25 5 25 50,00 15093 37 5 25 65,00 15094 47 5 25 65,00 15095 50 5 25 70,00 15096 90 5 25 170,00 15097 142 5 25 290,00 15099 13 10 25 40,00 15100 25 10 25 50,00 15101 37 10 25 65,00 15102 47 10 25 65,00 15103 50 10 25 70,00 15104 90 10 25 170,00 15105 142 10 25 290,00 THOMAPOR ® - krążki filtrujące z PVC Zastosowanie: • do uzyskania bardzo czystej wody o jakości 1-18 Megaohm • filtracja mikro, zawiesin skrobi, żywic, węgli aktywnych, osady protein, siarczany baru, kwasy krzemowe bakterie i zarodniki zostają całkowicie zatrzymane tak, że woda i powietrze do enzymów, sterylne pomieszczenia i bakteriologiczne receptury mogą zostać sterylnie przygotowane. Do gromadzenia prób kurzu z powietrza • w przemyśle artykułów żywnościowych i napojów jak i w farmaceutyce • filtracja wody do picia • do filtracji materiałów organicznych i odzyskiwanie metali szlachetnych z kąpieli galwanicznych • przygotowanie do osmozy odwróconej Ogólne własności produktu: • duża dokładność filtracji: Filtry membranowe mają równomierne rozlokowanie wielkości porów stąd duża precyzja filtracji • szeroki zakres wielkości porów: Dostarczane są membrany o wielkościach porów 0,2; 0,4; i 0,9 μm Kontrolowane wielkości porów określane są przez „Mercury intrusion” i „ buble-point test” • giętkość i wysoka stabilność mechaniczna: Filtry membranowe zachowują swoje własności fizyczne także przy mocno zmienionych warunków produkcji • bez zmian formy przy próbie wrzenia: Fizyczne właściwości filtrów do membran nie zostają naruszone także podczas dłuższych wpływów gotującej się wody. • sterylizacja w autoklawach: Filtry do membran są odporne na wysoką temperaturę do 125°C i niewrażliwe na powszechne metody sterylizacji gorącej jak sterylizacja w autoklawach i in- situ gorącą parą. Ogólne własności techniczne: • temperatur maks.: • zakres pH: • odporność na gorące powietrze: do +125°C +90°C, krótkotrwale do 105°C 1-12 przy +35°C THOMAPOR ® - krążki filtrujące 94 471 94 471 FILTRACJA nr art. Ø wielkość porów opak. cena mm μm sztuk Euro 94471 13 0,2 50 35,00 94472 13 0,4 50 35,00 94473 13 0,9 50 35,00 94421 25 0,2 50 45,00 94422 25 0,4 50 45,00 94423 25 0,9 50 45,00 94425 47 0,2 50 80,00 94426 47 0,4 50 80,00 94427 47 0,9 50 80,00 94475 50 0,2 50 90,00 94476 50 0,4 50 90,00 94477 50 0,9 50 90,00 94435 55 0,2 50 100,00 94439 55 0,4 50 100,00 94454 55 0,9 50 100,00 94436 70 0,2 25 65,00 94440 70 0,4 25 65,00 94455 70 0,9 25 65,00 94437 90 0,2 25 90,00 94441 90 0,4 25 90,00 94456 90 0,9 25 90,00 THOMAPOR ® - odcinki filtracyjne z PVC 94 434 94 434 nr art. porowatość wymiary opak. cena μm cm sztuk Euro 94434 0,2 30 x 30 1 192,00 94438 0,4 30 x 30 1 192,00 THOMAPOR ® 27

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten