Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Filtry okrągłe i membrany THOMAPOR ® - płyty filtracyjne z PVC 94 447 94 447 nr art. wielkość szerokość długość opak. cena porów μm cm m sztuk Euro 94447 0,2 30 15 1 1118,00 94448 0,4 30 15 1 1118,00 94458 0,9 30 15 1 1118,00 94450 0,2 60 15 1 2043,00 94451 0,4 60 15 1 2043,00 94459 0,9 60 15 1 2043,00 THOMAPOR ® -High-Tech filtry okrągłe z PVDF System:BIOFIL-PV-I Zastosowanie: • filtracja czysta i drobna roztworów i gazów w zakresie analityki chemicznej Własności produktu: • bardzo odporny chemicznie, minimalnie hydrofobowy filtr okrągły bez elementów podtrzymujących, biologicznie kompatybilny, nie zawierający wyługowanych części składowych. Własności techniczne: • materiał: PVDF (polifluorek winylidenu) • grubość: ok. 180 μm • wielkość porów: 0,2; lub 0,45 μm • współczynnik przepływu dla woda przy 0,7 bar przy 0,2 μm filtr: ok. 3 ml pro min/cm 2 przy 0,45 μm filtr: ok. 13 ml pro min/cm 2 • powietrze przy 0,7 bar przy 0,2 μm filtr: ok. 1 000 ml pro min/cm 2 przy 0,45 μm filtr: ok. 2 000 ml pro min/cm 2 • Buble-Point: przy 0,2 μm filtr: ok. 2,3 bar przy 0,45 μm filtr: ok. 1,4 bar • temperatura maks: +100°C • sterylizacja: możliwa w autoklawach FILTRACJA nr art. Ø mm wielkość porów μm opak. sztuk cena Euro 15220 25 0,2 25 60,00 15221 37 0,2 25 75,00 15222 47 0,2 25 85,00 15223 50 0,2 25 90,00 15224 90 0,2 25 215,00 15225 142 0,2 25 290,00 15227 13 0,45 25 55,00 15228 25 0,45 25 60,00 15229 37 0,45 25 75,00 15230 47 0,45 25 85,00 15231 50 0,45 25 90,00 15232 90 0,45 25 215,00 15233 142 0,45 25 290,00 THOMAPOR ® -High-Tech filtry okrągłe z PVDF System: BIOFIL-PV-O Zastosowanie: • drobna filtracja roztworów i gazów w zakresie analityki chemicznej i techniki laboratoryjnej Własności produktu: • bardzo odporny chemicznie, hydrofobowy filtr okrągły bez elementów podtrzymujących, biologicznie kompatybilny, nie zawierający wyługowanych części składowych. Własności techniczne: • materiał: PVDF (polifluorek winylidenu) • grubość: ok. 180 μm • wielkość porów: 0,45 μm • współczynnik przepływu dla powietrza: dla powietrza przy 0,7 bar: ca. 2 000 ml pro min/cm 2 15 235 15 235 nr art. Ø mm wielkość porów μm opak. sztuk cena Euro 15235 13 0,45 25 75,00 15236 25 0,45 25 85,00 15237 37 0,45 25 95,00 15238 47 0,45 25 100,00 15239 50 0,45 25 105,00 15240 90 0,45 25 290,00 15241 142 0,45 25 570,00 THOMAPOR ® -membrany do filtrów z TFE Typ: SVX 15 219 15 219 nr art. Ø mm wielkość porów μm opak. sztuk cena Euro 15219 13 0,2 25 55,00 Zastosowanie: • membrany do filtrowania mediów krytycznych w laboratoriach i procesowej. Membrany z TFE THOMAPOR ® spełniają największe wymogi i zostają zastosowane w powiązaniu z THOMAPOR ® uchwytami do filtrów z PTA 28 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Filtry okrągłe i membrany Własności produktu: • Materiał ten odporny jest na najsilniejsze organiczne i nieorganiczne związki. • temperatura prób wzg. procesowa do +260°C jak i temperatura w okolicy punktu zamarzania nie stanowią problemu. • membrany wykazują homogeniczną strukturę komórkową; materiał to czysta żywica TFE, tak mocno sprząśnięta, że jest niemożliwe rozpuszczenie włókien membrany lub cząsteczek • z uwagi na strukturę membrany nadają się bardzo dobrze zarówno do głębokiej jak i powierzchniowej filtracji • dla filtracji powietrza, gazów i aerozoli szczególnie interesujące membrany do filtrów THOMAPOR® typu SVX 72 546 72 546 nr art. Ø wielkość porów grubość opak. cena mm μm mm sztuk Euro 72546 47 0,2 0,65 10 90,00 72547 47 0,45 0,07 10 90,00 72537 47 1 - 2 0,25 10 78,00 72538 47 5 - 6 0,10 10 78,00 72539 47 20 - 30 0,14 10 78,00 72540 50 1 - 2 0,25 10 78,00 72541 50 5 - 6 0,10 10 78,00 72542 50 20 - 30 0,14 10 78,00 72543 50 30 - 60 0,20 10 78,00 FILTRACJA nr art. Ø wielkość porów grubość opak. cena mm μm mm sztuk Euro 15310 13 1 - 2 250 25 75,00 15311 25 1 - 2 250 25 85,00 15312 37 1 - 2 250 25 95,00 15313 47 1 - 2 250 25 105,00 15314 50 1 - 2 250 25 110,00 15315 54 1 - 2 250 25 110,00 15316 90 1 - 2 250 25 255,00 15317 142 1 - 2 250 25 510,00 15318 13 3 - 4 200 25 75,00 15319 25 3 - 4 200 25 85,00 15320 37 3 - 4 200 25 95,00 15321 47 3 - 4 200 25 105,00 15322 50 3 - 4 200 25 110,00 15323 54 3 - 4 200 25 110,00 15324 90 3 - 4 200 25 255,00 15325 142 3 - 4 200 25 510,00 15302 13 4 - 5 150 25 75,00 15303 25 4 - 5 150 25 85,00 15304 37 4 - 5 150 25 95,00 15305 47 4 - 5 150 25 105,00 15306 50 4 - 5 150 25 110,00 15307 54 4 - 5 150 25 110,00 15308 90 4 - 5 150 25 255,00 15309 142 4 - 5 150 25 510,00 15294 13 5 - 6 100 25 75,00 15295 25 5 - 6 100 25 85,00 15296 37 5 - 6 100 25 95,00 15297 47 5 - 6 100 25 105,00 15298 50 5 - 6 100 25 110,00 15299 54 5 - 6 100 25 110,00 15300 90 5 - 6 100 25 255,00 15301 142 5 - 6 100 25 510,00 THOMAPOR ® -membrany do precyzyjnych filtrów okrągłych z PTFE System: BIOFIL-PX-PG Zastosowanie: • filtracja gazów i płynów w trudnych warunkach i do zastosowania w przemyśle Własności produktu: • hydrofobowa, stabilna mechanicznie i obciążalna termicznie membrana do filtrów okrągłych z kompatybilnego biologicznie, nierozkładalnego spieku PTFE bez włókien podtrzymujących, bardzo odporny chemicznie i wytrzymały na rozpuszczalniki, duża objętość porów, ciasno sortowane wielkości porów i znikoma adsorpcja, nie zawierający wyługowanych części składowych. 15 310 15 310 THOMAPOR ® -high-tech membrany do filtrów okrągłych z PTFE System:BIOFIL-PX-SU Zastosowanie: • drobna filtracja chemicznie agresywnych cieczy i rozpuszczalników, także zawierających halogeny • sterylizacja • czyszczenie gazów Własności produktu: hydrofobowa, stabilna mechanicznie i obciążalna termicznie membrana do filtrów okrągłych z kompatybilnego biologicznie, nierozkładalnego PTFE, rozciągany bez włókien wspierających, bardzo odporny chemicznie i wytrzymały na rozpuszczalniki; równomierne i duże zagęszczenie porów, nie zawierający wyługowanych części składowych. Własności techniczne: • materiał: rozciągany PTFE (politetrafluoroetylen) • grubość: 60 do 100 μm • wielkość porów: 0,1; 0,2; 0,45; 0,65; 0,8; 1,2; lub 5 μm • współczynnik przepływu dla Aceton przy 0,9 bar przy 0,1 μm filtr: ok. 30 ml pro min/cm 2 przy 0,2 μm filtr: ok. 60 m l pro min/cm 2 przy 0,45 μm filtr: ok. 130 ml pro min/cm 2 przy 0,65 μm filtr: ok. 190 ml pro min/cm 2 przy 0,8 μm filtr: ok. 270 ml pro min/cm 2 THOMAPOR ® 29

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten