Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Tkaniny na sita, sukna do filtracji, włókniny i maty FILTRACJA Własności produktu: • dobre odporność na ścieranie • nie rozciągają się w stanie mokrym • odporne na promieniowanie UV • dobre zachowanie koloru • trudno palne • bardzo dobre własności elastyczne i nieprzesiąkliwe • dobra odporność w całkowitym zakresie pH • bardzo dobra stabilność kształtu Własności techniczne: • materiał: PVDC (polichlorek winylidenu); • zakres temperatur: +80°C, krótkotrwale do +115°C • temperatura mięknienia: +116 do +137°C • wchłanianie wilgotności: >0,01% • wydłużenie przy zerwaniu: 20-30% w zależności od grubości włókna Zastosowanie: Tkaniny na sita i do filtracji Ogólne własności produktu: • jedno-włókienkowa przędza poliestrowa odznacza się wysoką jakością tkania, precyzją i regularnością wielkości oczek. Tkanina jest niewrażliwa na wibracje, nie wykazuje zmęczenia po wpływem ruchów oscylacyjnych i przy zginaniu. Nie jest łamliwa i cechuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie i elastycznością. Odporność na temperaturę w przedziale -175°C do 150°C, odporność w wysokiej, suchej temperaturze długotrwałej do 150°C. Poliester jest odporny na większość kwasów jak i słabe zasady i rozpuszcza się w silnych zasadach w wysokich temperaturach, jest odporny na rozpuszczalniki organiczne oprócz gorących roztworów fenolu, dwumetyloformamidu, nitrobenzenu, dichlorbenzenu i metylofenolu. THOMAPOR ® -tkaniny z poliesteru na sita -krążki Własności techniczne: • odcinki: 20x29 cm 30 2912 30 2912 nr art. wielkość Ø włókna pow. twardość odcinek cena oczka μm otwarta μm cm EURO μm % 302912 3500 1500 49 2760 25 x 25 60,00 302913 2200 900 50 1656 25 x 25 65,00 302914 2000 600 59 1000 25 x 25 55,00 302915 1200 380 58 700 25 x 25 55,00 302916 950 300 61 550 25 x 25 55,00 302917 700 380 42 700 25 x 25 55,00 302918 600 380 37 780 25 x 25 55,00 302919 600 300 44 550 25 x 25 55,00 302920 500 230 47 425 25 x 25 55,00 302921 450 200 48 370 25 x 25 55,00 302922 400 230 40 425 25 x 25 55,00 302923 3500 1500 49 2760 50 x 50 155,00 302924 2200 900 50 1656 50 x 50 160,00 302925 2000 600 59 1000 50 x 50 125,00 302926 1200 380 58 700 50 x 50 125,00 302927 950 300 61 550 50 x 50 125,00 302928 700 380 42 700 50 x 50 125,00 302929 600 380 37 780 50 x 50 125,00 302930 600 300 44 550 50 x 50 125,00 302931 500 230 47 425 50 x 50 125,00 302932 450 200 48 370 50 x 50 125,00 302933 400 230 40 425 50 x 50 125,00 302934 3500 1500 49 2760 100 x 100 335,00 302935 2200 900 50 1656 100 x 100 390,00 302936 2000 600 59 1000 100 x 100 285,00 302937 1200 380 58 700 100 x 100 285,00 302938 950 300 61 550 100 x 100 285,00 302939 700 380 42 700 100 x 100 285,00 302940 600 380 37 780 100 x 100 285,00 302941 600 300 44 550 100 x 100 285,00 302942 500 230 47 425 100 x 100 285,00 302943 450 200 48 370 100 x 100 285,00 302944 400 230 40 425 100 x 100 285,00 THOMAPOR ® -tkaniny z poliesteru na sita 95 801 95 801 nr art. wielkość oczka pow. otwarta Ø nitki grubość cena μm % μm μm EURO 95801 4000 64,0 1000 2100 44,00 95802 3000 62,0 800 1480 47,00 95803 2200 37,4 800 1450 47,00 95804 2000 64,0 500 950 47,00 95805 1600 61,0 450 840 47,00 95806 1410 49,0 600 1300 47,00 95807 1000 44,5 500 1000 47,00 95808 840 46,0 400 785 47,00 95809 800 54,5 280 520 47,00 95810 710 45,0 350 745 47,00 95811 590 39,5 350 750 47,00 95812 500 48,0 220 385 47,00 95813 400 48,0 180 335 47,00 95814 300 46,0 143 245 47,00 95815 250 39,0 152 290 47,00 95816 200 43,0 104 170 47,00 95817 150 40,5 86 140 47,00 95818 100 32,0 77 125 47,00 95819 90 31,0 72 115 47,00 95820 80 32,0 62 90 49,00 95821 73 39,5 43 165 49,00 95822 59 33,0 44 65 49,00 95823 51 33,0 38 160 49,00 95824 40 25,0 40 60 64,00 95825 33 20,5 40 60 67,00 95826 31 16,5 46 75 72,00 95827 20 12,5 37 60 100,00 95828 11 5,0 38 60 110,00 38 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Tkaniny na sita, sukna do filtracji, włókniny i maty FILTRACJA THOMAPOR ® -tkaniny z poliestru na sita-krążki Własności techniczne: • rolki: 100x102 cm 95 830 95 830 nr art. wielkość oczka pow. otwarta Ø nitki grubość cena μm % μm μm EURO 95830 4000 64,0 1000 2100 187,00 95831 3000 62,0 800 1480 167,00 95832 2200 37,4 800 1450 167,00 95833 2000 64,0 500 950 167,00 95834 1600 61,0 450 840 167,00 95835 1410 49,0 600 1300 177,00 95836 1000 44,5 500 1000 167,00 95837 840 46,0 400 785 167,00 95838 800 54,5 280 520 167,00 95839 710 45,0 350 745 167,00 95840 590 39,5 350 750 167,00 95841 500 48,0 220 385 167,00 95842 400 48,0 180 335 167,00 95843 300 46,0 143 245 167,00 95844 250 39,0 152 290 167,00 95845 200 43,0 104 170 167,00 95846 150 40,5 86 140 167,00 95847 100 32,0 77 125 167,00 95848 90 31,0 72 115 177,00 95849 80 32,0 62 90 177,00 95850 73 39,5 43 165 177,00 95851 59 33,0 44 65 192,00 95852 51 33,0 38 160 205,00 95853 40 25,0 40 60 261,00 95854 33 20,5 40 60 292,00 95855 31 16,5 46 75 356,00 95856 20 12,5 37 60 407,00 95857 11 5,0 38 60 458,00 THOMAPOR ® -tkaniny z poliesteru na sita-wykrojniki okrągłe Własności techniczne: • format: 95 858 95 858 wytłaczane wykrojniki okrągłe nr art. Ø wielkość pow. Ø nitki grubość opak. cena mm oczka otwarta μm μm szt. EURO μm % 95858 13 11 5,0 38 60 100 110,00 95859 13 20 12,5 37 60 100 110,00 95860 13 31 16,5 46 75 100 110,00 95861 13 40 25,0 40 60 100 110,00 95862 13 59 33,0 44 65 100 110,00 95863 13 80 32,0 62 90 100 110,00 95864 13 100 32,0 77 125 100 110,00 95865 13 200 43,0 104 170 100 110,00 95866 13 300 46,0 143 245 100 110,00 95867 13 500 48,0 220 385 100 110,00 95868 13 710 45,0 350 745 100 110,00 95869 13 800 54,5 280 520 100 110,00 95870 13 1000 44,5 500 1000 100 110,00 95873 25 11 5,0 38 60 100 130,00 95874 25 20 12,5 37 60 100 130,00 95875 25 31 16,5 46 75 100 130,00 95876 25 40 25,0 40 60 100 200,00 95877 25 59 33,0 44 65 100 110,00 95878 25 80 32,0 62 90 100 110,00 95879 25 100 32,0 77 125 100 110,00 95880 25 200 43,0 104 170 100 110,00 95881 25 300 46,0 143 245 100 110,00 95882 25 500 48,0 220 385 100 110,00 95883 25 710 45,0 350 745 100 110,00 95884 25 800 54,5 280 520 100 110,00 95885 25 1000 44,5 500 1000 100 110,00 95886 25 2000 64,0 500 950 100 110,00 95887 25 3360 59,5 1000 2045 100 110,00 95888 47 11 5,0 38 60 100 170,00 95889 47 20 12,5 37 60 100 170,00 95890 47 31 16,5 46 75 100 170,00 95891 47 40 25,0 40 60 100 170,00 95892 47 59 33,0 44 65 100 120,00 95893 47 80 32,0 62 90 100 120,00 95894 47 100 32,0 77 125 100 120,00 95895 47 200 43,0 104 170 100 120,00 95896 47 300 46,0 143 245 100 120,00 95897 47 500 48,0 220 385 100 120,00 95898 47 710 45,0 350 745 100 120,00 95899 47 800 54,5 280 520 100 120,00 95900 47 1000 44,5 500 1000 100 120,00 95901 47 2000 64,0 500 950 100 120,00 95902 47 3360 59,5 1000 2045 100 120,00 95903 50 11 5,0 38 60 100 170,00 95904 50 20 12,5 37 60 100 170,00 95905 50 31 16,5 46 75 100 170,00 95906 50 40 25,0 40 60 100 170,00 95907 50 59 33,0 44 65 100 140,00 95908 50 80 32,0 62 90 100 140,00 95909 50 100 32,0 77 125 100 140,00 95910 50 200 43,0 104 170 100 140,00 95911 50 300 46,0 143 245 100 140,00 95912 50 500 48,0 220 385 100 140,00 95913 50 710 45,0 350 745 100 140,00 95914 50 800 54,5 280 520 100 140,00 95915 50 1000 44,5 500 1000 100 140,00 95916 50 2000 64,0 500 950 100 140,00 95917 50 3360 59,5 1000 2045 100 140,00 95918 76 11 5,0 38 60 100 300,00 95919 76 20 12,5 37 60 100 300,00 THOMAPOR ® 39

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten