Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Tkaniny na sita, sukna do filtracji, włókniny i maty FILTRACJA nr art. Ø wielkość pow. Ø nitki grubość opak. cena mm oczka otwarta μm μm szt. EURO μm % 95920 76 31 16,5 46 75 100 300,00 95921 76 40 25,0 40 60 100 248,00 95922 76 59 33,0 44 65 100 170,00 95923 76 80 32,0 62 90 100 170,00 95924 76 100 32,0 77 125 100 170,00 95925 76 200 43,0 104 170 100 170,00 95926 76 300 46,0 143 245 100 170,00 95927 76 500 48,0 220 385 100 170,00 95928 76 710 45,0 350 745 100 170,00 95929 76 800 54,5 280 520 100 170,00 95930 76 1000 44,5 500 1000 100 170,00 95931 76 2000 64,0 500 950 100 170,00 95932 76 3360 59,5 1000 2045 100 170,00 95933 100 11 5,0 38 60 50 250,00 95934 100 20 12,5 37 60 50 250,00 95935 100 31 16,5 46 75 50 250,00 95936 100 40 25,0 40 60 50 250,00 95937 100 59 33,0 44 65 50 175,00 95938 100 80 32,0 62 90 50 175,00 95939 100 100 32,0 77 125 50 175,00 95940 100 200 43,0 104 170 50 175,00 95941 100 300 46,0 143 245 50 175,00 95942 100 500 48,0 220 385 50 175,00 95943 100 710 45,0 350 745 50 175,00 95944 100 800 54,5 280 520 50 175,00 95945 100 1000 44,5 500 1000 50 175,00 95948107,5 11 5,0 38 60 50 271,00 95949107,5 20 12,5 37 60 50 271,00 95950107,5 31 16,5 46 75 50 271,00 95951107,5 40 25,0 40 60 50 271,00 95952107,5 59 33,0 44 65 50 164,00 95953107,5 80 32,0 62 90 50 164,00 95954107,5 100 32,0 77 125 50 164,00 95955107,5 200 43,0 104 170 50 164,00 95956107,5 300 46,0 143 245 50 164,00 95957107,5 500 48,0 220 385 50 164,00 95958107,5 710 45,0 350 745 50 164,00 95959107,5 800 54,5 280 520 50 164,00 95960107,5 1000 44,5 500 1000 50 164,00 95978 110 11 5,0 38 60 50 228,00 95979 110 20 12,5 37 60 50 228,00 95980 110 31 16,5 46 75 50 228,00 95981 110 40 25,0 40 60 50 205,00 95982 110 59 33,0 44 65 50 167,00 95983 110 80 32,0 62 90 50 167,00 95984 110 100 32,0 77 125 50 167,00 95985 110 200 43,0 104 170 50 167,00 95986 110 300 46,0 143 245 50 167,00 95987 110 500 48,0 220 385 50 167,00 95988 110 710 45,0 350 745 50 167,00 95989 110 800 54,5 280 520 50 167,00 95990 110 1000 44,5 500 1000 50 167,00 95993 142 11 5,0 38 60 25 254,00 95994 142 20 12,5 37 60 25 254,00 95995 142 31 16,5 46 75 25 254,00 95996 142 40 25,0 40 60 25 228,00 95997 142 59 33,0 44 65 25 190,00 95998 142 80 32,0 62 90 25 190,00 95999 142 100 32,0 77 125 25 190,00 96000 142 200 43,0 104 170 25 190,00 nr art. Ø wielkość pow. Ø nitki grubość opak. cena mm oczka otwarta μm μm szt. EURO μm % 96001 142 300 46,0 143 245 25 190,00 96002 142 500 48,0 220 385 25 190,00 96003 142 710 45,0 350 745 25 190,00 96004 142 800 54,5 280 520 25 190,00 96005 142 1000 44,5 500 1000 25 190,00 96008 200 11 5,0 38 60 25 537,00 96009 200 20 12,5 37 60 25 537,00 96010 200 31 16,5 46 75 25 537,00 96011 200 40 25,0 40 60 25 430,00 96012 200 59 33,0 44 65 25 277,00 96013 200 80 32,0 62 90 25 277,00 96014 200 100 32,0 77 125 25 277,00 96015 200 200 43,0 104 170 25 277,00 96016 200 300 46,0 143 245 25 277,00 96017 200 500 48,0 220 385 25 243,00 96018 200 710 45,0 350 745 25 243,00 96019 200 800 54,5 280 520 25 243,00 96020 200 1000 44,5 500 1000 25 243,00 96048 293 11 5,0 38 60 25 959,00 96049 293 20 12,5 37 60 25 959,00 96050 293 31 16,5 46 75 25 959,00 96051 293 40 25,0 40 60 25 634,00 96052 293 59 33,0 44 65 25 392,00 96053 293 80 32,0 62 90 25 392,00 96054 293 100 32,0 77 125 25 392,00 96055 293 200 43,0 104 170 25 392,00 96056 293 300 46,0 143 245 25 392,00 96057 293 500 48,0 220 385 25 356,00 96058 293 710 45,0 350 745 25 356,00 96059 293 800 54,5 280 520 25 356,00 96060 293 1000 44,5 500 1000 25 356,00 THOMAPOR ® -tkaniny na sita z PA Ogólne własności produktu: • jednowłókienkowa przędza z nylonu (poliamid 6.6), która odznacza się wysoką jakością tkania, precyzją i regularnością wielkości oczek. Tkanina jest niewrażliwa na wibracje, nie wykazuje zmęczenia pod wpływem ruchów oscylacyjnych i przy zginaniu oraz nie jest łamliwa. Tkaninę cechuje bardzo wysoka odporność na ścieranie i elastyczność. • odporność na rozpuszczalniki: dobra odporność na organiczne rozpuszczalniki oprócz dwumetyloformamidu anilanę, cykloheksanon, gorący o-dichlorbenzen, fenol i zimny metyofenol • odporność na kwasy: zniszczenie w zimnym kwasie solnym, siarkowym i mrówkowym itd. w zależności od koncentracji • odporność na alkalia: bardzo dobra odporność na ługi w temperaturze pokojowej • odporność na temperaturę: -40°C do +115°C (zażółcenie i spadek wytrzymałości w zależności od temperatury i czasu działania) THOMAPOR ® -tkaniny na sita z PA Własności techniczne: • odcinki: 20x29 cm 40 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Tkaniny na sita, sukna do filtracji, włókniny i maty FILTRACJA nr art. wielkość oczka pow. otwarta Ø nitki grubość cena μm % μm μm EURO 94 8301 94 8301 nr art. wielkość oczka pow. otwarta Ø nitki grubość cena μm % μm μm EURO 948301 2000 53,0 750 1450 49,00 948311 1000 43,5 515 1040 41,00 948321 700 52,5 265 485 41,00 948331 500 37,5 315 580 41,00 948341 400 38,0 250 450 41,00 948351 300 33,5 215 390 41,00 948361 250 34,0 180 290 41,00 948371 200 33,0 150 265 41,00 948381 150 37,5 95 155 47,00 948391 100 32,0 77 125 47,00 948401 80 37,0 52 180 47,00 948411 60 31,5 47 75 52,00 948421 50 31,0 40 60 52,00 948431 41 31,0 33 50 59,00 948441 30 18,0 41 60 67,00 948451 20 14,0 34 55 85,00 948461 11 6,0 36 65 95,00 948471 5 1,0 37 100 110,00 THOMAPOR ® -tkaniny na sita z PA-rolki Własności techniczne: • rolki: 100x102 cm 94 8302 94 8302 nr art. wielkość oczka pow. otwarta Ø nitki grubość cena μm % μm μm EURO 948302 2000 53,0 750 1450 172,00 948312 1000 43,5 515 1040 146,00 948322 700 52,5 265 485 146,00 948332 500 37,5 315 580 146,00 948342 400 38,0 250 450 146,00 948352 300 33,5 215 390 146,00 948362 250 34,0 180 290 146,00 948372 200 33,0 150 265 146,00 948382 150 37,5 95 155 151,00 948392 100 32,0 77 125 169,00 948402 80 37,0 52 180 192,00 948412 60 31,5 47 75 202,00 948422 50 31,0 40 60 210,00 948432 41 31,0 33 50 292,00 948442 30 18,0 41 60 305,00 948452 20 14,0 34 55 376,00 948462 11 6,0 36 65 404,00 948472 5 1,0 37 100 499,00 THOMAPOR ® -tkaniny na sita z PAkrążki wykrawane Zastosowanie: • Tkaniny na sita i do filtracji Własności techniczne: • format: krążki wykrawane 95 580 95 580 nr art. Ø wielkość pow. Ø nitki grubość opak. cena mm oczka otwarta μm μm szt. EURO μm % 95580 13 5 1,0 37 100 100 110,00 95581 13 11 6,0 36 65 100 110,00 95582 13 20 14,0 34 55 100 110,00 95583 13 30 18,0 41 60 100 110,00 95584 13 41 31,0 33 50 100 103,00 95585 13 50 31,0 40 60 100 103,00 95586 13 60 31,5 47 75 100 103,00 95587 13 80 37,0 52 80 100 103,00 95588 13 100 32,0 77 125 100 103,00 95589 13 150 37,5 95 155 100 103,00 95590 13 200 33,0 150 265 100 103,00 95591 13 700 52,5 265 485 100 103,00 95592 13 1000 43,5 515 1040 100 103,00 95593 13 2000 53,0 750 1450 100 103,00 95594 25 5 1,0 37 100 100 123,00 95595 25 11 6,0 36 65 100 123,00 95596 25 20 14,0 34 55 100 123,00 95597 25 30 18,0 41 60 100 123,00 95598 25 41 31,0 33 50 100 110,00 95599 25 50 31,0 40 60 100 110,00 95600 25 60 31,5 47 75 100 110,00 95601 25 80 37,0 52 80 100 110,00 95602 25 100 32,0 77 125 100 110,00 95603 25 150 37,5 95 155 100 110,00 95604 25 200 33,0 150 265 100 110,00 95605 25 700 52,5 265 485 100 110,00 95606 25 1000 43,5 515 1040 100 110,00 95607 25 2000 53,0 750 1450 100 110,00 95608 47 5 1,0 37 100 100 170,00 95609 47 11 6,0 36 65 100 170,00 THOMAPOR ® 41

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten