Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Tkaniny na sita, sukna do filtracji, włókniny i maty FILTRACJA • wielkość porów: 30-46 μm • przepuszczalność powietrza: 7 l/min/10 cm 2 przy 10 cm SW • udział węgla aktywnego: 50%, odpowiednio 225 g/m 2 nr art. grubość ciężar odcinek opak. cena mm g/m 2 mm szt. EURO 332343 1,30 450 495 x 500 1 72,00 332344 1,30 450 500 x 990 1 120,00 332345 1,30 450 990 x 1000 1 200,00 THOMAPLAST ® -High-tech-włóknina z PE z węglem aktywnym Typ: THOMAPOR ® -Odasorb 286-VGT Zastosowanie: • medyczne systemy do gazowania • maski ochronne i filtrujące na twarz • mechaniczne systemy do oddychania • wojskowe systemy filtracyjne • systemy filtracyjne pomieszczeń sterylnych Własności techniczne: • materiał: PE (polietylen) • kolor: szary • wykonanie: włóknina z węglem aktywnych • wielkość porów: 89-109 μm • przepuszczalność powietrza: 160 l/min/10 cm 2 przy 10 cm sw • udział węgla aktywnego: 30%, odpowiednio 60 g/m 2 nr art. grubość ciężar odcinek opak. cena mm g/m 2 mm szt. EURO 332349 0,85 200 250 x 250 1 58,00 332350 0,85 200 500 x500 1 98,00 332351 0,85 200 1000 x 1000 1 166,00 THOMAPLAST ® -High-tech-włóknina z PE z węglem aktywnym Typ: THOMAPOR ® -Odasorb 1000-VGT Zastosowanie: • medyczne systemy do gazowania • maski ochronne i filtrujące na twarz • mechaniczne systemy do oddychania • wojskowe systemy filtracyjne • systemy filtracyjne pomieszczeń sterylnych Własności techniczne: • materiał: PE (polietylen) • kolor: szary • wykonanie: włóknina z węglem aktywnych • wielkość porów: 160-235 μm • przepuszczalność powietrza: 156 l/min/10 cm 2 przy 10 cm sw • udział węgla aktywnego: 57%, odpowiednio 114 g/m 2 nr art. grubość ciężar odcinek opak. cena mm g/m 2 mm szt. EURO 332352 1,20 200 250 x 250 1 62,00 332353 1,20 200 500 x 500 1 104,00 332354 1,20 200 1000 x 1000 1 176,00 THOMAPLAST ® -maty filtracyjne z poliesteru Typ: THOMAPOR ® -CHAP 102-97 Zastosowanie: • ogrzewanie, klimatyzacja, wietrzenie Własności produktu: • włókna syntetyczne • włókna niełamliwe • progresywna budowa • związany termicznie Własności techniczne: • materiał: PEs (poliester) • kolor: biały • wykonanie: maty włókien syntetycznych (PEs) • zakres temperatur: -15 do +100°C • palność: samogasnący F1 (DIN 53438) 30 1150 30 1139 30 1150 30 1139 nr art. grubość klasa filtru szerokość długość cena mm mm m EURO 301150 12 G2 2000 1 90,00 301151 12 G2 2000 3 202,00 301152 12 G2 2000 5 246,00 301153 20 G3 2000 1 108,00 301154 20 G3 2000 3 254,00 301155 20 G3 2000 5 307,00 301156 25 G4 2000 1 192,00 301157 25 G4 2000 3 430,00 301158 25 G4 2000 5 476,00 301159 16 F5 2000 1 190,00 301160 16 F5 2000 3 374,00 301161 16 F5 2000 5 417,00 THOMAPLAST ® -maty filtracyjne z włókien szklanych Typ: THOMAPOR ® -CHAP 101-97 Zastosowanie: • nadaje się do wszelkiego rodzaju systemów klimatycznych i wentylacji Własności techniczne: • materiał: • kolor: • zakres temperatur: • klasa filtracyjna: nr art. włókna boro krzemionkowe od strony pomieszczenia: białe od strony wlotu powietrza; żółte -15 do +45°C G3 grubość klasa filtru szerokość długość opak. cena mm mm m szt. EURO 301139 25 G3 500 5 1 105,00 301140 25 G3 500 10 1 167,00 301141 25 G3 1500 1 1 105,00 46 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Tkaniny na sita, sukna do filtracji, włókniny i maty FILTRACJA nr art. grubość klasa filtru szerokość długość opak. cena mm mm m szt. EURO 301142 25 G3 1500 5 1 261,00 301143 25 G3 1500 10 1 412,00 301144 50 G3 500 1 1 64,00 301145 50 G3 500 5 1 136,00 301146 50 G3 500 10 1 223,00 301147 50 G3 1500 1 1 151,00 301148 50 G3 1500 5 1 381,00 301149 50 G3 1500 10 1 601,00 THOMAPLAST ® -filtry z włókien szklanych do wychwytywania mgły farby Typ: THOMAPOR ® -CHAP 101-97 Zastosowanie: • wychwytywanie mgły farb w kabinach malarskich i urządzeniach badawczych Własności techniczne: • materiał: włókna boro krzemionkowe • kolor: od strony pomieszczenia: białe od strony wlotu powietrza; zielone • zakres temperatur: maks. +80°C • ilość zatrzymywanej farby: 3500 g/m 2 • palność: niepalne zgodnie z DIN 4102 30 1131 30 1131 nr art. grubość szerokość długość opak. cena mm mm m szt. EURO 301131 50 500 5 1 90,00 301132 50 500 10 1 156,00 301133 50 1000 1 1 72,00 301134 50 1000 5 1 151,00 301135 50 1000 10 1 243,00 301136 50 1500 1 1 98,00 301137 50 1500 5 1 228,00 301138 50 1500 10 1 361,00 filtracyjnego, którego efekt filtracyjny w przeważającej części opiera się na adsorpcji. Tutaj pory filtracyjne mogą być kilkakrotnie większe od zatrzymywanych cząsteczek: przykładowo, do filtracji sterylnej powietrza będzie zastosowany materiał porowaty, którego wielkość porów wynosi około 15 do 40 μm, podczas gdy wielkość wychwytywanych cząsteczek (mikro organizmów) wynosi tylko 1/15 do 1/50 części wielkości porów filtracyjnych. Skuteczną adsorpcję można osiągnąć jednak tylko wtedy, gdy powierzchnia wewnętrzna materiału filtracyjnego jest bardzo duża. Aby otrzymać materiał filtracyjny ze spiekanego grysiku szklanego o dużej powierzchni wewnętrznej, już pojedyncze ziarenko musi posiadać maksymalnie dużą powierzchnię zewnętrzną. Nowe rozwiązanie w tym kierunku przedstawia uniwersalny program filtracyjny boro silikatowy THOMAPOR ® . Tutaj już przy wytwarzaniu ziarna, zostają zastosowane specjalne procesy rozdrabniające, które gwarantują szczególnie dużą powierzchnię zewnętrzną rozdrobnionego ziarenka. Powierzchnia ta zostaje następnie znacznie powiększona poprzez odpowiednią dalszą obróbkę. Uniwersalne filtry boro silikatowe THOMAPOR ® - produkowane są jako okrągłe płytki o średnicach od 5 do 400 mm i dostarczane są w dwóch wykonaniach; szlifowane na średnicę znamionową szlifowane na średnicę znamionową i po obu stronach. Porowatość podzielona jest na 6 kategorii i zawarta jest w granicach 10 do 500 μm i tym samym znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w laboratoriach i przy dużych urządzeniach technicznych. Uniwersalne filtry boro silikatowe THOMAPOR ® - produkowane są ze znanego i sprawdzonego szkła boro silikatowego, szkła Duraglas 50 i szkła SOLIDEX. Składają się one z czystego granulatu szklanego. Maksymalne wielkości porów w μm: • 200-500: rozdzielanie płynów i gazów, podbudowa ciał stałych w systemach przepływu • 150-200: rozdział gazów, rozdział gazów w płynach przy minimalnym ciśnieniu gazu, filtracja najgrubszych osadów • 90-150: filtracja zgruba, filtracja wstępna osadów, rozdział gazów w płynach, rozdział płynów, zgrube filtry gazowe, aparaty ekstrakcyjna dla gruboziarnistych materiałów, podkłady do luźnych warstw filtrów przeciw osadom żelatynowych • 40-90: preparatywna filtracja dokładna, prace przygotowawcze z krystalicznymi osadami, filtracja rtęci • 20-40: filtracja analityczna, prace analityczne z średnio drobnymi osadami, preparatywne prace z drobnymi osadami, filtracja w chemii celulozowej, dokładne filtry gazowe, aparaty ekstrakcyjne do drobnoziarnistych materiałów • 10-20: dokładna filtracja analityczna, prace analityczne z bardzo drobnymi osadami (np. BaSO4, Cu2O) prace przygotowawcze z odpowiednio drobnymi osadami, zawory odcinające i zwrotne do rtęci THOMAPOR ® -uniwersalne krążki filtracyjne boro silikatowe, Typ: G Krążki filtracyjne boro silikatowe i świece THOMAPOR ® -uniwersalny program filtrów boro-silikatowych Ogólne własności produktu: Na efekt filtracyjny ciała porowatego składa się sprawność sita i jego adsorpcja. Jeżeli filtr ma działać jako sito, to jego największe pory muszą być mniejsze niż cząsteczki filtrowanego ciała. Potrzebna ilość cieczy w tym przypadku jest relatywnie mała. Większe ilości przelotowe można osiągnąć przy pomocy materiału 52 559 52 559 nr art. Ø 1 wielkość porów opak. cena mm μm szt. EURO 52559 10 200 - 500 10 57,00 52560 10 150 - 200 10 57,00 52561 10 90 - 150 10 57,00 THOMAPOR ® 47

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten