Aufrufe
vor 4 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Węże, komory, cylindry do dializ Technika rozdziału Filtracja Węże, komory, cylindry do dializ THOMAPOR ® -wąż do dializ Standard Typ: RCT 88-09 Zastosowanie: • odsalanie ochraniające, czyszczenie i koncentracja wrażliwych biologicznie materiałów jak seren, ekstrakty roślinne, hydrolizaty komórkowe i inne • dializa krwi, roztworów białkowych i innych bio-koloidalnych systemów • odsalanie koloidów metalicznych • hodowla kultur bakteryjnych Własności produktu: Wąż do dializ bez szwu, z czystego hydratu celulozowego jako materiału do membran. Średnia wielkość porów 25 Ä, granica nominalna rozdziału wynosi ok. 15000 Daltonów. Długości 5 metrowe typowe w laboratoriach, szerokość na płasko między 25 mm a 152 mm. Własności techniczne: • przenikalność dyfuzyjna dla soli: 2,8 x 10 -4 cm x s -1 , (bezciśnieniowa komora przepływowa: 0,1% wodny roztwór mocznika przy 20°C) • przenikalność mechaniczna: 1,5 x 10 -5 cm x s bar (flotownik mechaniczny 0,1 bar; woda ok. +20°C) • efekt filtracyjny na dekstrany: 60% (1% roztwór dekstryny MG 10 000; 0,1 bar) 84 597 84 597 nr art. szerokość Ø przy specyf. objętość długość cena na płasko napełnieniu napełnienia mm ml/cm m EURO 84597 24 16 2,00 5 43.00 84598 32 21 3,46 5 43.00 84599 34 22 4,15 5 43.00 84600 40 28 4,90 5 47.00 84602 49 34 7,54 5 54.00 84603 53 40 9,07 5 57.00 84604 58 45 10,75 5 57.00 84605 66 50 12,56 5 57.00 84606 70 55 13,85 5 57.00 84607 80 60 19,62 5 57.00 84613 89 69 26,41 5 57.00 84608 102 79 33,17 5 60.00 84609 115 89 41,83 5 94.00 nr art. szerokość Ø przy specyf. objętość długość cena na płasko napełnieniu napełnienia mm ml/cm m EURO 84610 126 122 51,50 1 99.00 84611 141 138 62,18 1 111.00 84612 156 153 73,86 1 118.00 50427 24 16 2,00 1 94.00 50428 32 21 3,46 1 94.00 50429 34 22 4,15 1 94.00 50430 40 28 4,90 1 110.00 50431 44 29 5,72 1 120.00 50432 49 34 7,54 1 128.00 50433 53 40 9,07 1 107.00 50434 58 45 10,75 1 107.00 50435 66 50 12,56 1 107.00 50436 70 55 13,85 1 107.00 50437 80 60 19,62 1 113.00 50438 89 69 26,41 1 119.00 50439 102 79 33,17 1 146.00 50440 115 89 41,83 1 200.00 50441 126 122 51,50 1 249.00 50442 141 138 62,18 1 273.00 50443 156 153 73,86 1 292.00 THOMAPOR ® -wąż do dializ-Rapid Typ: RCT 88-10 • odsalanie ochraniające, czyszczenie i koncentracja wrażliwych biologicznych materiałów jak seren, ekstrakty roślinne, hydrolizaty komórkowe i inne. Własności produktu: • Wąż do dializ bez szwu z czystego hydratu celulozowego jako materiału do membran. Większa gęstość porów i zmniejszona grubość ścianki do zwiększonej szybkości przeprowadzenia dializ o 20% i więcej w stosunku do jakości węży STANDARD przy nie pogorszonej stabilności mechanicznej. Średnia wielkość porów 25 Ä, granica nominalna rozdziału ok. 15 000 Daltonów. • Długość typowa w laboratoriach – 3 m, szerokość na płasko między 4 a 148 mm. Własności techniczne: FILTRACJA • przenikalność dyfuzyjna dla soli: 4,2x10 -4 cm x s -1 (bezciśnieniowe komórki przepływowe:0,1% wodny roztwór mocznikowy: +20°C) • przenikalność mechaniczna: 3,1x10 -5 cm x s -1 bar mieszalnik celkowy 0,1 bar woda przy 20°C: • efekt filtracyjny na dekstrany: 63% (1% roztwór dekstryny, MG 10000; 0,1 bar): 84 567 84 567 2 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Węże, komory, cylindry do dializ nr art. szerokość Ø przy specyf. objętość długość cena na płasko napełnieniu napełnienia mm ml/cm m EURO 84567 4 2,6 0,05 3 62.00 84568 10 6 0,31 3 62.00 84570 25 12 1,13 3 55.00 84571 33 19 2,83 3 55.00 84573 80 51 20,42 3 65.00 84574 99 63 31,16 3 83.00 84575 125 80 50,24 3 86.00 84576 148 94 69,36 15 99.00 504451 4 2,6 0,05 15 232.00 50445 10 6 0,28 15 234.00 50446 25 12 1,13 15 208.00 50447 33 19 2,83 15 208.00 50449 80 51 20,42 15 241.00 50450 99 63 31,16 15 292.00 50451 125 80 50,24 15 306.00 50452 148 94 69,36 15 386.00 THOMAPOR ® -Wąż do dializ -Praktic Typ: VISKING ®- - Membra-Cell Viskose Zastosowanie: • odsalanie ochraniające, czyszczenie i koncentracja wrażliwych biologicznie materiałów jak seren, ekstrakty roślinne, hydrolizaty komórkowe i inne • dializa krwi, roztworów białkowych i innych bio-koloidalnych systemów • odsalanie koloidów metalicznych • hodowla kultur bakteryjnych • jako materiał prezentacyjny w celach szkoleniowych Własności produktu • materiał: bezszwowo wykonany wąż do dializ z regenerowanej celulozy. • własności: sterylizacja możliwa-na mokro lub sucho-do 120°C. Nie powinno się jednak pozwolić na wyschnięcie węża bez uprzedniej jego obróbki rozcieńczonym roztworem gliceryny. • przeciętna średnica porów: 15-20 Ä; (15-20x10-8 cm) • granica nominalna podziału: 10 000-20 000 Daltonów • biochemiczna analiza: oddzielenie nisko i wysoko molekularnych protein i fragmentów kwasu nukleinowego. • konzentracja: roztwory bio-molekuł o ciężarze molekularnym ponad 12 000-15 000 mogą, poprzez zawieszenie w 20% roztworze glikolo-polietylenowym M 2000 szybko i w sposób ochronny zostać zagęszczone. • wymiana soli: roztwory wysoko-molekularnych soli mogą nie tylko zostać uwolnione od soli, lecz poprzez wymianę, może powstać nowe, oczekiwane środowisko jonowe. FILTRACJA nr art. szerokość Ø przy specyf. objętość długość cena na płasko napełnieniu napełnienia mm ml/cm m EURO 84578 23 15 1,77 3 66,00 84579 25 16 2,01 3 66,00 84580 32 20 3,14 3 66,00 84581 40 25 4,91 3 66,00 84582 50 32 8,04 3 66,00 84583 69 44 15,20 3 66,00 84584 80 51 20,42 3 66,00 84585 104 66 34,19 3 66,00 84586 117 75 44,16 2 81,00 84587 133 85 56,72 2 81,00 84588 144 92 66,44 2 81,00 84589 159 101 80,08 2 81,00 50352 69 44 15,20 15,2 154,00 50353 80 51 20,42 15,2 154,00 50354 104 66 34,19 15,2 187,00 50355 117 75 44,16 15,2 226,00 50356 133 85 56,72 15,2 254,00 50357 144 92 66,44 15,2 262,00 50358 159 101 80,08 15,2 280,00 503591 10 6 0,28 30,5 263,00 50359 23 15 1,77 30,5 270,00 50360 25 16 2,01 30,5 286,00 50361 32 20 3,14 30,5 306,00 50362 40 25 4,91 30,5 306,00 50363 69 44 15,20 152,5 958,00 50364 80 51 20,42 152,5 1164,00 50365 104 66 34,19 152,5 1304,00 50366 117 75 49,08 152,5 1499,00 50370 23 15 1,77 305 1702,00 50372 32 20 3,14 305 1874,00 50373 40 25 4,91 305 1442,00 50374 50 32 8,04 305 2633,00 THOMAPOR ® -wąż do dializ «Spezial» z regenerowanej celulozy Zastosowanie: • odsalanie ochraniające, czyszczenie i koncentracja wrażliwych biologicznie materiałów jak seren, roztwory białkowe, ekstrakty roślinne i inne • odsalanie koloidów metalicznych • czyszczenie z cząsteczek protein i kwasu nukleinowego • wymiana elektrolitu w mediach aktywnych biologicznie. • hodowla kultur bakteryjnych • uwalnianie od pirogenów wrażliwych, oddziałujących biologicznie systemów. Własności produktu: Wąż High-Tech do dializ z zakresu wszechstronnych badań biologicznych, wykonany bez szwu, w rolkach z przejrzystego, z bardzo czystego i o molekularnej porowatości materiału do membran, absolutnie wolnego od śladowych cząsteczek metali ciężkich i związków siarki, bardzo niskiej absorpcji protein. Dla systemów nisko i wysoko molekularnych z odpowiednio zdefiniowaną nominalną granicą rozdziału. 84 577 84 577 nr art. szerokość Ø przy specyf. objętość długość cena na płasko napełnieniu napełnienia mm ml/cm m EURO 84577 10 6 0,31 3 66.00 THOMAPOR ® 3

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten