Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU Boro

TECHNIKA ROZDZIAŁU Boro silikatowe filtry krążkowe i świece nr art. Ø 1 wielkość porów opak. cena mm μm szt. EURO 52562 10 40 - 90 10 57,00 52563 10 20 - 40 10 57,00 52564 10 10 - 20 10 64,00 52566 20 200 - 500 10 59,00 52567 20 150 - 200 10 59,00 52568 20 90 - 150 10 59,00 52569 20 40 - 90 10 59,00 52570 20 20 - 40 10 59,00 52571 20 10 - 20 10 75,00 52573 25 200 - 500 10 62,00 52574 25 150 - 200 10 62,00 52575 25 90 - 150 10 62,00 52576 25 40 - 90 10 62,00 52577 25 20 - 40 10 62,00 52578 25 10 - 20 10 72,00 52580 30 200 - 500 10 69,00 52581 30 150 - 200 10 69,00 52582 30 90 - 150 10 69,00 52583 30 40 - 90 10 69,00 52584 30 20 - 40 10 69,00 52585 30 10 - 20 10 80,00 52587 40 200 - 500 10 85,00 52588 40 150 - 200 10 85,00 52589 40 90 - 150 10 85,00 52590 40 40 - 90 10 85,00 52591 40 20 - 40 10 85,00 52592 40 10 - 20 10 92,00 52593 50 200 - 500 10 118,00 52594 50 150 - 200 10 118,00 52595 50 90 - 150 10 118,00 52596 50 40 - 90 10 118,00 52597 50 20 - 40 10 118,00 52598 50 10 - 20 10 138,00 52599 60 200 - 500 6 105,00 52600 60 150 - 200 6 105,00 52601 60 90 - 150 6 105,00 52602 60 40 - 90 6 105,00 52603 60 20 - 40 6 105,00 52604 60 10 - 20 6 132,00 52605 70 200 - 500 3 93,00 52606 70 150 - 200 3 93,00 52607 70 90 - 150 3 93,00 52608 70 40 - 90 3 93,00 52609 70 20 - 40 3 93,00 52610 70 10 - 20 3 120,00 52611 80 200 - 500 3 102,00 52612 80 150 - 200 3 102,00 52613 80 90 - 150 3 102,00 52614 80 40 - 90 3 102,00 52615 80 20 - 40 3 102,00 52616 80 10 - 20 3 132,00 52617 90 200 - 500 3 108,00 52618 90 150 - 200 3 108,00 52619 90 90 - 150 3 108,00 52620 90 40 - 90 3 108,00 52621 90 20 - 40 3 108,00 52622 90 10 - 20 3 147,00 52623 100 200 - 500 1 82,00 52624 100 150 - 200 1 82,00 52625 100 90 - 150 1 82,00 52626 100 40 - 90 1 82,00 52627 100 20 - 40 1 82,00 52628 100 10 - 20 1 108,00 FILTRACJA nr art. Ø 1 wielkość porów opak. cena mm μm szt. EURO 52629 120 200 - 500 1 100,00 52630 120 50 - 200 1 100,00 52631 120 90 - 150 1 100,00 52632 120 40 - 90 1 100,00 52633 120 20 - 40 1 100,00 52634 120 10 - 20 1 120,00 1 szlifowany na śr. nom. THOMAPOR ® -uniwersalne krążki filtracyjne boro silikatowe, dwustronnie szlifowane – Typ: BG 52 637 52 637 nr art. Ø 1 wielkość porów opak. cena mm μm szt. EURO 52637 5 150 - 200 10 85,00 52638 5 90 - 150 10 85,00 52639 5 40 - 90 10 85,00 52640 5 20 - 40 10 85,00 52641 5 10 - 20 10 100,00 52642 10 200 - 500 10 90,00 52643 10 150 - 200 10 90,00 52644 10 90 - 150 10 90,00 52645 10 40 - 90 10 90,00 52646 10 20 - 40 10 90,00 52647 10 10 - 20 10 105,00 52648 20 200 - 500 10 92,00 52649 20 150 - 200 10 92,00 52650 20 90 - 150 10 92,00 52651 20 40 - 90 10 92,00 52652 20 20 - 40 10 92,00 52653 20 10 - 20 10 110,00 52654 25 200 - 500 10 100,00 52655 25 150 - 200 10 100,00 52656 25 90 - 150 10 100,00 52657 25 40 - 90 10 100,00 52658 25 20 - 40 10 100,00 52659 25 10 - 20 10 118,00 52660 30 200 - 500 10 105,00 52661 30 150 - 200 10 105,00 52662 30 90 - 150 10 105,00 52663 30 40 - 90 10 105,00 52664 30 20 - 40 10 105,00 52665 30 10 - 20 10 126,00 52666 40 200 - 500 6 87,00 52667 40 150 - 200 6 87,00 52668 40 90 - 150 6 87,00 52669 40 40 - 90 6 87,00 52670 40 20 - 40 6 87,00 52671 40 10 - 20 6 96,00 48 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Boro silikatowe filtry krążkowe i świece nr art. Ø 1 wielkość porów opak. cena mm μm szt. EURO 52672 50 200 - 500 6 117,00 52673 50 150 - 200 6 117,00 52674 50 90 - 150 6 117,00 52675 50 40 - 90 6 117,00 52676 50 20 - 40 6 117,00 52677 50 10 - 20 6 129,00 52678 60 200 - 500 3 93,00 52679 60 150 - 200 3 93,00 52680 60 90 - 150 3 93,00 52681 60 40 - 90 3 93,00 52682 60 20 - 40 3 93,00 52683 60 10 - 20 3 102,00 52684 70 200 - 500 3 141,00 52685 70 150 - 200 3 141,00 52686 70 90 - 150 3 141,00 52687 70 40 - 90 3 141,00 52688 70 20 - 40 3 141,00 52689 70 10 - 20 3 153,00 52690 80 200 - 500 2 110,00 52691 80 150 - 200 2 110,00 52692 80 90 - 150 2 110,00 52693 80 40 - 90 2 110,00 52694 80 20 - 40 2 110,00 52695 80 10 - 20 2 120,00 52696 90 200 - 500 2 139,00 52697 90 150 - 200 2 139,00 52698 90 90 - 150 2 139,00 52699 90 40 - 90 2 139,00 52700 90 20 - 40 2 139,00 52701 90 10 - 20 2 151,00 52702 100 200 - 500 1 118,00 52703 100 150 - 200 1 118,00 52704 100 90 - 150 1 118,00 52705 100 40 - 90 1 118,00 52706 100 20 - 40 1 118,00 52707 100 10 - 20 1 126,00 52708 120 200 - 500 1 170,00 52709 120 150 - 200 1 170,00 52710 120 90 - 150 1 170,00 52711 120 40 - 90 1 170,00 52712 120 20 - 40 1 170,00 52713 120 10 - 20 1 181,00 1 szlifowany na śr. nom i dwulicowo THOMAPOR ® -uniwersalne spieki do płuczek gazowych Własności techniczne: • materiał: • wykonanie: szkło boro krzemionkowe z otworem 8 mm FILTRACJA nr art. Ø wielkość porów opak. cena mm μm szt. EURO 52715 22/23 150 - 200 10 80,00 52716 22/23 90 - 150 10 80,00 52717 22/23 40 - 90 10 80,00 52718 22/23 20 - 40 10 80,00 52719 22/23 10 - 20 10 100,00 THOMAPOR ® -uniwersalna świeca filtracyjna-mikro Własności techniczne: • materiał: • wykonanie: szkło boro krzemionkowe cylindryczne, bez rury 52 722 52 722 nr art. Ø zewn. długość świecy wielkość porów opak. cena mm mm μm szt. EURO 52722 13 25 150 - 200 2 87,00 52723 13 25 90 - 150 2 87,00 52724 13 25 40 - 90 2 87,00 52725 13 25 20 - 40 2 87,00 52726 13 25 10 - 20 2 100,00 52747 40 95 150 - 200 1 246,00 52748 40 95 90 - 150 1 246,00 52749 40 95 40 - 90 1 246,00 52750 40 95 20 - 40 1 292,00 52751 40 95 10 - 20 1 461,00 THOMAPOR ® -uniwersalna świeca filtracyjna-mikro Własności techniczne: • materiał: • wykonanie: szkło boro krzemionkowe stożkowa, bez rury 52 734 52 734 nr art. Ø zewn. długość świecy wielkość porów opak. cena mm mm μm szt. EURO 52 715 52 715 52734 34 90 150 - 200 1 220,00 52735 34 90 90 - 150 1 220,00 THOMAPOR ® 49

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten