Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Filtr ze spieków i tulejki ekstrakcyjne z PTFE i HDPE FILTRACJA nr art. wielkość brobność porowatość Ø wewn. Ø zewn. długość cena porów μm μm % mm mm cm EURO 12245 40 10 45 40 60 50 174,00 12246 40 10 45 40 60 100 330,00 12247 40 10 45 50 60 25 93,00 12248 40 10 45 50 60 50 174,00 12249 40 10 45 50 60 100 330,00 12250 40 10 45 40 70 25 100,00 12251 40 10 4 40 70 50 195,00 12252 40 10 45 40 70 100 369,00 12253 40 10 45 60 70 25 100,00 12254 40 10 45 60 70 50 195,00 12255 40 10 45 60 70 100 369,00 12256 80 20 45 20 40 25 75,00 12257 80 20 45 20 40 50 141,00 12258 80 20 45 20 40 100 264,00 12259 80 20 45 28 40 25 75,00 12260 80 20 45 28 40 50 141,00 12261 80 20 45 28 40 100 264,00 12262 80 20 45 30 50 25 85,00 12263 80 20 45 30 50 50 159,00 12264 80 20 45 30 50 100 297,00 12265 80 20 45 40 50 25 85,00 12266 80 20 45 40 50 50 159,00 12267 80 20 45 40 50 100 297,00 12268 80 20 45 40 60 25 93,00 12269 80 20 45 40 60 50 174,00 12270 80 20 45 40 60 100 330,00 12271 80 20 45 50 60 25 93,00 12272 80 20 45 50 60 50 174,00 12273 80 20 45 50 60 100 330,00 12274 80 20 45 40 70 25 100,00 12275 80 20 45 40 70 50 195,00 12276 80 20 45 40 70 100 369,00 12277 80 20 45 60 70 25 100,00 12278 80 20 45 60 70 50 195,00 12279 80 20 45 60 70 100 369,00 nr art. wielkość Ø wewn. Ø zewn. długość cena porów μm mm mm cm EURO 52203 250 12,7 19,0 500 78,00 52204 35 12,7 25,4 500 94,00 52205 60 12,7 25,4 500 94,00 52206 100 12,7 25,4 500 94,00 52207 250 12,7 25,4 500 94,00 52208 35 25,4 38,0 500 109,00 52209 60 25,4 38,0 500 109,00 52210 100 25,4 38,0 500 109,00 52211 250 25,4 38,0 500 109,00 52212 35 28,6 35,0 500 102,00 52213 60 28,6 35,0 500 102,00 52214 100 28,6 35,0 500 102,00 52215 250 28,6 35,0 500 102,00 52216 35 39,6 52,4 500 121,00 52217 60 39,6 52,4 500 121,00 52218 100 39,6 52,4 500 121,00 52219 250 39,6 52,4 500 121,00 52220 35 57,2 70,0 500 140,00 52221 60 57,2 70,0 500 140,00 52222 100 57,2 70,0 500 140,00 52223 250 57,2 70,0 500 140,00 52224 35 66,4 76,0 500 148,00 52225 60 66,4 76,0 500 148,00 52226 100 66,4 76,0 500 148,00 52227 250 66,4 76,0 500 148,00 THOMAPOR ® -porowate płyty z UHMW-PE Własności techniczne: • materiał: polietylen z dużą gęstością UHMW-PE • wykonanie: płyty, hydrofobowe THOMAPOR ® -porowate rury z HDPE Własności techniczne: • materiał: • wykonanie: polietylen niskociśnieniowy (HDPE) z dużą gęstością rury bezszwowe i hydrofobowe 52 381 12 135 52 381 12 135 nr art. wielkość grubość wymiary cena porów μm mm mm EURO 52 200 52 200 nr art. wielkość Ø wewn. Ø zewn. długość cena porów μm mm mm cm EURO 52200 35 12,7 19,0 500 78,00 52201 60 12,7 19,0 500 78,00 52202 100 12,7 19,0 500 78,00 52381 10 1,6 100 x 100 49,00 52382 20 1,6 100 x 100 54,00 52383 10 1,6 250 x 250 72,00 52384 20 1,6 250 x 250 77,00 52385 10 1,6 500 x 500 133,00 52386 20 1,6 500 x 500 139,00 52387 10 3,2 100 x 100 62,00 52388 20 3,2 100 x 100 67,00 52389 10 3,2 250 x 250 105,00 52390 20 3,2 250 x 250 110,00 52391 10 3,2 500 x 500 251,00 52392 20 3,2 500 x 500 259,00 52393 10 6,35 100 x 100 75,00 52 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Filtr ze spieków i tulejki ekstrakcyjne z PTFE i HDPE FILTRACJA nr art. wielkość grubość wymiary cena porów μm mm mm EURO 52394 20 6,35 100 x 100 80,00 52395 10 6,35 250 x 250 149,00 52396 20 6,35 250 x 250 156,00 52397 10 6,35 500 x 500 338,00 52398 20 6,35 500 x 500 346,00 nr art. wielkość miałkość porowatość grubość wymiary cena porów μm μm % mm cm EURO 12178 80 20 45 8 50 x 50 305,00 12179 80 20 45 8 100 x 100 936,00 12180 80 20 45 20 25 x 25 197,00 12181 80 20 45 20 50 x 50 596,00 12182 80 20 45 20 100 x 100 1580,00 THOMAPOR ® -mikroporowate płyty spiekane z HDPE Własności techniczne: • materiał: polietylen niskociśnieniowy (HDPE) z dużą gęstością • wykonanie: hydrofobowy, nie pęcznieje w wodzie THOMAPOR ® -porowate płyty z HDPE Własności techniczne: • materiał: • wykonanie: polietylen niskociśnieniowy (HDPE) z dużą gęstością płyty, hydrofobowy nr art. wielkość miałkość porowatość grubość wymiary cena porów μm μm % mm cm EURO 12135 10 2 35 3 25 x 25 95,00 12136 10 2 35 3 50 x 50 277,00 12137 10 2 35 3 100 x 100 834,00 12138 10 2 45 5 25 x 25 95,00 12139 10 2 45 5 50 x 50 277,00 12140 10 2 45 5 100 x 100 834,00 12141 10 2 45 8 25 x 25 105,00 12142 10 2 45 8 50 x 50 305,00 12143 10 2 45 8 100 x 100 936,00 12144 10 2 45 20 25 x 25 197,00 12145 10 2 45 20 50 x 50 596,00 12146 10 2 45 20 100 x 100 1580,00 12147 20 5 35 3 25 x 25 95,00 12148 20 5 35 3 50 x 50 277,00 12149 20 5 35 3 100 x 100 834,00 12150 20 5 45 5 25 x 25 95,00 12151 20 5 45 5 50 x 50 277,00 12152 20 5 45 5 100 x 100 834,00 12153 20 5 45 8 25 x 25 105,00 12154 20 5 45 8 50 x 50 305,00 12155 20 5 45 8 100 x 100 936,00 12156 20 5 45 20 25 x 25 197,00 12157 20 5 45 20 50 x 50 596,00 12158 20 5 45 20 100 x 100 1580,00 12159 40 10 35 3 25 x 25 95,00 12160 40 10 35 3 50 x 50 277,00 12161 40 10 35 3 100 x 100 834,00 12162 40 10 45 5 25 x 25 95,00 12163 40 10 45 5 50 x 50 277,00 12164 40 10 45 5 100 x 100 834,00 12165 40 10 45 8 25 x 25 105,00 12166 40 10 45 8 50 x 50 305,00 12167 40 10 45 8 100 x 100 936,00 12168 40 10 45 20 25 x 50 197,00 12169 40 10 45 20 50 x 50 596,00 12170 40 10 45 20 100 x 100 1580,00 12171 80 20 35 3 25 x 25 95,00 12172 80 20 35 3 50 x 50 277,00 12173 80 20 35 3 100 x 100 834,00 12174 80 20 45 5 25 x 25 95,00 12175 80 20 45 5 50 x 50 277,00 12176 80 20 45 5 100 x 100 834,00 12177 80 20 45 8 25 x 25 105,00 52 228 52 905 52 228 52 905 nr art. wielkość grubość wymiary cena porów μm mm cm EURO 52228 35 1,6 100 x 100 29,00 52229 70 1,6 100 x 100 29,00 52230 120 1,6 100 x 100 29,00 52231 250 1,6 100 x 100 29,00 52232 35 1,6 250 x 250 56,00 52233 70 1,6 250 x 250 56,00 52234 120 1,6 250 x 250 56,00 52235 250 1,6 250 x 250 56,00 52236 35 1,6 500 x 500 132,00 52237 70 1,6 500 x 500 132,00 52238 120 1,6 500 x 500 132,00 52239 250 1,6 500 x 500 132,00 52240 35 3,2 100 x 100 44,00 52241 70 3,2 100 x 100 44,00 52242 120 3,2 100 x 100 44,00 52243 250 3,2 100 x 100 44,00 52244 35 3,2 250 x 250 70,00 52245 70 3,2 250 x 250 70,00 52246 120 3,2 250 x 250 70,00 52247 250 3,2 250 x 250 70,00 52248 35 3,2 500 x 500 153,00 52249 70 3,2 500 x 500 153,00 52250 120 3,2 500 x 500 153,00 52251 250 3,2 500 x 500 153,00 52252 35 6,35 100 x 100 65,00 52253 70 6,35 100 x 100 65,00 52254 120 6,35 100 x 100 65,00 52255 250 6,35 100 x 100 65,00 52256 35 6,35 250 x 250 102,00 52257 70 6,35 250 x 250 102,00 52258 120 6,35 250 x 250 102,00 52259 250 6,35 250 x 250 102,00 52260 35 6,35 500 x 500 199,00 THOMAPOR ® 53

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten