Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Filtr ze spieków i tulejki ekstrakcyjne z PTFE i HDPE Własności techniczne: • materiał: • grubość: • wielkość porów: FILTRACJA krążki filtracyjne z porowatego polietylenu 4,5 mm 35 μm 30 2861 30 2861 nr art. wielkość porów grubość wymiary opak. cena μm mm mm sztuk EURO 302861 5 1 320 x 320 1 218,00 302862 5 2 320 x 320 1 258,00 302863 5 3 320 x 320 1 304,00 302864 10 1 320 x 320 1 218,00 302865 10 2 320 x 320 1 258,00 302866 10 3 320 x 320 1 304,00 96 229 96 229 nr art. Ø filtru Ø wypływu długość opak. cena μm mm mm sztuk EURO 96229 100 14 210 1 104,00 THOMAPOR ® -High-Chem-tulejki ekstrakcyjne z PTFE Typ: High-Flow-OHL 97 Własności produktu: • tulejki z mikroporowatego PTFE z okrągłym dnem THOMAPOR ® -filtry zanurzeniowe z LDPE Własności produktu: • z polietylenu niskociśnieniowego. Zastosowanie bezpośrednie lub z naniesioną dodatkowo warstwą do filtracji dokładnej. Filtr duży posiada zębate przyłącze dla węża. Własności techniczne: • materiał: • zakres temperatury: • do sterylizacji w autoklawach: PTFE (politetrafluoroetylen) mikroporowaty -200°C do +250°C przy +121°C 50 478 50 478 nr art. Ø końcówki Ø filtru długość opak. cena mm mm mm sztuk EURO 30 2869 30 2869 nr art. wielkość Ø wewn. grubość długość opak. cena porów ścianki μm mm mm mm sztuk EURO 302869 5 22 3 80 1 132,00 302870 5 25 3 80 1 162,00 302871 5 33 2 94 1 199,00 302872 5 43 3 123 1 258,00 302873 10 33 2 94 1 202,00 302874 50 33 2 94 1 190,00 Filtry In-line i zanurzeniowe z PE THOMAPOR ® -In-line filter z PE 50478 8,4 - 9,0 40 180 1 70,00 50479 11,5 - 16,0 125 150 1 106,00 Membrany wymienników anionów i kationów THOMAPOR ® -membrany wymienników jonów do elektrodializ Własności produktu: • Membrany wymienników jonów THOMAPOR® typy KAM i AAM, są wysoko selektywne do wymienników silnie kwaśnych (typ NA+) kationów wzg. mocno zasadowych (typ CI-) anionów. Nadają się one do koncentracji lub demineralizacji wszelkiego rodzaju roztworów soli. Stosowane do odsalania wody aminokwasów, demineralizacji mleka, oddzielanie i odzyskiwanie kwasu siarkowego, odsalanie licznych organicznych związków, odsalanie roztworów protein, koncentracji metali. 58 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Membrany wymienników anionów i kationów Membrany wymienników jonów THOMAPOR® odznaczają się wysoką przepuszczalnością selektywną i znikomym oporem elektrycznym. Inne cechy charakterystyczne to stabilność mechaniczna, szczególnie niezmienności kształtu, która jest zapewniona przez tkaniny wzmacniające z chlorku winylu jak i wysoka chemiczna odporność. • membrany do elektrodializ muszą być ciągle w stanie wilgotnym. Powinny one być magazynowane w 3% roztworze NaCl w pomieszczeniu chłodnym i ciemnym. • Chemiczna charakterystyka KAM: odporny na: H2SO4 10%, H2SO4 30%, HCl 7%, glikoletylenowy 30%, kwas octowy 50%, kwas szczawiowy 10%, kwas winowy 50%, alkohol etylowy 50%, hydrochinon warunkowo odporny na: HCl 35%, aldehyd octowy 30, triethylamin 50%, anilina 4%, pirydyna 50%, aceton 15% brak odporności na: H2SO4 60%, HNO3 10%, acetonitryl 30%, fenol 6% • Chemiczna charakterystyka AAM: odporny na: H2SO4 10%, H2SO4 30%, HCl 7%, HCl 35%, glikol etylenowy 30%, aldehyd octowy 30%, kwas szczawiowy 10%, kwas winowy 50%, triethylamin 50%, anilina 4%, pirydyna 50%, alkohol etylowy 50% warunkowo odporny na: aceton 15%, fenol 6%, hydrochinon brak odporności na: H2SO4 60%, HNO3 10%, acetonitryl 30% Własności techniczne: • grubość: 0,11-0,15 mm • temperatura maksym.: +40°C, krótkotrwale +75°C • opór jednostkowy: 3-5 Ohm/cm 2 • opór: 2,0-3,5 Ohm/cm 2 • wymiary: 500x500 mm FILTRACJA • wytrzymałość na rozryw.: KAM: 3-4 kg/cm 2 AAM: 3-4 kg/cm 2 • opór jednostkowy: KAM: 2,7-3,2 Ohm/cm 2 AAM: 3,0-4,5 Ohm/cm 2 • liczba transportowa t: KAM 0,7 (K + Na + ) AAM: 0,02 • liczba transportowa t: KAM 0,28 (Ca ++ Mg ++ ) AAM: 0,02 • liczba transportowa t: KAM 0,02 (Cl - ) AAM: 0,94-0,96 • liczba transportowa t: KAM 0,02 (SO 4 2) AAM: 0,94-0,96 • pojemność wymiany: KAM 1,5 meq/g: AAM: 1,8 meq/g • wykonanie: KAM: Na; AAM: Cl • maks. temp.: +40°C, krótkotrwale +60°C • wymiary: 500x500 mm 50 3821 50 3821 nr art. wykonanie wymiary opak. cena mm sztuk EURO 553281 wymiennik anionu 500 x 500 1 202,00 55329 wymiennik kationów 500 x 500 1 202,00 THOMAPOR ® -membrany wymienników jonów do elektrodializ Typ: Anion 55 327 55 327 nr art. wykonanie typ liczba opak. cena chemiczny transpotru sztuk EURO 55327 wymiennik NA+ 0,91 1 317,00 anionu 55328 wymiennik CL 0,93 1 317,00 kationów THOMAPOR ® -membrany wymienników jonów do elektrodializ Własności produktu: • membrany wymienników jonów z polistyrenu wzmocniony PVC • mały opór elektryczny • membrany do elektrodializ muszą być ciągle w stanie wilgotnym. Powinny one być magazynowane w 3% roztworze NaCl w pomieszczeniu chłodnym i ciemnym. • dobra odporność fizyczna i chemiczna • Charakterystyka chemiczna: odporny na kwasy, ługi i roztwory organiczne soli; poza tym wszystkie własności jak polistyren. Dobra odporność na środki redukcyjne. Praca ciągła ze środkami utleniającymi zmniejsza trwałość. Własności techniczne: • grubość: KAM: 0,15-0,17 mm AAM: 0,11-0,14 mm Zastosowanie: • odsalanie wody morskiej i zanieczyszczonej • przygotowanie roztworu cukru, serwatki i innych wodnych i bezwodnych roztworów, które zawierają jony. • przygotowanie zabrudzonych kąpieli trawiących • wytwarzanie chloru • synteza elektrolityczna kwasów okresowych i innych chemikaliów. • stabilność chemiczna: MA-3475 przy +125°C: H2SO4: >35% HCl i NaOH: w mediach z wysokim i niskim wartością pH MA-3512 przy +60°C: H2SO4: do 5% HCl i NaOH: do 4% Własności produktu: • membrany do elektrodializ muszą być ciągle w stanie wilgotnym. Powinny one być magazynowane w 3% roztworze NaCl w pomieszczeniu chłodnym i ciemnym. Własności techniczne: • opór: MA-3475 17 Ohm/cm 2 (0,1 N NaCl); 8 Ohm/cm 2 (1,0 N NaCl); MA-3512 14 Ohm/cm 2 (0,1 N NaCl); 4 Ohm/cm 2 (1,0 N NaCl); • przenikalność: MA-3475: 99% (0,5 N NaCl/ 1,0 N NaCl) • grubość: MA-3475 ok. 0,38 mm MA-3512 ok. 0,15 mm • wytrzymałość na ściskanie: przynamniej 140 kg/cm 2 • gęstość: MA-3475 ok. 405 g/m 3 MA-3512 ok. 187 g/m 3 • stabilność wymiarów: bardzo dobra (chłonność wilgoci po schnięciu) THOMAPOR ® 59

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten