Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Systemy filtrów dokładnych z PVDF, PTFE i stali nierdzewnej FILTRACJA nr art. wykonanie powierzchnia wielkość cena filtra porów cm 2 μm EURO 15520 wkład ze stali nierdzewnej 170 60 149,00 dla kat. 15514 15521 wkład ze stali nierdzewnej 170 100 144,00 dla nr kat. 15515 15565 wkład ze stali nierdzewnej 170 25 323,00 dla nr kat. 15516 15566 wkład ze stali nierdzewnej 170 60 302,00 dla nr kat. 15517 15567 wkład ze stali nierdzewnej 170 100 302,00 dla nr kat. 15518 Oczyszczanie gazów • materiał: granulaty węgla aktywnego, typ F: formowany cylindrycznie węgiel, aktywowany parą • kolor: czarny • forma: sztabki, Ø 1,5 mm • ziarnistość: > 1,25 mm (>98%) • ciężar właściwy w stanie sypkim: ok. 420g/l • udział mikroporów: 0,5 cm 3 /g (0-2 nm) • udział porów mezonowych: 0,15 cm 3 /g (2-30 nm) • objętość porów całkowita: 1,0 ml/g • twardość na ścieranie: >98% • szybkość przypływowa: 0,05-0,5 m/s (gaz) (liniowo) • spadek ciśnienia: 6 mbar/m (0,1 m/s powietrze) • zakres temperatur: 0 do +45°C (w powietrzu) • wilgotność względna: 0-60% THOMAPOR ® - High-Tech technika oczyszczania gazów Ogólna specyfikacja techniczna: • oddzielenie od gazów cząsteczek stałych i płynnych • wytworzenie czystych lub bardzo czystych gazów porównawczych i analitycznych za pomocą oddzielania mechanicznego (filtracji) oraz fizycznego i chemicznego (absorpcji i katalizy) • oczyszczanie dokładne gazów następuje za pomocą katalizy i adsorpcji, przy czym materiały szkodliwe mogą zostać zredukowane do małej ilości ppb (miliardowa część) Granulaty sorpcyjne i wyposażenie THOMAPOR ® - granulowane sorbenty z aktywnego węgla Typ: THOMASORB HF 400 Zastosowanie: • sorbenty o dużej pojemności do oczyszczania powietrza i gazów Specyfikacja produktu: • formowany cylindrycznie węgiel o różnorodnych strukturach porów do wchłaniana dużej ilości zanieczyszczeń • nadaje się do prawie całkowitego usunięcia zanieszyszczeń organicznych jak opary olejów, zapachów aromatów, aldehydów, ketonów, azynów, furanów, CKW i innych. • czas kontaktu potrzebnego do eliminacji zanieczyszczeń z powietrza i gazów technicznych wynosi ok. 0,2 do 4 s. • zdolność absorpcji maleje jednak ze wzrostem temperatury • absorpcja maleje dla gazów mocno wilgotnych (>70%) • absorpcja benzolu (C6H6) w % wagowych z powietrza przy 20°C w zależności od koncentracji: koncentracja 288g/m3 : 44+/-2 % ciężaru koncentracja 32g/m3 :38+/-2 % ciężaru koncentracja 3g/m3 : 29+/-2 % ciężaru koncentracja ok. 0g/m3 : 20+/-2 % ciężaru • skutecznie wydzielanie z gazów przez adsorpcję w porach aktywnego węgla wymaga czasu opóźnienia (czasu kontaktu) 0,1 s dla klimatyzacji i 4 s dla chemicznej techniki procesowej (oksydacja hydroliza lub kompleksowość) • optymalna prędkość gazu w procesie technologicznym ok. 0,25 do 0,3 m/s Specyfikacja techniczna: 30 3044 30 3044 nr art. objętość waga sorbentów opak cena ml g sztuk Euro 303044 250 105 1 50,00 303045 500 210 1 66,00 303046 1000 420 1 92,00 303047 2500 1050 1 134,00 303048 4000 1680 1 198,00 THOMAPOR ® - granulowane sorbenty z aktywnego węgla Typ: THOMASORB HF 404 Zastosowanie: • sorbenty o dużej powierzchni do dokładnego oczyszczania powietrza i gazów technicznych Specyfikacja produktu: • węgiel aktywny wyprodukowany z łupin kokosu • duży udział mikroporów zapewnia dużą powierzchnię aktywną • wysoka adsorpcja zanieczyszczeń gazowych z powietrza, azotu, wodoru, dwutlenku węgla i gazów szlachetnych • skuteczne wydzielanie z gazów przez adsorpcję porów węgla kamiennego wymaga czasu opóźnienia (czasu kontaktu) 0,1 s dla klimatyzacji i 4 s dla chemicznej techniki procesowej (oksydacja hydroliza lub kompleksowość) • optymalna prędkość gazu w procesie technologicznym ok. 0,25 do 0,3 m/s Specyfikacja techniczna: • materiał: granulaty węgla aktywnego, typ R: aktywowany parą • kolor: czarny • forma: sztabki, Ø 1-3 mm • ciężar właściwy w stanie sypkim: ok. 450g/l • udział mikroporów: 0,36 cm 3 /g (100 nm) • twardość na ścieranie: 99% • czas opóźnienia: 0,5-4 s • spadek ciśnienia: 1.000 Pa/m (01 m/s powietrza) • zakres temperatur: 0 do +45°C (w powietrzu) 92 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Granulaty sorbentów i wyposażenie TECHNIKA CZYSZCZENIA • względna wilgotność powietrza: 0-60% • punkt zapłonu: >+470°C 30 3054 30 3054 30 3049 30 3049 nr art. objętość waga sorbentów opak cena ml g sztuk Euro 303049 250 120 1 42,00 303050 500 220 1 54,00 303051 1000 450 1 78,00 303052 2500 1125 1 125,00 303053 4000 1800 1 178,00 THOMAPOR ® - High-Active-sorbenty z granulowanego węgla aktywnego Typ: THOMASORB HF 415 Zastosowanie: • specjalne sorbenty z bardzo dużą pojemnością, ponad 20% wagi, do dokładnego oczyszczania powietrza i gazów obojętnych Specyfikacja produktu: • węgiel aktywny impregnowany siarką (S) • impregnacja ta przekształca metaliczną rtęć (Hg) w jonizowany sylfid rtęci (HgS) • specjalne sorbeny do rtęci i amalgamu • duży udział mikroporów zapewnia dużą powierzchnię akywną • duża chłonność • skuteczne wydzielanie gazów przez adsorpcję porów węgla kamiennego wymaga czasu opóźnienia (czasu kontaktu) 0,1 s dla klimatyzacji i 4 s dla chemicznej techniki procesowej (oksydacja hydroliza lub kompleksowość) • optymalna prędkość gazu w procesie technologicznym ok. 0,25 do 0,3 m/s Specyfikacja techniczna: • materiał: węgiel aktywny na bazie bitumu, impregnowany siarką (S) • kolor: czarny • udział siarki: 10-18% ciężaru (typ 15 % ciężaru S) • forma: kawałki, wielkość ok. 2 x 4 mm • pochłanianie Hg: 20 % ciężaru • ziarnistość: maks. 5% >4,75 mm maks. 5% 99% (żel niebieski z indykatorem koloru) SiO 2 >99% (żel krzemowy z indykatorem koloru) SiO 2 >99% (żel krzemionkowy z indykatorem koloru) SiO 2 >99% (żel kwasu krzemowego z indykatorem koloru) niebieski jako suchy różowy jako wilgotny kawałki, wielkość ok. 1 - 3 mm • forma: • ciężar właściwy w stanie sypkim: ok. 700 g/l • straty podczas suszenia: 27% przy 24h 80% wilgotności (powietrze) • zakres temperatur: 0 do +65°C • temperatura regeneracji: +120 do + 175°C • temperatura maks.: +180°C 30 30541 30 30541 nr art. objętość waga sorbentów opak cena ml g sztuk Euro 3030541 250 170 1 85,00 THOMAPOR ® 93

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid Pumpen
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid Pumps (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Programme global (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten